14 mei 2018 viert Israël haar zeventigste verjaardag

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief in pdf te openen.

Tegen alle verwachting in en ondanks voortdurende tegenstand, heeft de staat Israël overleefd – een bevestiging van Gods verbond met Zijn volk en de profetische waarheid van Zijn Woord. Jij en ik zien Bijbelse profetieën over Israël vandaag de dag vervuld worden. Bovendien, ons aanhoudende gebed is de sleutel voor Gods toekomstplan met dit land! We hopen dat de onderwijsbrief en de proclamatiekaart je aanmoedigen om mee te bidden voor Israël. Misschien heb je nog nooit voor Israël gebeden? Wellicht is dit dan een goede aanleiding om daarmee te beginnen. Al was het maar één keer. Alles begint immers met een eerste stap…

Ooggetuigen van een wonder

Israel investeer 2018 Derek Prince en zijn eerste vrouw, Lydia, woonden in wat ‘Palestina’ werd genoemd, toen Israël een zelfstandige staat werd, precies zoals Jesaja 66:8 voorzegt: Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Biddend en wonend in Jeruzalem, zagen zij deze profetie voor hun ogen vervuld worden.

Terwijl Joden begonnen terug te keren naar het Beloofde Land, bleven Derek en Lydia onderwijs geven over de centrale rol van Israël in Gods plan. Begin negentiger jaren maakten Derek en Ruth, met wie Derek trouwde na Lydia’s overlijden, van Jeruzalem hun permanente thuis. Van daar reisden zij de hele wereld over, om vanuit de Schrift onderwijs te geven over de grote betekenis van het land Israël en het Joodse volk in de huidige tijd.

Ons zendingswerk in Israël

Graag willen we je ook iets vertellen over ons zendingswerk in Israël. Dat werd In 2003 gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover: ‘DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische Kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bijbelonderwijs onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding.  De bediening helpt om een groot geestelijk vacuüm in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn heel relevant in deze tijd en zeker voor het land waar we wonen. Ook zijn nadruk op de plaats en rol van Israël in de eindtijd is juist nu heel belangrijk.

Wat hebben we kunnen doen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat we de afgelopen jaren, met hulp vanuit de hele wereld, in Israël hebben kunnen doen:

Bijna 200 audio-boodschappen en meer dan 20 boeken zijn vertaald en gedrukt in het Hebreeuws.

We hebben honderden boeken van Derek in het Hebreeuws, Engels, Russisch, Arabisch, Amharisch en Spaans verspreid onder lokale kerken en bijbelstudiegroepen in het multiculturele Israël.

Dagelijkse radio-uitzendingen in het Hebreeuws.

Het ontwikkelen en onderhouden van een interactieve Hebreeuwse DPM website en app met gratis preken en studiemateriaal, zoals bijv. Fundament van geloof door bijbelstudie.

We bereiken jonge mensen met Dereks onderwijs via onze facebookpagina. Dit is een geweldige manier om met hen in gesprek te komen en hun vragen over Dereks onderwijs te beantwoorden. Zulke gesprekken leiden vaak tot levendige gesprekken op onze Hebreeuwse facebookpagina.

Geregeld worden we bemoedigd door berichtjes van gelovigen in Israël, zoals deze van een jonge vrouw: ‘In onze gemeente in Jeruzalem, hebben we een aantal preken gehoord over het bloed van Christus. Ik ben er erg door geraakt. Onze voorganger vertelde dat dit onderwijs van Derek Prince komt. Dankjulliewel!

Reis je mee?

Israëls toekomst staat vast, maar God geeft ons de gelegenheid met Israël mee op reis te gaan. Door gebed, praktisch dienen en financiële ondersteuning, scharen we ons achter Zijn plan met Zijn volk. Mocht je ons (zendings)werk financieel willen ondersteunen of dat al doen, dan wordt dat enorm gewaardeerd. Dankjewel!

Klik hier om een gift te geven: http://www.derekprince.nl/donaties/

Lees verder

Investeer in mensen – Oost Europa

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief te openen in pdf.

Beste vriend/vriendin,

Iedere keer als ik deze woorden van Jezus lees: ‘…ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft…’ (Mattheüs 7:24), word ik eraan herinnerd dat het leggen van een stevig fundament in Gods Woord essentieel is om op een gezonde, geestelijke manier om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Deze woorden herinneren me er ook aan dat duizenden christenen in landen als Albanië, Kroatië, Servië, Polen en Bulgarije nauwelijks tot geen beschikking hebben over discipelschapsmaterialen om hen te helpen dat fundament te leggen.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen, wordt hun situatie het best beschreven met Dereks woorden in De pijlers van het christelijk geloof: ‘Zij (deze gelovigen) hebben nooit stevig fundament gelegd. Als gevolg daarvan zijn ze nooit in staat geweest om een stabiel, succesvol leven als christen te bouwen.’

Vandaag nodig ik je uit om te helpen deze situatie te veranderen, door te bidden voor onze broeders en zusters in Oost Europa. En, als je daartoe in staat en bereid bent, geef dan alsjeblieft een gift voor ons zendingswerk daar.

Veel gelovigen in Oost Europa hebben behoefte aan fundamenteel bijbelonderwijs om hen te helpen hun leven te bouwen op Gods Woord.

Hier zijn een aantal opmerkingen van onze zendingswerkers in Oost Europa:

Gelukkig zijn er ook goede berichten, mooie getuigenissen en dankpunten om te delen. Twee daarvan wil ik je niet onthouden. Hieronder lees je de verhalen van broeder en zuster Nenad en Biljana uit Servië en broeder Barnabás uit Hongarije. Zij zien in hun leven en in de levens van de mensen die ze mogen dienen de vrucht van het bijbelonderwijs dat Derek door Gods Geest mocht geven.

In Jezus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan & Ivar van der Sterre

DPM Oost Europa & DPM Nederland

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email