Schuilen bij God – proclamatiekaart

schuilen bij godkopie

bestelknop

Koning David wist hoe hij moest schuilen bij God. In moeilijke omstandigheden biedt God ook ons een veilige schuilplaats in Zijn aanwezigheid, waar we tot rust mogen komen en genezen. Vertrouw niet op menselijke kracht
of wijsheid, maar de heer zegt: kom bij Mij!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het help t ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr.4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. ( Jes.55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Rom. 10:17)

Tekst kaart ‘Schuilen bij God’:

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen.
Geen onheil zal mij treffen
en ziekten zullen ver van mij blijven.
Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen
en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U,
want U geeft mij rust.
Ik neem Uw juk op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart,
En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
bij U schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven.
Laat mij bij U mogen schuilen,
veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
Die hemel en aarde gemaakte heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

  1. Psalm 91:1,2
  2. Psalm 91:9b-11
  3. Matt. 11:28-30*
  4. Psalm 61:3,4
  5. Psalm 121:1-2

prijs €1,00bestelknop

Uit hoofdstuk 2 van het boek 'Leer bidden': Basisvoorwaarden voor verhoord gebed. 'Niet vergeven is één van de... http://t.co/zYS0Qi8hwR

In Filippenzen 2 lezen we waarom God Jezus uitermate verhoogd heeft. Niet omdat het Zijn lievelingszoon was, maar... http://t.co/Etyvxx0ncc

Gisteren gewandeld in de tuinen van King's College Cambridge... Daar wandelde Derek ca. 100 jaar geleden rond,... http://t.co/AaweC1y13p

Na vorige maand een thema-avond over het Huwelijksverbond, a.s. woensdag een tweede avond over Seksualiteit zoals... http://t.co/Ib33S5dtXH

Intense, maar inspirerende plannen en praatjes vandaag met de collega's van DPM UK, over de Beloofd Land cursus... http://t.co/zdxmowdGgX

  • Neem contact op
  • Volg ons op twitter
  • Facebook
  • Bekijk gratis preken