Openbaringen 5:5:Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de... http://t.co/KW5j6SPv9c

Jaaah, zojuist kwam in onze info-box de 100ste deelnemer aan de cursus 'LEVEN MET DE HEILIGE GEEST' binnen!

'Al onze schuld, verdriet, ziekte en schaamte is in één last verpakt en op de laatste Adam gelegd, de grote... http://t.co/m0L4gURlW4

Ik heb de Heer eens gevraagd wat het betekent om meer dan overwinnaar te zijn. Ik ervoer dat Hij me dit antwoord... http://t.co/qeY9WDnnr3

  • Neem contact op
  • Volg ons op twitter
  • Facebook
  • Bekijk gratis preken