Archief voor mei, 2013

19 mei: Roemen in het kruis

 

 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

 Jezus droeg onze schaamte, opdat wij kunnen delen in zijn heerlijkheid

 …terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

 (Hebreeën 12:2)

 

Roemen in het kruis

19 mei

Op een dag sprak de Heilige Geest tot me, door middel van een boodschap in tongentaal en de uitleg daarvan: ,,Bestudeer het werk op Golgotha, een volmaakt werk; volmaakt in ieder aspect.” God liet me zien dat als ik volledig kon begrijpen wat Jezus deed aan het kruis op Golgotha, ik zou ontdekken dat het perfect was en volledig compleet. Er hoefde niets aan te worden toegevoegd, en er zou niets van kunnen worden afgebroken. In elke nood was voorzien. Ik kreeg een verlangen om meer over het kruis te weten te komen. Door de jaren heen heeft de Heilige Geest de Bijbel steeds meer voor me geopend over dit onderwerp.

 

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld (Galaten 6:14).

 

Paulus had maar één ding om over te roemen – het kruis van onze Here Jezus Christus. Wat een verbazingwekkend standpunt, als je weet dat het kruis in de tijd van Paulus de absolute belichaming was van schaamte en afstoot. We zagen dat al in een eerdere overdenking.

 

In zijn boek ‘A doctor at Calvary’ (een dokter op Golgotha) probeert de katholieke chirurg Pierre Barbet uit te leggen wat iemand die wordt gekruisigd lichamelijk ervaart. Wetenschappelijk was het ingewikkeld daarachter te komen, omdat er de afgelopen eeuwen niemand meer is gekruisigd, waaraan medische gegevens ontleend konden worden. Daaruit blijkt direct ook hoe ver het kruis van onze belevingswereld is komen te staan, als martelwerktuig van schaamte en vernedering.

 

Paulus beroemde zich niet op zijn Joodse afkomst, of de kerken die hij had gesticht, of de wonderen die hij had gezien. Hij beroemde zich enkel en alleen op het kruis. Wat zou het heerlijk zijn als wij allemaal diezelfde gezindheid zouden hebben. Dan hebben we een geest die bereid is om leeggemaakt te worden van iedere vleselijke opschepperij, alle trots en zelfgenoegzaamheid – een geest die nederig het kruis van Jezus Christus erkent.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik zal roemen in het kruis van Jezus Christus, want Hij droeg mijn schaamte, opdat ik mag delen in zijn heerlijkheid. Amen.

Bron: The work of the cross (CD)
Gods levende Woord

Klik hier voor meer info en bestellen

Uit het boek: Gods levende woord    

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

Lees verder

17 mei: De vreugde die voor Hem lag

 

 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

 Jezus droeg onze schaamte, opdat wij kunnen delen in zijn heerlijkheid

..terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

(Hebreeën 12:2)

 

__________________________________________________________________________

De vreugde die voor Hem lag

17 mei

In Hebreeën 12:2 wordt Jezus de ‘voleinder van ons geloof’ genoemd. In andere vertalingen wordt het woord ‘voleinder’ ook wel ‘volmaker’ genoemd, oftewel ‘degene die het volmaakt maakt’, degene die het afmaakt.

Mag ik je bemoedigen met de waarheid dat alles wat Jezus begint, maakt Hij ook af. Als Jezus in je leven ergens mee begonnen is, dan zal Hij het afmaken. Dat is te danken aan zijn trouw; niet aan onze slimheid of het feit dat wij het zo goed hebben gedaan.

 

Hebreeën 12:2 gaat nog verder, door over Jezus te zeggen: Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Aan het kruis verdroeg Jezus dus de schande, de schaamte, maar Hij liet zich er niet door verteren. Door de vreugde die voor Hem lag, beschouwde Hij de schaamte niet als een geldige reden om weg te lopen van zijn bestemming. Wat was ‘de vreugde die voor Hem lag’? De vreugde dat Hij vele kinderen tot heerlijkheid zou brengen. Om jou en mij – en miljoenen anderen – tot heerlijkheid te brengen, onderging Jezus de schaamte van het kruis.

Er is geen manier van sterven te bedenken die meer schande en schaamte brengt dan de marteldood van een kruisiging. Het is beschamend, omdat het de laagste vorm van executie was, gereserveerd voor de laagste soort van misdadigers. Het is ook schaamtevol vanwege de manier waarop de dood intreedt. De Bijbel leert bovendien duidelijk dat de Romeinse soldaten al Jezus’ kleding van Hem afnamen. Jezus hing dus drie uur lang naakt aan het kruis, voor de ogen van de mensen. Mensen liepen langs en bespotten Hem. Hoe zou jij je voelen in die situatie? Beschaamd waarschijnlijk. Jezus verdroeg onze schaamte, omdat Hij zag dat Hij daardoor ons tot heerlijkheid kon brengen.

__________________________________________________________________________

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik belijd dat Jezus al mijn schaamte, schande en mislukking verdroeg, om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te brengen – en daar hoor ik bij! Vanwege de vreugde die voor Hem lag droeg Jezus mijn schaamte, zodat ik kan delen in zijn heerlijkheid. Amen.

Bron: Betaald met bloed (Boek)

 
 
 
Wist je dat de negenvoudige omwisseling (zegen voor vloek, heerlijkheid voor schaamte, acceptatie voor afwijzing, gezondheid voor ziekte, leven voor dood, enz.) plus vijf bevrijdingen (o.m. van het ‘ik’, van de wet, en van het kwaad) beschreven staan in dit boek, dat geschikt is gemaakt voor kringen en groepen? Met instructie, groepsvragen en inleiding voor gebed!
__________________________________________________________________________
Gods levende Woord

 

Uit het boek: Gods levende Woord

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email