Archief voor december, 2013

ANBI

Derek Prince Ministries Nederland is een ANBI-stichting. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regelgeving die hiervoor geldt, vindt u hieronder alle documenten die door de ANBI-wetgeving zijn voorgeschreven.

 

Algemene visie en missie Derek Prince Ministries

Beleidsplan 2019

Jaarrekening 2018

Lees verder

Getuigenis herstel huwelijk

Getuigenis Man & Vader-internetcursus.

Begin 2013 bezocht Arjan Breedveld een weekend van Mannen in Beweging, waar DPM het onderwijs mocht verzorgen, o.a. vanuit het boek Man & Vader. Aansluitend nam Arjan deel aan de Man & Vader Cursus op Internet, en zag al met al hoe God het afgelopen jaar zijn leven en gezin ingrijpend veranderde. Het getuigenis van Arjan en Jannie werd onlangs gepubliceerd in hun kerkbode, en neemt DPM met toestemming in beknopte versie over.

DSC_0009

 

door Jo Molenaar‘God bracht ons weer tot elkaar’

Dankbaarheid en verwondering was er bij Arjan en Jannie Breedveld en bij iedereen die met hen meeleefde. Hun huwelijk dreigde stuk te lopen. Nu zeggen ze: ‘Het is beter dan het in jaren is geweest. Aan boord van de (tweede) Salem* geven ze getuigenis van dit wonder.

(*Arjan is schipper/eigenaar van een binnenvaartschip Salem, dat een paar jaar geleden door een ongeluk zonk. Arjan is toen als door een wonder gered, en kon door nog een volgend wonder zijn tweede Salem kopen, red.) 

Jannie: We zijn allebei geboren en getogen Lekkerlanders, opgegroeid in een flink gezin, midden in het kerkelijk leven. We hebben vijf kinderen en het zesde kleinkind is op komst. Arjan: Toen ik 15 jaar was kwam ik bij mijn vader als matroos aan boord. Na negen maanden dacht ik: wat hij kan, kan ik ook. Ik ging zelfstandig varen op een schip van hem. Zeven jaar later kocht ik zelf een schip.De Atlantis. In 1980 trouwden we en vijf en een half jaar lang voeren we aanvankelijk samen en later met de eerste kinderen op dit schip. Toen moesten we kiezen: samen blijven varen en de kinderen naar een internaat, òf met z’n allen aan wal wonen en het schip verkopen, òf het gezin aan wal wonen en ik alleen blijven varen. Het werd het laatste.

Deze keuze bracht geleidelijk echter verwijdering en gaf spanningen in ons huwelijk. Jannie gaat aan de wal wonen en zorgt voor de kinderen. Ik vaar op het schip en zorg voor het inkomen. Je deelt niet meer het leven in al zijn facetten zoals daarvoor. In het begin waren we ons er niet van bewust dat zich twee aparte levens ontwikkelden. Maar al snel ontstonden er problemen in de communicatie. Van de keuze om de kinderen niet in een internaat te doen, hebben we nooit spijt gehad. De gevolgen voor ons huwelijk hadden we echter niet onderkend. Een schippershuwelijk geeft overigens niet per definitie problemen. Het kernprobleem vormde mijn autisme. Wanneer dat niet meegespeeld had, was het waarschijnlijk nooit geëscaleerd. Ik heb moeite met tussen de regels door te denken. Een sprekend voorbeeldje: Ik stond eens bij een bushalte en zag dat bepaalde diensten niet reden op zon- en feestdagen. Ik dacht: vandaag rijdt die bus niet, want de zon schijnt niet…

Maar wat nog veel problematischer is, ik heb moeite om de gevoelens van een ander tot me door te laten dringen. Kortom, ik ben niet zo geïnteresseerd in de gevoelens van een ander, dus ook niet die van mijn vrouw. Terwijl Jannie daar juist wel behoefte aan heeft. Jannie: ‘Het werd in de loop van de tijd steeds moeilijker. Ik probeerde contact te maken en mijn gevoelens zo goed mogelijk te verwoorden, maar ik merkte dat het totaal niet binnen kwam, het raakte hem niet. Ik zei wel eens wanhopig: ik had het net zo goed tegen de tafelpoot kunnen zeggen, die reageert ook niet.’ Dit bracht voor beiden een grote brok eenzaamheid mee. Maar ook veel verdriet. Jannie: ‘Ik voelde me in de steek gelaten. Op het zichtbare en tastbare niveau ging het wel goed. Arjan heeft heel veel voor me gedaan in het huishouden als hij thuis was. Maar op gevoelsniveau lukte het niet. Arjan: ‘Een gevolg was dat we in de seksualiteit ook vast liepen. Dat maakte het probleem nog groter.’
Hebben jullie geen hulp gezocht? Arjan: We hebben zes keer een therapie gedaan. Het vergrootte soms wel het inzicht, maar het hielp ons er niet bovenuit. Cruciaal was wel dat  tijdens de laatste therapie, bij Koinonia in Gorkum, voor mij  overtuigend werd vastgesteld dat ik autisme had. Dat riep in het begin veel weerstand en verzet en ook ontkenning bij me op. 46 Jaar had ik als normaal geleefd en dan ineens ben je een ‘autist’. Dat geloof je toch niet!!! Maar het bewust worden en erkennen van het probleem is het begin van de verandering. Ik ging ook begrijpen dat het voor een vrouw heel moeilijk is om met een man om te gaan die autisme heeft. Jannie: ik heb er veel respect voor dat hij dit nu inziet en erkent.
Was het bij jullie ook een gebedszaak? Jazeker, je besefte wel dat het zonder Gods hulp niet zou lukken. Toch verwacht je het ongemerkt ook teveel van deskundigen.

De spanningen werden zo groot, dat jullie een periode niet bij elkaar woonden. Was er toen geen enkel contact? Wat betekende deze situatie voor je geloof?
Twee keer per week hadden we telefonisch contact. Over de dagelijkse dingen ging het wel. Zodra het iets dieper ging, kwam er miscommunicatie. Waarom zetten jullie door? Arjan: ‘We hadden veel raakvlakken, de kinderen en de kleinkinderen.’ Jannie: ik wilde en durfde niet te scheiden.Ik gunde de duivel de overwinning niet. Heeft God jullie vastgehouden? Zeker weten. Arjan: ik leefde dichter bij God dan daarvoor. Ik geloofde dat Hij me niet zou laten vallen. Jannie: de nood was heftig, maar het heeft me naar God toegedreven.

Er kwam een kentering ten goede. Willen jullie daarover vertellen? Wat deed God en wat deden jullie?
Jannie
: Ik heb God gebeden en gesmeekt: het is toch Uw wil Heere dat ons huwelijk in stand blijft. Wilt U het doen om Uw grote naam. Van een vriend kreeg ik het advies: win je man met liefde. Het werd bevestigd uit een preek over 1 Kor. 13. Het werd me duidelijk hoe goed en geduldig God voor mij was. Zo wilde de Heere dat het ook voor Arjan zou zijn. We zongen in die dienst psalm 146:3. Een grote bemoediging voor mij, die mijn hoop in ’t hachlijkst lot vestigde op de HEERE mijn God. Maar de aanvechting kwam ook weer. Ik heb het uitgeschreeuwd: Heere, ik kan het niet, ik heb er de liefde en de wijsheid niet voor. Het zal alleen goedkomen als U het doet! Psalm 37 kwam me voor de geest: Wentel uw weg op de Heere en Hij zal het maken. Het gaf mij rust. Toen kwam het telefoontje. Arjan: ‘Ik had mijn zwager aan boord. Met verlof uit de gevangenis, en gescheiden. Hij vertelde dat hij met zijn ex was wezen eten en dat dat heel gezellig was. Ik vertelde dat door de telefoon aan Jannie. Jannie: Het viel me ineens in: was dit misschien ook een weg voor ons? Zondagsavonds stuurde ik een sms-je. ‘Een goed idee, kunnen wij dat ook doen?’ Met dat ik de knop indrukte, zei ik hardop: God zegene de greep. Arjan: Dat heeft Hij gedaan. Het etentje zou er komen. Maar ik had er geen haast mee. Jannie: …en dat gaf mij tijd om me nader te bezinnen. Het werd helder voor me: ik had ook fouten gemaakt. Ik moest belijden wat ik verkeerd gedaan had. Arjan: Het etentje kwam er. Direct daarna gingen we naar het schip. Jannie beleed daar aan God in mijn bijzijn de dingen die zij verkeerd gedaan had. Èèn daarvan was dat ze te weinig had gewaardeerd alles wat ik voor haar gedaan had, ze had niet begrepen dat ik op een praktische manier mijn liefde voor haar toonde. Toen ging bij mij de knop om. Vanaf dat moment werd mijn drive: Ik ga voor mijn huwelijk! Prompt het volgend weekend was ik met een groep mannen in het klooster in België, voor het weekend van Mannen in Beweging. Het thema was: liefde, seksualiteit en trouw vanuit de door God bedoelde verbondstrouw in het huwelijk. Het maakte veel indruk op me. Aan het eind hebben we in een kring elkaar een hand gegeven en de proclamatie uitgesproken: Eenheid in ons huwelijk. Na dit weekend zijn Jannie en ik begonnen samen het boek ‘Man en vader’ van Derek Prince te lezen. Het heeft ons veel dichter bij elkaar gebracht. In juni zijn we een weekend in een hotel geweest. Daarna kwam ik de weekends naar huis. Na de vakantie ben ik weer helemaal thuis gekomen, uiteraard voorzover ik niet op de vaart ben. In de loop van het Man & Vader Cursus op internet, leerde ik ook over de geweldige kracht van voorbede; de rol van de man als priester in zijn familie. Sindsdien ben ik naast het gebed voor mijn eigen huwelijk en gezin, ook voor de kinderen van mijn zus gaan bidden. En we zien Gods kracht bijzonder doorwerken.  

Er zijn meer huwelijken die onder spanning staan. Wat is jullie advies aan hen?
Dat vinden we heel moeilijk. Geen twee gevallen zijn gelijk. Onze woon/werk situatie was uniek. Arjan: inzicht en erkenning van het kernprobleem is wezenlijk. Jannie: blijf ervoor gaan. De dingen gebeuren op Gods tijd. Mijn gebed is dat de Heere ook bij hen werkt wat Hij bij ons gedaan heeft.

Jullie willen op deze manier getuigenis geven van het werk van God in je leven? Wat is je belangrijkste boodschap?
Dit is onze boodschap. Niet wij zijn iets, maar God is groot! We hebben ook veel onderwijs nodig over de Bijbelse principes voor huwelijk en gezin. Laat dat in de prediking maar hoog genoteerd staan. God heeft de relaties hoog staan. Daarom is de duivel juist daarin zo actief. Het Bijbelse onderwijs kan ons leren daaraan weerstand te bieden

Slotopmerking?
Jannie
: als je er geen gat meer in ziet, hoop op God (psalm 146:3)

Lees verder

Kaukasus

Klik hier voor een pdf van de nieuwsbrief met foto’s

 

Beste vriend/vriendin, 

Als DPM hebben we de oorlog verklaard aan de wereldwijde geestelijke honger! En uw gift voor bijbelonderwijs in Iran, Turkije en het gebied van de Kaukasus heeft de kracht heeft om geestelijke honger te stillen. Uw gift zegt ‘Ja’ tegen een geweldige kans om honderdduizenden gelovigen toe te rusten met levensbelangrijk bijbelonderwijs in hun eigen taal. 2012 is het jaar waarin DPM ook antwoord geeft op de groeiende roep om Dereks onderwijs voor christenen in door oorlog en onrust geteisterde gebieden zoals Tsjetsjenië, Georgië, Abchazië, Dagestan, Ossetië en nog meer. Zes jaar geleden hadden nog slechts enkele tientallen gelovigen in deze regio gehoord van het onderwijs van Derek. Deze situatie veranderde snel toen DPM een kantoor opende in Armenië. Nu is Derek Prince één van de favoriete bijbelleraren voor vele duizenden christenen in dit gebied.

Georgië: van toverdokter tot evangelist

Recent, tijdens een reis naar een stad in Georgië, vertelde een plaatselijke voorganger me dat de toverdokter in hun stad haar leven aan Christus had gegeven na het lezen van het boek Zegen of vloek. Haar bekering veroorzaakte grote beroering in de stad, omdat de toverdokter voorheen juist altijd ruzie maakte met veel christenen. Nu vertelt ze iedereen over de genezende kracht van Jezus, als de mensen bij haar komen om hulp.

Iran: Dereks boeken geestelijke reddingslijn voor gelovigen

God is iets verbazingwekkends aan het doen in Iran, waar ondanks de onderdrukking door de regering, veel moslims tot geloof in Christus komen. Huiskerken groeien en nieuwe christenen worden toegerust in kleine groepjes die Dereks boek De Pijlers van het christelijk geloof gebruiken in Farsi. Iedere maand ontvangen we verzoeken van

Iraanse voorgangers om meer van Dereks boeken. De verspreiding van christelijke literatuur in Iran is gevaarlijk, maar we zijn vastbesloten om de Iraanse voorgangers te blijven helpen, vanwege de enorme behoefte aan meer onderwijsmateriaal. Met Gods hulp en uw giften kunnen we komend jaar duizenden boeken in het Farsi verspreiden.

Turkije: bijbelonderwijs brengt gelovigen bij elkaar

God opent momenteel deuren om Dereks onderwijs beschikbaar te maken voor duizenden christenen in Turkije. Het is echt geweldig om te zien dat Dereks boeken gelezen en besproken worden door Orthodoxe en Protestantste christenen. Kortgeleden zei een denominatieleider: ‘Dereks onderwijs verandert vele kerken en rust voorgangers en priesters toe om effectiever te zijn in hun werk voor God.’

Armenië: toerusten van zendelingen in moslimlanden en oorlogsgebieden

Tijdens een recente zendingsconferentie konden we waardevolle onderwijsmaterialen van Derek Prince in het Russisch verstrekken aan 170 zendelingen en geestelijk leiders die werken in diverse moslimlanden en etnische groepen in Tsjetsjenië, Ingoesjetië, Dagestan en Georgië (Abchazië en Ossetië).

Meer hulp is noodzakelijk!

Met uw hulp voeren we strijd tegen de geestelijke honger en rusten we leiders toe om het evangelie te delen onder de

meer dan 170 miljoen Kaukasiërs en nog eens miljoenen uit Azerbeidzjan, Georgië, Iran Turkije.ver genoemde projecten, over regelmatig geven door automatische afschrijving of over schenkingen via nalatenschap en lijfrente, kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0251-255044 (tijdens werkdagen)

DPM speelt door Gods genade nu al een leidende rol in de aanvoer van bijbelonderwijs naar dit vaak vergeten gebied. Maar om te kunnen blijven voorzien in de enorme vraag, moet op dit moment:

…zo’n €45.000,- worden ingezameld onder de wereldwijde giftgevers/lezers van DPM, voor vertaling, druk en verspreiding van duizenden Derek Prince boeken in het Farsi (taal van hoofdzakelijk Iran). Deze boeken moeten Iran worden binnengesmokkeld. Bovendien moeten de materialen beschikbaar zijn in omringende landen, voor de mensen die daar wonen en uit Iran afkomstig zijn.

…worden gelovigen in moslimlanden versterkt in hun geloof en moslims bereikt met het evangelie. Dit gebeurt via georganiseerde Bijbelstudies in zowel ondergrondse als vrije kerken en door gratis verspreiding van Dereks boeken aan iedere voorganger. Om deze strategische bediening richting de moslimwereld de komende twee jaar vol te kunnen houden, is €95.000,- nodig.

…verder is nog eens € 40.000,- nodig voor de voorbereiding en uitzending van Dereks onderwijs via Iraanse en Turkse christelijke satelliet tv, komend jaar – een geweldige kans om duizenden christenen te

bereiken, maar ook vele zoekende moslims in deze landen.

Dit lijken misschien grote bedragen, maar met vele tienduizenden supporters wereldwijd – waaronder u – is het beslist

mogelijk! Onze heerlijke boodschap van het Evangelie van verzoening door Jezus Christus is immers nog veel, veel

groter! Het is het waard!

Wilt u, wil jij ons helpen, om deze plannen en door God gegeven visioenen werkelijkheid te maken?

Geef alstublieft zoveel als u kunt, door middel van de machtiging of door een gift over te maken naar DPM Nederland,

SNS bank 879678216, o.v.v. gift Kaukasus.

Dank u wel!

 

Neil Cornick,

DPM UK/Midden-Oosten

 

Lees verder

Pakistan/Nepal

Lees hier de printbare versie van de nieuwsbrief met foto’s

PAKISTAN

‘bloed van martelaren…’

De noordwestelijke grensprovincie van Pakistan (afgekort NWFP) heet Khyber Pakhtunkhwa, en is de kleinste en dunst bevolkte van de vier provincies die Pakistan heeft. De hoofdstad ervan is Peshawar, een grote stad die gedomineerd wordt door wetteloosheid, geweld, drugs- en wapenhandel, en soennitisch fundamentalisme. De bevolking bestaat overwegend uit etnische Pasjtoen (Soennitische moslims), maar er zijn ook kleine groepjes sjiitische moslims. De NWFP is een stammengebied, met een geschiedenis vol conflicten en radicaal moslim extremisme. Omdat het gebied grenst met Afganistan, zijn de mensen hier erg beïnvloed door de Afgaanse cultuur en samenleving.

Er is dan ook hevige vervolging van christenen en veel onenigheid, maar tegelijk is er dringende vraag naar Bijbelse toerusting, bemoediging en onderwijs voor de christenen die er wonen. De kerk in NWFP

bestaat voornamelijk uit christenen die hier vanuit andere gebieden in Pakistan naartoe zijn verhuisd.

Verder groeit de Kerk gestaag – ondanks een geschiedenis van veel martelaren – doordat veel mensen

Jezus ontmoeten in een droom of visioen. De mensen zijn hongerig naar de waarheid, vooral in deze tijd

waarin veel (zelf-)moordaanslagen plaatsvinden door de Pakistaanse Taliban, die door angst en intimidatie het islamgeloof wil afdwingen. Evangelisatie door literatuur speelt in dit gebied van Pakistan dan ook een cruciale rol. Een boek kan zijn als een stille zendeling, die een mensenhart voorbereidt om Jezus te ontmoeten. Het licht van het evangelie breekt in deze regio langzaam maar onherroepelijk door in een situatie van veel duisternis…

Deze duisternis werd voor DPM Pakistan enkele jaren geleden heel concreet…

DPM-Pakistan heeft al vele boeken van Derek Prince in de locale Pasjtoe-taal vertaald, gedrukt en verspreid (naast tientallen boeken in het Urdu en andere Pakistaanse talen). In 2005 kostte dit echter het

leven van onze Pasjtoe vertaler, voorganger Samsoon. Hij werd vermoord door fundamentalisten. Al een

aantal keren was hij bedreigd en gesommeerd om met het werk van God te stoppen. In Juli 2005 werd hij

ontvoerd en op brute wijze vermoord, zijn vrouw en drie kinderen achterlatend. Deze moesten als gevolg

hiervan de stad Peshawar ontvluchten voor hun eigen veiligheid. Nog steeds is DPM geregeld betrokken

bij de hulp aan zijn familie, wanneer zij steun nodig hebben. Door het overlijden van voorganger Samsoon viel het DPM-vertaalwerk in de noordelijke regio vijf jaar lang stil, totdat we in 2010 op bovennatuurlijke wijze voorganger Ali (een bekeerde moslim) ontmoetten. Voorganger Ali is een geweldige vertaler en heeft de vertaling van Dereks boeken op zich genomen in het Pasjtoe en Dari (de taal van o.m. Afghanistan).

Vele voorgangers en andere vrienden in dit werkgebied helpen nu met de verspreiding van Dereks Bijbelonderwijs in de noordwestelijke grensprovincie. Binnenkort zal het belangrijke boek Fundament van Geloof door bijbelstudie voor de eerste keer gedrukt worden in vier Pakistaanse talen: Baluchi (Zuid Pakistan), Dari (Noord Pakistan en delen van Afghanistan), Pasjtoe (Noord Pakistan) en Sindhi (de Sindhi provincie). Deze boeken worden gratis weggegeven aan duizenden voorgangers en gelovigen, om hen te versterken in hun kennis over Gods Woord. Fundament van Geloof is het eerste van zes boeken die komend half jaar maanden in deze vier talen worden geproduceerd.

e: gratis boekje bij een gift vanafe25! – Zie achterzijde

Getuigenis: “Wonderboek” brengt ommekeer in leven van voorganger”

Een voorganger uit Mardan (NWFP) kocht vorig jaar het dagboek Gods levende Woord. Hij schreef DPM Pakistan: Al 16 jaar dien ik de Heer in dit moeilijke, radicaal fundamentalistische deel van Pakistan. Ik kocht dit “wonderboek” bij één van de Rooms Katholieke boekwinkeltjes in Peshawar. Eerlijk gezegd hebben we maar weinig christelijk materiaal in onze taal, en om de mogelijkheid te hebben om dit prachtige dikke dagboek in het Urdu te kunnen kopen, is zeer uitzonderlijk! Wat een zegen! Ik heb nog nooit iets soortgelijks gezien! Na het lezen van dit dagboek en de toepassing ervan in mijn persoonlijke leven en mijn bediening, begon ik veranderingen te merken. In het begin merkte ik het niet, maar toen God onze kerk begon te zegenen en ik begon te groeien in mijn persoonlijke wandel met God, merkte ik het! Dit dagboek heeft mijn leven veranderd!

NEPAL

Al ruim 15 jaar werkt DPM ook in Nepal. Al ruim twintig boeken zijn vertaald, maar er is ook veel  persoonlijke toerusting. Eén van de constante uitdagingen daarbij, is het feit dat veel van de dorpjes zeer afgelegen liggen. Desondanks houdt DPM door het hele land conferenties en seminars, om de verspreiding van Dereks broodnodige boeken te ondersteunen. De christenen in Nepal zijn u zo dankbaar voor alle hulp en toerusting die duizenden christenen (vele voorgangers en leiders) namens u ontvangen!

Eén boek in het bijzonder is een geweldige zegen, namelijk Levensveranderende Geestelijke kracht (in de vorige ‘Investeer in mensen’ (Oost-Europa) vertelden we over deze bundel van 6 van Dereks titels over de Heilige Geest en Geestelijke Strijd). DPM Nepal geeft geregeld honderden exemplaren weg aan voorgangers (zie foto’s), oudsten en jeugdwerkers, die bij de seminars aanwezig zijn. Afgelopen jaar hield of ondersteunde DPM Jongeren- vrouwen- en leidersconferenties in o.m: Kathmandu (hoofdstad), Dolakha (dit ligt één dag busreis plus drie uur lopen ten oosten van Kathmandu, Pokhara (West Nepal), Chitawan (zuidwest van Kathmandu) Dharan en Itahari. Deze conferenties varieerden in grootte van 25 jongeren tot 300 leiders uit verschillende denominaties…

Maar bij allemaal werkte de Heilige Geest krachtig in bekering, genezing, vertroosting en opbouw door

onderwijs. Vele honderden boeken van Derek werden uitgedeeld, maar momenteel zijn ook veel boeken

uitverkocht of weggegeven, en zijn dringend herdrukken nodig. • In deze gebieden – waar drukwerk relatief goedkoop is – staat uw gift van bijvoorbeeld €25,- al voor de druk en verspreiding van 30 exemplaren van het dagboek Gods levende Woord, of zelfs 40 X de bundel Levensveranderende Geestelijke kracht.

• In Pakistan maakt uw gift van €40 maar liefst 60 stuks van Fundament van Geloof mogelijk

in één van de genoemde talen.

• En uw gift van b.v. €100,- euro voorziet in de mogelijkheid om een jongeren- of vrouwenconferentie te houden in een afgeleden gebied van Nepal.

In Zijn dienst,

Warren Smith

DPM Outreach India, Pakistan, Nepal

Voor uw gift kunt u de machtiging gebruiken, of overmaken naar Derek Prince Ministries Doetinchem, SNS bank

 

Lees verder

investeer China november 2013

Klik hier voor de printbare versie van de nieuwsbrief

Het probleem is simpel gezegd dit: Tienduizenden Chinese christenen willen – ondanks gevaar en tegenwerking – graag Gods roep tot evangelisatie en zending volgen, maar ze hebben wanhopige behoefte aan solide, betrouwbaar Bijbelonderwijs dat hen traint en opbouwt in hun geloof. Ieder jaar nemen honderdduizenden mensen in China Jezus aan als redder. Duizenden gemeenten ontstaan in steden en dorpen. Deze nieuwe gelovigen willen dichter bij God komen en Hem dienen.

NaamloosEén zuster schreef ons: ,,Toen ik een gelovige werd, was ik erg hongerig en zocht overal naar christelijke boeken. Maar het was onmogelijk om boeken te vinden die me konden helpen de Bijbel te begrijpen. Ik bezocht verschillende Bijbelstudiegroepen, maar ik voelde nog steeds dat zij niet de vragen beantwoordden die ik in mijn hart had. Op een dag gaf iemand mij Fundament van Geloof door Bijbelstudie van Derek Prince. Wat een zegen was dit voor mij!”

Het trieste nieuws is echter dat werkelijk duizenden nieuwe gelovigen simpelweg niet het Bijbelse fundament hebben dat nodig is voor de bediening en daardoor niet kunnen uitstappen in de taak waarvoor zij zich door God geroepen voelen. Kort geleden is een School of Missions, gerund door een  partnerorganisatie, opgeschort omdat de kwaliteit van de kandidaten gewoon niet goed genoeg was. Dit stemt me echt droevig, vanwege het plan van de Heer om een nieuw zendingsleger te doen opstaan vanuit de Chinese kerk. Waarom zouden wij geven om de situatie van deze gelovigen die tienduizenden kilometers bij ons vandaan wonen? Wij geven om hen, omdat God Derek Prince Ministries heeft geroepen om mensenlevens te veranderen door Bijbelonderwijs – of het nu nieuwe of volwassen christenen zijn in heel China. We zijn geroepen om hen dichter bij God te brengen, door toerusting uit Gods Woord.

Naamloos 1Wist u dat dit jaar opnieuw 700.000 boeken en 500.000 cd’s en dvd’s hun weg vinden naar christenen in de ondergrondse Kerk in China (net als in elk van de drie voorgaande jaren)? En wist u dat de enige reden dat het niet nog méér materialen zijn, de beperking is van het beschikbare budget? De vraag is vele malen groter. Wilt u daarom alstublieft ingaan op mijn dringende vraag, om vandaag een speciale donatie te doen?

We hebben een strategisch plan voor de Chinese kerk om aan de meest kritieke noden tegemoet te komen zodat nieuwe gelovigen Bijbelvast onderwijs ontvangen en nieuwe leiders worden toegerust.

Er moeten 100.000 kopieën van Fundament van geloof door Bijbelstudie worden gedrukt en uitgedeeld, want dit boek wordt door honderden Chinese voorgangers gezien als de hulpbron om nieuwe christenen en zendingswerkers te helpen groeien in Gods Woord. Een paar jaar geleden heeft een groot netwerk van huiskerken ditzelfde boek gebruikt om duizenden christelijke leiders te trainen op drie locaties. Hiervoor werd 10.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie verstrekt. Zij meldden ons na enige tijd dat elk van deze boeken keer op keer gebruikt was, en zo waren letterlijk honderdduizenden christenen in lokale kerken toegerust.

De herziene en uitgebreide editie van Fundament van geloof (inclusief de vijf nieuwe hoofdstukken over Israël) ligt klaar voor de drukpers. 

Met toegang tot vele kerken door heel China staat DPM al sinds begin jaren ‘80 in een unieke positie om duizenden voorgangers en gelovigen te helpen om goede rentmeesters te zijn van het kostbare, bevrijdende Evangelie van Jezus, door uw giften. We werken nauw samen met christelijke drukkers en hebben een betrouwbaar distributienetwerk van vrijwilligers, om uw investering om te zetten in immaterieel ‘goud’ voor de Chinese Kerk.

Samen kunnen – en moeten we – sterk en moedig actie ondernemen om de geestelijke groei van Chinese christenen mogelijk te maken. Dit is een tijd van grote uitdaging en geweldige kansen. Bij voorbaat dank voor uw samenwerking, om de onbereikten te bereiken en de onwetenden te onderwijzen.

Uw medewerkers in Christus’ dienst,

Ross Paterson, Ivar van der Sterre,

directeur DPM China Outreach, directeur DPM Nederland

 

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email