Archief voor 2013

Fotoreportage uit een dankbaar Pakistan

Fotoreportage uit een dankbaar Pakistan

 

Het boek Levensveranderende Geestelijke kracht, vertaald in het Urdu, de locale taal, heeft grote impact op Pakistaanse leiders.

pakistan 1

 

De directeur van DPM Pakistan, James, staat hier met de katholieke bisschop uit Hyderabad, die zei: Het boek Levensveranderende Geestelijke kracht heeft mijn leven totaal veranderd. DPM-Pakistan heeft ons een hele voorraad van dit belangrijke onderwijs van dr. Derek Prince gegeven. Ik weet zeker dat dit boek net als dat het mij gezegend heeft, alle katholieke leiders in de Sindh provincie ten minste net zoveel zal zegenen.

    

pakistan 2 

Dit is de voorraad van Levensveranderende Geestelijke kracht die klaarligt om naar de leiders die het besteld hebben verstuurd te worden. Dankzij Gods genade, en dankzij de DPM medewerkers, konden we meer dan 20.000 exemplaren over het land verspreiden, zelfs in plaatsen waar geen evangelisten komen. In die gevallen is Levensveranderende Geestelijke kracht het enige onderwijsmateriaal dat de voorgangers in die gebieden hebben.

 

 

pakistan 3

 

 

 Voorganger Pervaiz vertelt ons: “Dit is het boek dat ik samen met mijn Bijbel altijd bij me draag. Eén van de redenen is dat het zes boeken van een top-Bijbelleraar, Derek Prince, bevat. Daarom is het dus handig om bij de hand te hebben. Het is een geweldige voorziening voor ons in Pakistan. Heel erg bedankt, DPM-Pakistan!”

 

 

 

pakistan 4

 

 “Nadat ik een heleboel moeilijke situaties had meegemaakt, was ik hopeloos en wilde ik dood. Toen gaf mijn voorganger me dit boek van Derek Prince. Ik werd vooral door het onderwijs over vloek en zegen geraakt. Ik werd verlost en uit mijn problemen gered. Nu ben ik een tweedejaars student aan een seminarie. Prijs de Heer voor DPM!”

 

 

 

pakistan 5

 

 Levensveranderende Geestelijke Kracht is een belangrijk boek dat we in het Bijbelschool cadeaupakket voor
afgestudeerden stoppen. We ontvangen hier veel aanvragen voor. Door dit boek zien we deze geestelijke kracht ook echt werken in levens.

We prijzen de Heer voor deze wonderlijke voorziening, en we zijn heel dankbaar voor de mogelijkheid om met dit geweldige onderwijs van Derek Prince uit te reiken naar de minderbedeelde voorgangers en christelijke leiders. Door de voorziening van dit boek in het Urdu, zullen de levens van vele leiders aangeraakt en veranderd worden.

 

Heel erg bedankt voor het investeren in deze levens, zodat we deze leiders in de Pakistaanse kerk kunnen onderwijzen en trainen, en om Zijn Koninkrijk in dit deel van de wereld te kunnen verspreiden.

 

Gods zegen,

James en Elizabeth

 

Lees verder

Oost Europa

mei 2013

Oost-Europa leert de bovennatuurlijke kracht van proclamatie kennen!

Slowakije

Naamloos

Alena Cermakova

Het is al enige tijd geleden, maar een prachtig getuigenis kwam ons ter ore uit Slowakije. De nationaal bekende gospelzangeres Alena Cermakova genas drie jaar geleden van een gescheurd trommelvlies, na het lezen en toepassen van het boekje De kracht van proclamatie. Toen zij hierover vertelde tijdens een interview op tv waarbij ze dit boek liet zien, kreeg DPM Slowakije zelfs een bestelling binnen van iemand die niet geloofde in God, maar die dacht dat het ging om een soort alternatieve geneeswijze… Inmiddels zijn zowel het boek De kracht van proclamatie als Drie maal daags uitverkocht en weer herdrukt. Ook zijn afgelopen jaar 50.000 onderwijsbrieven verspreid. 12 titels via tientallen kerken. Brano Cekan van DPM Slowakije (die ook het DPM-werk in andere landen coördineert): ,,We prijzen God voor de groeiende honger naar Bijbelonderwijs over Gods bovennatuurlijke kracht, niet alleen in Slowakije, maar in steeds meer landen van Oost-Europa!’’ 

Poolse boeken

Poolse boeken

Polen

De Kracht van Proclamatie is gedrukt en zeer goed ontvangen. Ook DPM Polen brengt voor Pasen 2013 het boek Betaald met bloed uit, compleet met de studiegids, om zo de vele huiskringen te helpen groeien in begrip van de kracht van het bloed en de omwisseling aan het Kruis.

Roemenië

Gaven van de Geest- Roemeens

Gaven van de Geest- Roemeens

Het boek Gaven van de Geest heeft sinds de publicatie in mei vorig jaar al vele honderden mogen toerusten voor het functioneren in de bovennatuurlijke gaven! Tijdens de gelijknamige conferentie in november werden nog eens vele tientallen mensen (waaronder veel van orthodoxe achtergrond!) gedoopt in de Heilige Geest, maar ook ontvingen tientallen de ‘doop in Christus’ voor het eerst! (Oftewel, zij gaven voor het eerst hun leven over aan Jezus!)

Momenteel wordt gewerkt aan de video-opnamen van de conferentie, die in de loop van dit jaar op de nationale christelijke zender Alfa & Omega TV worden uitgezonden. Ook is het boek Betaald met bloed klaar voor de pers, en wordt nog voor Pasen uitgegeven!

Tsjechische DPM website

Tsjechische DPM website

Tsjechië

In dit ‘meest atheïstische land van Oost-Europa’ mocht DPM afgelopen jaar het boek Leven door geloof uitbrengen. Via de Tsjechische DPM-website zijn tientallen boodschappen van Derek Prince verkrijgbaar. Daniël Skokan, onze DPM-werker in Tsjechië, heeft bovendien visie voor het ontwikkelen van internetcursussen, om de gelovigen via het web toe te rusten en helpen groeien in geloof.

Hongarije

Leven door geloof- Hongaars

Leven door geloof- Hongaars

Het boek Leven door geloof dat afgelopen jaar ook uitkwam in Hongarije, is inmiddels al weer uitverkocht en wordt herdrukt! In Hongarije is gewerkt aan de uitgave van verschillende kleinere boekjes: Onbegrijpelijke liefde, Gods wil mijn levensdoel, Overgave en Dankzegging, lofprijs, aanbidding. Bovendien wordt gewerkt aan een professionele website, en publicatie van het boek De kracht van proclamatie.

Servische boeken

Servische boeken

Servië

Afgelopen jaar zijn het boek Gaven van de Geest en Gods Woord geneest verschenen in het Servisch. Miro Fic, onze werker in Servië: ,,Deze toerusting is zo hard nodig in ons land en we zijn blij dat we erin mogen voorzien. Momenteel werken we aan het boekje Waar het hart vol van is… Een vitaal boekje voor ons land, waar zoveel christenen negatieve dingen belijden en hun tong nauwelijks onder controle hebben. Om die reden gaan we hierna ook bezig met het boek De kracht van proclamatie!’’

Kroatië

Zegen of vloek- Kroatisch

Zegen of vloek- Kroatisch

In Kroatië zien we een geweldige doorbraak van het werk, met name in Rooms Katholieke kringen. Het boek Zegen of vloek werd begin 2012 herdrukt (deze keer met studiegids voor huisgroepen!) in een oplage van 1.500 stuks, maar moest binnen enkele maanden al opnieuw herdrukt worden. Ook de boeken Gaven van de Geest en Lucifer ontmaskerd die in 2012 zijn verschenen, zijn zeer goed ontvangen. In 2013 gaat DPM Kroatië ook de proclamatiekaarten drukken , die momenteel al via de website (www.derekprince.hr) veel worden gedownload.

Slovenië

Ook in dit land zien we grote belangstelling vanuit traditionele (RK) kringen. Het afgelopen jaar verschenen Het huwelijk, een verbond; Gods Woord kracht en gezag; Bitter water en Gods hart voor wezen, weduwen, armen, verdrukten.

Leer bidden en Gods Woord geneest- Bulgaars

Bulgaarse boeken

Bulgarije

Onze DPM-werker Iskra, in Bulgarije, zegt: ,,Er is in ons land grote honger naar groeien in relatie met God en het functioneren in zijn kracht! De boeken Leer bidden en Gods Woord geneest zijn beide binnen het jaar uitverkocht en herdrukt! Ook het boek Overwinning over de dood is goed ontvangen. Dankzij giften uit het Westen hebben we afgelopen jaar ook vele gratis onderwijsbrieven mogen verspreiden, waardoor de belangstelling voor de boeken groeit.

Albanië

Het werk in Albanië, Macedonië en Bosnië ligt door omstandigheden momenteel stil, terwijl we op zoek zijn naar nieuwe coordinators voor het DPM-werk in deze landen. Bid u meer voor Gods leiding en arbeiders in de oogst!

We prijzen God voor alles wat Hij afgelopen jaar mogelijk maakte in Oost-Europa!

 

Project Oost-Europa 2013:  Life Changing Spiritual PowerNaamloos

Levensveranderende Geestelijke Kracht … in alle Oosteuropese landen!

Samen met de werkers van DPM Nieuw Zeeland, hebben we voor Oost-Europa door profetische woorden de visie ontvangen dat er een doorbraak komt op het gebied van Gods bovennatuurlijke kracht. In 2012 zagen we dit al gestalte krijgen door de publicatie en snelle verspreiding van o.m. Gods Woord geneest en Gaven van de Geest in verschillende landen.

In 2013 wordt in vrijwel alle Oosteuropese landen gewerkt aan het project Levensveranderende Bovennatuurlijke Kracht – een bundel van 6 kleinere titels met toerusting over de geestelijke wereld. o.a. Van vloek naar zegen, Geestelijke strijd en de Heilige Geest in jou (Deze bundel bestaat niet in het Nederlands)

Voor de vertaling en voorbereiding van dit project in 9 talen, is ca. € 12.000 nodig. DPM Nieuw Zeeland zal vervolgens zorg dragen voor een oplage van 3.000 stuks in elke taal, die vervolgens deels gratis verspreid zullen worden onder leiders.

Lees verder

Pakistan en Nepal

PAKISTAN

‘bloed van martelaren…’

De noordwestelijke grensprovincie van Pakistan (afgekort NWFP) heet  Khyber Pakhtunkhwa, en is de kleinste en dunst bevolkte van de vier  provincies die Pakistan heeft. De hoofdstad ervan is Peshawar, een grote  stad die gedomineerd wordt door wetteloosheid, geweld, drugs- en  wapenhandel, en soennitisch fundamentalisme.  

De bevolking bestaat overwegend uit etnische Pasjtoen (Soennitische  moslims), maar er zijn ook kleine groepjes sjiitische moslims. De NWFP is een stammengebied, met een geschiedenis vol conflicten en radicaal  moslim extremisme. Omdat het gebied grenst met Afganistan, zijn de mensen hier erg beïnvloed door de  Afgaanse cultuur en samenleving.

Er is dan ook hevige vervolging van christenen en veel onenigheid, maar tegelijk is er dringende vraag  naar Bijbelse toerusting, bemoediging en onderwijs voor de christenen die er wonen. De kerk in NWFP  bestaat voornamelijk uit christenen die hier vanuit andere gebieden in Pakistan naartoe zijn verhuisd. Verder groeit de Kerk gestaag – ondanks een geschiedenis van veel martelaren – doordat veel mensen Jezus ontmoeten in een droom of visioen. De mensen zijn hongerig naar de waarheid, vooral in deze tijd waarin veel (zelf-)moordaanslagen plaatsvinden door de Pakistaanse Taliban, die door angst en intimidatie het islamgeloof wil afdwingen. Evangelisatie door literatuur speelt in dit gebied van Pakistan dan ook een cruciale rol. Een boek kan zijn als een stille zendeling, die een mensenhart voorbereidt om Jezus te ontmoeten. Het licht van het evangelie breekt in deze regio langzaam maar onherroepelijk door in een situatie van veel duisternis… 

Deze duisternis werd voor DPM Pakistan enkele jaren geleden heel concreet… 

DPM-Pakistan heeft al vele boeken van Derek Prince in de locale Pasjtoe-taal vertaald, gedrukt en verspreid (naast tientallen boeken in het Urdu en andere Pakistaanse talen). In 2005 kostte dit echter het leven van onze Pasjtoe vertaler, voorganger Samsoon. Hij werd vermoord door fundamentalisten. Al een aantal keren was hij bedreigd en gesommeerd om met het werk van God te stoppen. In Juli 2005 werd hij ontvoerd en op brute wijze vermoord, zijn vrouw en drie kinderen achterlatend. Deze moesten als gevolg hiervan de stad Peshawar ontvluchten voor hun eigen veiligheid. Nog steeds is DPM geregeld betrokken bij de hulp aan zijn familie, wanneer zij steun nodig hebben.
 
Door het overlijden van voorganger Samsoon viel het DPM-vertaalwerk in de noordelijke regio vijf jaar lang stil, totdat we in 2010 op bovennatuurlijke wijze voorganger Ali (een bekeerde moslim) ontmoetten. Voorganger Ali is een geweldige vertaler en heeft de vertaling van Dereks boeken op zich genomen in het Pasjtoe en Dari (de taal van o.m. Afghanistan). Vele voorgangers en andere vrienden in dit werkgebied helpen nu met de verspreiding van Dereks Bijbelonderwijs in de noordwestelijke grensprovincie. Binnenkort zal het belangrijke boek Fundament van Geloof door bijbelstudie voor de eerste keer gedrukt worden in vier Pakistaanse talen: Baluchi (Zuid Pakistan), Dari (Noord Pakistan en delen van Afghanistan), Pasjtoe (Noord Pakistan) en Sindhi (de Sindhi provincie). Deze boeken worden gratis weggegeven aan duizenden voorgangers en gelovigen, om hen te versterken in hun kennis over Gods Woord. Fundament van Geloof is het eerste van zes boeken die komend half jaar maanden in deze vier talen worden geproduceerd. 
 
Een voorganger uit Mardan (NWFP) kocht vorig jaar het dagboek Gods levende Woord. HIj schreef DPM Pakistan: Al 16 jaar dien ik de Heer in dit moeilijke, radicaal fundamentalistische deel van Pakistan. Ik kocht dit “wonderboek” bij één van de Rooms Katholieke boekwinkeltjes in Peshawar. Eerlijk gezegd hebben we maar weinig christelijk materiaal in onze taal, en om de mogelijkheid te hebben om dit prachtige dikke dagboek in het Urdu te kunnen kopen, is zeer uitzonderlijk! Wat een zegen! Ik heb nog nooit iets soortgelijks gezien! Na het lezen van dit dagboek en de toepassing ervan in mijn persoonlijke leven en mijn bediening, begon ik veranderingen te merken. In het begin merkte ik het niet, maar toen God onze kerk begon te zegenen en ik begon te groeien in mijn persoonlijke wandel met God, merkte ik het! Dit dagboek heeft mijn leven veranderd! 
 

NEPAL

Al ruim 15 jaar werkt DPM ook in Nepal. Al ruim twintig boeken zijn vertaald, maar er is ook veel persoonlijke toerusting. Eén van de constante uitdagingen daarbij, is het feit dat veel van de dorpjes zeer afgelegen liggen. Desondanks houdt DPM door het hele land conferenties en seminars, om de verspreiding van Dereks broodnodige boeken te ondersteunen. De christenen in Nepal zijn u zo dankbaar voor alle hulp en toerusting die duizenden christenen (vele voorgangers en leiders) namens u ontvangen! Eén boek in het bijzonder is een geweldige zegen, namelijk evensveranderende Geestelijke kracht (in de vorige ‘Investeer in mensen’ (Oost-Europa) vertelden we over deze bundel van 6 van Dereks titels over de Heilige Geest en Geestelijke Strijd). DPM Nepal geeft geregeld honderden exemplaren weg aan voorgangers (zie foto’s), oudsten en jeugdwerkers, die bij de seminars aanwezig zijn. Afgelopen jaar hield of ondersteunde DPM Jongeren- vrouwen- en leidersconferenties in o.m: Kathmandu (hoofdstad), Dolakha (dit ligt één dag busreis plus drie uur lopen ten oosten van Kathmandu, Pokhara (West Nepal), Chitawan (zuidwest van Kathmandu) Dharan en Itahari. Deze conferenties varieerden in grootte van 25 jongeren tot 300 leiders uit verschillende denominaties… Maar bij allemaal werkte de Heilige Geest krachtig in bekering, genezing, vertroosting en opbouw door onderwijs. Vele honderden boeken van Derek werden uitgedeeld, maar momenteel zijn ook veel boeken uitverkocht of weggegeven, en zijn dringend herdrukken nodig. 
 
• In deze gebieden – waar drukwerk relatief goedkoop is – staat uw gift van bijvoorbeeld €25,- al voor de druk en verspreiding van 30 exemplaren van het dagboek Gods levende Woord, of zelfs 40 X de bundel Levensveranderende Geestelijke kracht.
• In Pakistan maakt uw gift van €40 maar liefst 60 stuks van Fundament van Geloof mogelijk in één van de genoemde talen. 
• En uw gift van b.v. €100,- euro voorziet in de mogelijkheid om een jongeren- of vrouwenconferentie te houden in een afgeleden gebied van Nepal. 
 
In Zijn dienst, 
 
Warren Smith
DPM Outreach India, Pakistan, Nepal
 
De situatie en het werk in Pakistan is erg moeilijk, maar de eeuwige bestemming van miljoenen mensen ervan af, dus gaan we door, zover en zoveel als we kunnen. Wilt u ons hierbij helpen? Uw gift voor Pakistan en Nepal stelt ons in staat om deze volken, die God zo op zijn hart draagt, te helpen met levensbelangrijk Bijbelonderwijs in eigen taal! Helpt u ons de zegen door te geven?

Lees verder

Nieuwe serie jongerenkaarten nu verkrijgbaar

Mijn toekomst is safekopie

Nu 12 Jongerenproclamaties beschikbaar

Nadat vorig jaar de eerste zes Jongerenproclamaties verschenen, zijn onlangs weer zes nieuwe Jongerenkaarten geproduceerd. Hiermee zijn nu in totaal 12 proclamaties voor tieners en jongeren beschikbaar. De thema’s sluiten aan bij de leefwereld van jongeren, en versterken hun geloof en kennis van Gods Woord op 12 actuele gebieden voor jongeren, zoals identiteit, seks, invloed van media, depressie en angst, pesterij en toewijding aan God.

Overwinning in the pocketkopie

Opnieuw was de Jongerenbijbelschool Foundation4Life betrokken bij de thema-keuze en de inhoudelijke samenstelling.

Het is de hoop en verwachting dat vele jongerenwerkers, ouders en natuurlijk jongeren zelf, de kaarten zullen gebruiken om hun denken te vormen vanuit Gods waarheid, rond de volgende actuele jongerenthema’s:

 

 

 

(serie 2012)

1. Wie denk jij wel dat ik ben? – Over je identiteit en waarde vinden in God

2. Mijn uiterlijk is oké! – Over je zelfbeeld en God die je mooi heeft gemaakt.

3. Ik kijk uit wat ik kijk – Keuze voor zuiver leven in een wereld vol pornografie en andere verkeerde invloeden.

4. Ik leef niet meer voor mezelf – Niet ik-gericht, maar leven voor God en vanuit Hem dienstbaar voor anderen…

5. Wie is de baas? – Erkenning van God als Schepper en hoogste autoriteit, in een wereld die steeds meer Zijn bestaan in twijfel trekt.

6. Als ik me down voel – Geestelijke wapens tegen gevoelens van depressiviteit en uitzichtloosheid.

(serie 2013)

1. Seks en relaties… Gods perfecte plan – Over toewijding aan Gods plan op het gebied van partnerkeuze en seksualiteit

2. Met God ben ik niet bang! – Geestelijke strijd tegen vormen van angst (voor gevaar, voor mensen, fobieën, etc.)

3. Ontzag voor de Heer – De vreze des Heren als  basishouding

4. Mijn toekomst is safe – Hoop voor de toekomst, juist als je jong bent…

5. Als mensen mij pijn doen – Herstel, loslaten en vergeven bij pesterij, bedrog en andere vormen van pijn veroorzaakt door mensen

6. Overwinning in the pocket – De geestelijke wapenrusting om sterk te staan in geestelijke strijd.

De eerste serie kaarten is al door verschillende jeugdgroepen gebruikt als basis voor Going Deep- avonden. Het is de verwachting dat ook deze nieuwe serie zal worden geadopteerd door jeugdgroepen en misschien zelfs scholen, om rond deze belangrijke thema’s jongeren toe te rusten en te inspireren tot radicale keuzes. 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email