Archief voor januari, 2015

Zweeds / Swedish

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Zweeds aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Swedish language.
Click on the title for more information or to order the book.

De omwisseling / Divine exchange

Lees verder

Russisch / Russian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Russisch aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Russian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Ontmoeting in Jeruzalem / appointment in Jerusalem 
Bible, philosophy and the supernatural (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Burial by baptism (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
The Choice of a partner (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Israel en de Kerk / Destiny of Israel and the church
Waar het hart vol van is / Does your tongue need healing?
Vijanden die tegenover ons staan / Enemies we face, the
Overwinning over de dood / End of life’s journey
In Gods aanwezigheid / Entering the presence of God
Leven door geloof / Faith to live by
Fatherhood (not available in Dutch/niet verkrijgbaar in het Nederlands)
God en je partnerkeuze / God is a matchmaker
God’s plan voor je geld / God’s plan for your money
Gods antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Overgave / Grace of yielding
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie opgenomen in/Dutch version part of Doop in de Heilige Geest)
Man en vader / Husbands and fathers
How to apply the blood (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
How to fast succesfully (Nederlandse versie opgenomen in/Dutch version part of Vasten)
How to find God’s plan for your life (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Three messages for Israel (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)

Boeken die we niet hier op voorraad hebben, maar die we in de UK kunnen bestellen(met twee weken levertijd):
Books that we do not have in stock but we can order them in the UK (two weeks needed for delivery):

Zij zullen boze geesten uitdrijven / They Shall Expel Demons
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self-Study Bible Course
Zegen of vloek / Blessing or Curse: You Can Choose
Als je het beste wilt van God / If You Want God’s Best
Gods Kerk herontdekt / Rediscovering God’s Church
Pages from my Life’s Book (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Toetsing van wonderen en tekenen / Protection from Deception
Overwinning over de dood / The End of Life’s Journey
De eindtijd, wat gaat er gebeuren / Prophetic Guide to the End Times
Good News of the Kingdom (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Luisteren naar God / Hearing God’s Voice
Strength through Weakness (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)
Waiting for God (niet verkrijgbaar in het Nederlands / not available in Dutch)

Neem contact op voor meer informatie / contact us for more information.

Lees verder

Hongaars / Hungarian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Hongaars aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Hungarian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Ontmoeting in Jeruzalem / Appointment in Jerusalem
Betaald met bloed / Atonement
De Biografie / Biography
Zegen of vloek / Blessing or Curse
Je Roeping / Called to Conquer
Gods levende woord / Declaring God’s Word
De toekomst van Israel en de Kerk / Destiny of Israel and the Church
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant Love
Leven door geloof / Faith to Live by
de Pijlers van het christelijk geloof / Foundation Series
De gaven van de Geest / Gifts of the Spirit
God en je partnerkeuze / God is a Matchmaker
God’s plan voor je geld / God’s Plan for your Money
Driemaal daags / God’s Medicine Bottle
Life Changing Spirit Power (not available in Dutch)
Het huwelijk, een verbond / Marriage Covenant, the
De kracht van proclamatie / Power of Proclamation
Power in the Name (not available in Dutch)
Toetsing van wonderen en tekenen / Protection from deception/ Leadership/ Uproar
Rediscovering God’s Church / Gods kerk herontdekt 
Rediscovering God’s church workbook (not available in Dutch)
Bidden en vasten / Shaping History through Prayer & Fasting
Sound judgement (not available in Dutch)
Dankzegging, lofprijs, aanbidding / Thanksgiving, Praise, Worship
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expel demons
War in Heaven (not available in Dutch)
Waarom God jou belangrijk vindt / You matter to God

Lees verder

Hindi

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Hindi aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Hindi language.
Click on the title for more information or to order the book.

De omwisseling / Divine exchange
Van vloek naar zegen / From curse to blessing
Drie maal daags / God’s medicine bottle
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course 
Geestelijke strijd / Spiritual warfare
LSCP (not available in Dutch)
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expell demons
De pijlers / Foundation Series

Lees verder

Engels / English

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Engels aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.
We hebben ook een groot assortiment proclamatiekaarten in het Engels beschikbaar.
Klik hier voor het overzicht van proclamatiekaarten in het Engels. 

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the English language.
Click on the title for more information or to order the book.
We also offer a wide range of proclamation cards in English.
Click this link to get an overview of the available proclamationcards. 

A life laid down (not available in Dutch)
Ontmoeting in Jeruzalem /Appointment in Jerusalem
At the end of time (not available in Dutch, recommended: Leven in de laatste dagen)
Authority & Power of God’s word – Gods Woord, kracht en gezag 
Doop in de Heilige Geest / Baptism in the Holy Spirit
Be perfect, but how (not available in Dutch)
De Biografie / Biography
Zegen of vloek / Blessing or curse
Van vloek naar zegen / Explaining blessings and curses
Betaald met bloed / Bought with blood
By grace alone (not available in Dutch, recommended: Genade of niets)
Je roeping / Called to conquer
Choice of a partner, the (not available in Dutch)
Complete Salvation (not available in Dutch)
Gods levende Woord, dagboek / Declaring God’s Word 
Israel en de kerk / Destiny of Israel and church, the
De omwisseling / Divine exchange
Doctrine of baptisms (not available in Dutch)
Waar het hart vol van is / Does your tongue need healing?
Overwinning over de dood / End of life’s journey
In Gods aanwezigheid / Entering the presence of God
Expelling demons (not available in Dutch)
Experiencing God’s Power (not available in Dutch
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant love
Faith and works (not availble in Dutch)
Leven door geloof / Faith to live by
Vasten / Fasting
Fatherhood (not available in Dutch/niet verkrijgbaar in het Nederlands)
De eerste mijl / First mile, the
De Pijlers / Foundation Series
Founded on the rock (not availble in Dutch)
Freedom from the past (not available in Dutch)
De weg naar Gods zegen / Gateway to God’s blessing
De gaven van de Geest / Gifts of the Spirit, the
God en je partnerkeuze / God is a matchmaker
Drie maal daags / God’s medicine bottle
Gods plan voor je geld / God’s plan for your money
God’s antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Gods wil, mijn levensdoel / God’s will for your life
Gods Woord geneest / God’s word heals
Overgave / Grace of yielding
Harvest just ahead, the (not available in Dutch)
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
How to fast succesfully (not available in Dutch, part of Vasten)
Man en vader / Husbands and fathers
Ik vergeef je / I forgive you
Als je het beste wilt van God / If you want God’s best
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter pool
Leven als zout en licht / Living as salt and light
Lucifer exposed (not available in Dutch)
Het huwelijk, een verbond / Marriage covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for living (God’s will for your life)
Our debt to Israel (not available in Dutch, part of Wachters op de muur)
Het geheim van een goed huwelijk / Partners for life
Philosophy, Bible & Supernatural (not available in Dutch)
Power in the name (not available in Dutch, part of De namen van God and God incognito)
De kracht van het offer / Power of the sacrifice, the
De kracht van proclamatie / Power of proclamation
Bidden voor de regering / Praying for the government
Beloofd land / Promised Land
De belofte van voorziening / Promise of provision, The
De eindtijd, wat gaat er gebeuren? / Prophetic guide to the end-times
Toetsing van wonderen en tekenen / Protection from deception
Receiving God’s best (not available in Dutch)
Gods Kerk herontdekt / Rediscovering God’s church
Resurrection of the body (not available in Dutch)
Rules of engagement (not available in Dutch)
Leer bidden / Secrets of a prayer warrior
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course expanded
Heiligheid is geen optie / Set apart for God
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Oordelen, waar? wanneer? Hoe? / Sound judgement
Geestelijke strijd / Spiritual warfare
Surviving the last days (not available in Dutch, part of “Leven in de laatste dagen“)
Dankzegging, lofprijs, aanbidding / Thanksgiving, praise, worship
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expell demons
Through repentance to faith (not available in Dutch)
Zegeningen uit de Psalmen / Through the Psalms
Transformed for life (not available in Dutch)
Gods kracht doorgeven / Transmitting God’s power 
The two harvests (not available in Dutch)
Uproar in the church (not available in Dutch, part of De toetsing van wonderen en tekenen )
War in Heaven (not available in Dutch)
Where wisdom begins (not available in Dutch)
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit
Waarom God jou belangrijk vindt / You matter to God
You shall receive power (not available in Dutch)

Lees verder

Bosnisch / Bosnian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Bosnisch aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Bosnian language.
Click on the title for more information or to order the book.

God’s plan voor je geld / God’s plan for your money
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter pool
Man en vader / Husbands and Fathers

Lees verder

S- Soto

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het S-Soto aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the S-Soto language.
Click on the title for more information or to order the book.

Laying the foundation (not available in Dutch, part of De Pijlers)

Lees verder

Roemeens / Romanian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Roemeens aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Romanian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Zegen of vloek / Blessing or Curse
Betaald met bloed / Bought with Blood
Je roeping / Call to Conquer
Zegeningen uit de Psalmen / Chords from David’s Harp
Waar het hart vol van is / Does your Tongue need healing?
Essays (not available in Dutch)
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant Love
De Pijlers / Foundation Series
De gaven van de Geest / Gifts of the Spirit
God en je partnerkeuze / God is a Matchmaker
God’s plan voor je geld / God’s Plan for your Money
God’s antwoord voor afwijzing / God’s Remedy for Rejection
Overgave / Grace of yielding
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
How to fast succesfully (Nederlandse versie opgenomen in/Dutch version part of Vasten)
Man en vader / Husbands and Fathers
Life Changing Spiritual Power (not available in Dutch)
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter Pool
Het huwelijk, een verbond / Marriage Covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for Living (God’s Will for your Life)
Power in the Name (not available in Dutch)
Bidden voor de regering / Praying for the Government
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course
Heiligheid is geen optie / Set apart
Bidden en vasten / Shaping history through Prayer & Fasting
De eerste mijl / The first Mile
Uproar in the Church (not available in Dutch, onderdeel van / part of De toetsing van wonderen en tekenen )
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit
Waarom God jou belangrijk vindt / You matter to God

Lees verder

Noors / Norwegian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Noors aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Norwegian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Ontmoeting in Jeruzalem / Appointment in Jerusalem
Doop in de Heilige Geest / Baptism in the Holy Spirit
De Biografie / Biography
Zegen of vloek / Blessing or curse
Complete Salvation (not available in Dutch)
De toekomst van Israel en de kerk / Destiny of Israel and the church
De omwisseling / Divine exchange
Waar het hart vol van is / Does your tongue need healing?
Leven door geloof / Faith to live by
De Pijlers / Foundation series
Gateway to God’s blessing (not available in Dutch)
God en je partnerkeuze / God is a matchmaker
Drie maal daags / God’s medicine bottle
God’s antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Ik vergeef je / I forgive you
Als je het beste wilt van God / If you want God’s best
Our debt to Israel (not available in Dutch, part of Wachters op de muur)
De kracht van proclamatie / Power of proclamation
De Pslamen / Psalms
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Surviving the last days (not available in Dutch, part of Leven in de laatste dagen)
Dankzegging, lofprijs, aanbidding / Thanksgiving, praise, worship
War in Heaven (not available in Dutch)
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit

Lees verder

Isindebele (afr.)

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Isindebele aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Isindebele language.
Click on the title for more information or to order the book.

Laying the foundation (not available in Dutch, part of De Pijlers)

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email