Archief voor december, 2015

Bestelling onderwijsbrieven ‘Onze schuld aan Israël’.

Ik bestel onderwijsbrieven 'Onze schuld aan Israël' om uit te delen.

Lees verder

Investeer december 2015 Rusland

Klik hier voor een printversie (PDF) van de investeer.

Beste vriend/vriendin,

U KUNT NIEUWE HOOP EN DIEPE VREUGDE BRENGEN AAN
HONDERDEN GELOVIGEN IN DE VOORMALIGE SOVJET-UNIE!

Uw gift vandaag kan onvoorstelbare zegen betekenen in de levens van christenen met geestelijke
honger. Waarom? En vooral: Hoe? Elke euro die u vandaag investeert, brengt Derek Prince’
Bijbelonderwijs in handen van voorgangers, Bijbelschoolstudenten en andere gelovigen in Rusland,
Armenië, Georgië, Oekraïne en omliggende landen.
Dankzij de open, gevende harten van vrienden zoals u, hebben we op dit moment al duizenden
kopieën van Verander de geschiedenis door Bidden en Vasten gedrukt en gratis verspreid in het
Oekraïens, onder voorgangers en leiders, die hun gemeenten mobiliseren om te bidden voor hun
land, dat in de greep is van een verschrikkelijke oorlog. Dit is maar één van de projecten die lopen in
de voormalige Sovjetrepublieken. Hier zijn slechts een paar flarden uit de e-mails die DPM ontvangt
van onze werkers in die regio.

Een speciale vraag uit Armenië
De meeste evangelische voorgangers in Armenië zijn bekend met Dereks onderwijs. Velen van
hen gebruiken het regelmatig voor hun prediking, om van hun gemeenteleden echte discipelen van Jezus te maken. Volgend jaar vieren we het tiende jubileum van DPM’s werk in Armenië. Voor deze speciale gelegenheid willen we 5.000 exemplaren van De Pijlers van het christelijk geloof vertalen, drukken en verspreiden in het Armeens. Dit boek zal een enorme zegen zijn voor geestelijke leiders en voorgangers, die vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden in de bediening staan.

Dringend meer materialen nodig in Oekraïne
We hebben dringend uw ondersteuning nodig bij de geestelijke hulp aan getraumatiseerde soldaten en vluchtelingen uit de probleemgebieden, met behulp van Dereks onderwijs. De oorlog dringt vele duizenden (zowel militairen als vluchtelingen in ka mpen) om na te denken over geloof en over God, en er is ongekend veel openheid voor de geestelijke werkelijkheid. We willen graag enkele tienduizenden exemplaren van twee boekjes drukken en gratis uitdelen en verspreiden in Oekraïne: De Omwisseling aan het kruis en Hoe we de kracht van het bloed toepassen. (De inhoud van dit laatste boekje staat in het laatste hoofdstuk van Leven als zout en licht, en is de afgelopen weken het them a geweest in de Dagelijkse Overdenkingen, die in Nederland door 3.000 mensen gelezen worden.)

Help alstublieft studenten van de Bijbel Correspondentie School door heel Rusland
De Correspondentie Bijbelschool trekt nog steeds duizenden christenen vanuit de uithoeken van Rusland. Op dit moment zijn er 1.000 studenten, en elke maand ontvangen we vele heerlijke
getuigenissen van mensen die hun geestelijk leven totaal zagen veranderen door de principes die Dereks onderwijs aanreikt. Maar de meeste studenten, zoals de overgrote meerderheid van alle mensen in Rusland, ploeteren om financieel rond te komen kunnen zich niet veroorloven om te betalen voor DPM’s
materialen. Help ons alstublieft om Dereks boeken en materialen voor hen gratis beschikbaar te houden.

HELPT U ONS MEE OM TE ANTWOORDEN OP DE AANHOUDENDE
VRAAG NAAR DEREKS ONDERWIJS IN DE REGIO?
Deze maand heeft u de gelegenheid om deel te hebben aan het wonder dat God bezig is te voltrekken in deze regio, die verscheurd wordt door conflict, politieke corruptie, dreigingen van oorlog en almaar groeiende armoede.
• Uw gift van f50,- voorziet in studiemateriaal voor 1 student van de Correspondentie Bijbelchool in  Rusland.
• Met een gift van f100,- brengt u het belangrijke boek Verander de geschiedenis door bidden en vasten in handen van 50 Oekraïense leiders.
• Een heel speciale gift van f250, 500 helpt ons met de vertaling van De Pijlers van het christelijk geloof in het Armeens en andere talen uit die regio.
De grimmige realiteit is dat vele Russische geestelijke broers en zussen nauwelijks of geen toegang
hebben tot Dereks onderwijs. Als u zelf weleens heeft ervaren hoe Derek Prince’ onderwijs je
verbindt aan Gods Woord en hoe dat je bemoedigt, dan weet u wat ons drijft.
U kunt ons helpen! Iedere gift, hoe klein ook, wenden we aan om te voorzien in de enorme vraag
naar solide Bijbelonderwijs te voorzien en zo Gods de levensveranderende kracht Woord dieper in
mensenlevens te doen doorwerken in de voormalige Sovjetrepublieken. En het mooie ervan is dat zij
er ook weer anderen mee kunnen bedmoedigen!
Wat een geweldige kans hebben we in deze tijd, om mee te werken aan de bouw van Gods Koninkrijk
in deze regio, die voor het grootste deel bestaat uit voormalige, atheïstisch communistische
bolwerken. Geeft alstublieft ruimhartig voor de doorgang van ons DPM-werk!

 

In Christus’ dienst, In Jezus’ liefde verbonden,

Neil Cornick
Directeur Internationale Projecten

&

Ivar van der Sterre
Directeur Derek Prince Nederland

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email