Archief voor maart, 2016

Op de bres…

Met het oog op de gebeurtenissen vandaag in België, wil DPM Nederland uw aandacht graag richten op de enorme kracht van een biddende Kerk.

God sprak in Ezechiël 22:30-31: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan voor het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (…)

,,Als ik in het hele land één man had kunnen vinden’’ sprak God, ,,dan zou Ik hen hebben kunnen redden.’’ Denk je dat eens in! Eén enkele man kan het tij doen keren voor een heel land!

Als DPM Nederland geloven we dat juist in deze tijd de Gemeente – het Lichaam van Christus – moet opstaan als die ene man… door ons gebed kunnen wij als Kerk – in eenheid verbonden als één man in gebed – het tij doen keren!

…en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. (2 Kron.7:14)

 

Vier stappen

In bekende, centrale tekst waarin God belooft dat Hij ons land zal herstellen, zien we vier stappen die wij eerst moeten doen… Welke dingen vraagt God van Zijn volk?

Stap 1. In de eerste plaats vraagt Hij van Zijn volk dat het zich verootmoedigt… Dat is iets wat God niet voor je kan doen; de enige die in staat is jou te verootmoedigen, dat ben je zelf… Verootmoediging komt voort uit een diepe, persoonlijke, innerlijke beslissing. En als we onszelf hebben verootmoedigd en onderworpen aan God, dat zijn we dat automatisch ook aan Zijn Woord en aan de autoriteit die Hij over ons heeft gesteld.

Stap 2. De tweede stap is gebed. Begin nooit met bidden voordat je je verootmoedigd hebt. Verootmoediging – je neerbuigen en het erkennen van Gods autoriteit – gaat altijd aan gebed vooraf.

Stap 3. … bidt en zoek mijn aangezicht…Het zoeken van Gods aangezicht is de derde fase. Wat houdt dat in? Volgens mij betekent dit in de directe aanwezigheid komen van de Almachtige God. (…) Als je Gods aangezicht zoekt, dan ga je net zo lang door met bidden en luisteren tot je in Gods aanwezigheid bent gekomen, al duurt het de hele nacht. Vandaag wordt er heel veel gebeden zonder dat Gods aangezicht wordt gezocht… Men stopt dan al met bidden voordat er werkelijke communicatie is geweest met God.

Stap 4. …en zich bekeren van hun boze wegen… Op wie slaat dit deel van de Bijbeltekst? Op de onbekeerde alcoholist? Op de puber die niet meer naar de kerk wil? Nee, het slaat op Gods eigen mensen, de christenen… De belemmering voor doorbraak en opwekking zit in de kerk zelf, niet erbuiten. Weet je waar het oordeel begint? Want het is nu de tijd, zegt Petrus dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr.4:17) Wat hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk uit wat hij vervolgens zegt: als het bij ons begint… en vervolgens stelt hij de vraag: wat zal het einde zijn, van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  God heeft het altijd al zo gedaan; Hij begint bij de mensen die het meeste weten. Nu zeg je misschien: ,,Broeder Prince, ik ben niet ongehoorzaam aan het evangelie, ik heb geen verkeerde wegen…’’ Mijn antwoord is: ,,Waarschijnlijk ben je dan nooit dicht genoeg bij God gekomen om je verkeerde wegen te zien. Wie werkelijk voor Gods aangezicht komt, herkent daardoor onmiddellijk de gebieden in zijn leven waar bekering nodig is. De gedachte dat je die gebieden niet zou hebben, bewijst al dat het hoog tijd is om in Gods tegenwoordigheid te komen.

Na deze vier stappen komt God met Zijn antwoord: Dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven … en hun land herstellen. Ik heb erover nagedacht, gepiekerd en gebeden… Als een land niet tot genezing komt, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor aan de voeten van de Kerk. Jij en ik, de belijdende christenen, zijn aansprakelijk en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de Westerse wereld vandaag verkeert.

We sluiten af met Openbaring 12:11, waar een geweldige ommekeer beschreven staat: En zij – Gods volk hier op aarde – hebben hem – satan – overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is onze instructie… Wij zijn de beslissende factor in de gebeurtenissen in deze wereld in deze tijd!

Juist nu – terwijl Europa door moeilijke tijden gaat – is het belangrijk dat het Lichaam van Christus opstaat als ‘die ene man’, die zich verootmoedigt, zich tot God richt in gebed, Zijn aangezicht zoekt en zich bekeert! Dan belooft God dat Hij uit de hemel zal horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen.

 

Op basis van het boekje Bidden voor de regering’

Bidden-voor-de-regering-Derek-Prince-9075185146

 

Lees verder

DPM in Israël

Eén van de unieke kenmerken van Dereks onderwijs en bediening is zijn liefde en zorg voor Israël. Derek geloofde dat God iedere belofte zou vervullen die Hij had gedaan aan Israël, en het was zijn hartsverlangen dat het Joodse volk deze beloften van God ook zouden geloven. Door de jaren heen schreef en onderwees Derek christenen wereldwijd over de plaats van Israël in Gods plan, en moedigde hij gelovigen aan om Gods uitverkoren volk lief te hebben en voor hen te bidden. In 2003 werd DPM Israël gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover:

,,DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bediening onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding. Tot nu toe helpt de bediening om een groot geestelijk vacuum in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn zeer relevant in deze tijd en voor het land waar we wonen, en ook wat betreft de plaats van Israel in de eindtijd.”

Toerusten van kerkleiders en gemeenten

Een van de belangrijkste taken van DPM-Israël is Dereks boeken en DVD’s beschikbaar te maken in het Hebreeuws. De behoefte aan grondig onderwijs is groot in Israël, want de Kerk in het land is relatief jong en heeft grote geestelijke behoeften.

Ieder jaar bezoeken honderden reisgezelschappen Israël, en dankzij de steun van onze achterban hebben we nu de mogelijkheid om een exemplaar van Dereks boekje ‘Onze verantwoordelijkheid aan Israël’ te geven aan iedere Engelssprekende gelovige op bepaalde reizen. Dit boekje is een geweldig instrument om de Kerk wereldwijd erbij te bepalen wat Gods doel is met het Joodse volk en hoe groot zijn liefde voor hen is.

Naast Hebreeuwse vertalingen van Dereks onderwijs voorzien we een grote Joods-Ethiopische gemeenschap in Israel van de Amharic-boeken van Derek.

Russische gelovigen

Ruim twintig procent van de bevolking van Israel bestaat uit mensen die uit Rusland zijn ‘thuisgekomen’ naar hun land. Om deze Russische gelovigen in Israël te kunnen bereiken, zijn we gaan samenwerken met DPM-Rusland, voor de productie van DVD’s met Dereks onderwijs in het Russisch, Engels en Hebreeuws – de drie meest gesproken talen door de Joodse bevolking in Israel vandaag. Op deze manier willen we de Russische kerken in Israël toerusten, en met hun leiders samen bidden en samenkomen.

Lees verder

Bijbelonderwijs voor kerken op het immense platteland van China

 maart 2016

sister thingy framedBeste vrienden,

Zuster Cheng lacht breeduit, nu ze net haar exemplaar van het boek Zegen of vloek in het Chinees heeft ontvangen. Daarna kijkt ze onze zendingswerker aan en vertelt:

,,Mijn vriendin vertelde me over Jezus, en liet me later dit boek lezen. Ik was eerst nog niet zo overtuigd, maar toen ik dit boek las, opende God mijn ogen! Ineens zag ik Jezus voor het eerst! Nu wil ik heel graag nog veel meer leren. Kunt u me alstublieft helpen aan nog meer van dit soort boeken?

Zuster Cheng is één van de ruim 500 nieuwe gelovigen die kortgeleden gedoopt zijn door leiders van lokale gemeenten in de Henan-provincie. Ze weet dat ze nog veel meer Bijbels gefundeerd onderwijs nodig heeft om de waarheden en principes uit Gods Woord voor haar te ontsluiten. Maar ze woont – zoals nog vele duizenden andere nieuwe gelovigen – in een arme plattelands-streek, waar goede materialen voor discipelschap heel schaars zijn.

Dat is waarom onze DPM China werkers voortdurend samenwerken met lokale kerken op het immense platteland van China, om gratis Bijbelstudiemateriaal aan te bieden voor de vele tienduizenden christenen die graag geestelijk willen groeien.

En dat is ook waarom ik vandaag vraag om uw hulp – het kost maar 90 cent om levensveranderend Bijbelonderwijs in handen te geven van één nieuwe gelovige zoals zuster Cheng.

Zuster Cheng hoort bij een van de vijf nieuwe kerken die in het afgelopen jaar zijn gesticht in de streek in de Henan-provincie waar ze woont.

Dus als we – zoals recent – enkele dozen sturen met boeken van Derek Prince, waaronder Zegen of vloek, De Pijlers van het christelijk geloof en het dagboek Gods levende Woord, om weg te geven aan christenen in de regio, dan komen daar snel vele geestelijk hongerige gelovigen op af, hopend dat ze een exemplaar kunnen bemachtigen.
DSC00043Ik ben zo blij dat we levensveranderend, solide Bijbelonderwijs in handen kunnen geven van duizenden nieuwe christenen zoals zuster Cheng. Ze leerde Jezus kennen door Dereks boek te lezen, en nu kan ze haar geloof verder opbouwen en versterken, om het vervolgens weer door te geven in dit enorme land waar zo veel geestelijke nood is.

Mijn gebed is dat we nog tienduizenden andere jonge christenen zoals zuster Cheng kunnen helpen aan Bijbelonderwijs, zodat ze geestelijk kunnen groeien.

Elke dag ontdekken een paar duizend mensen de redding door de Heer Jezus en willen graag Zijn discipelen worden. Net als zuster Cheng hebben ook zij solide Bijbelonderwijs nodig.

Met uw gift van €20,-, €50,- of €100,- voorziet u in 22, 55 of 112 Chinese gelovigen van een pakket Bijbelonderwijs.

Heel vaak vertellen Chinese voorgangers en evangelisten dat onze Chinese literatuurzending van onschatbare waarde voor hen is, om gratis materialen ter beschikking te stellen voor de Kerk in dit immens grote land.

Zoals ik al veel vaker met u heb gedeeld, zijn er in China elke dag duizenden die Jezus aannemen als hun Heer en Redder. Dat zijn dan pasgeboren babies in het geloof, die voeding en kleding nodig hebben en ook geestelijk beschermd moeten worden tegen dwaling. Door hen Dereks onderwijs in handen te spelen, voorzien we in verzorgende, krachtige geestelijke voeding die hen sterk maakt in de Heer.

Daarom is ons plan om op korte termijn opnieuw 200.000 stuks beschikbaar te maken van belangrijke, strategische Derek Prince boeken, zoals De Pijlers; Gods Kerk herontdekt; Zegen of vloek; De kracht van proclamatie, Fundament van geloof door Bijbelstudie, Leer bidden, en meer…

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, zijn bijvoorbeeld net 50.000 stuks gedrukt van het recentere boek Heiligheid is geen optie. We moeten gewoon meer onderwijsboeken beschikbaar maken, en het enige obstakel voor dit belangijke stuk discipelschap is gebrek aan voldoende financiën.

We hopen dat betrokken vrienden zoals u, die in hun leven al gezegend zijn door Dereks onderwijs, de roep van de Chinese broers en zussen horen en antwoorden met een ruimhartige gift.

Als we de christenen in China niet voorzien van solide Bijbelonderwijs, kunnen vele nieuwe, jonge christenen ten prooi vallen aan dwaalleringen, of zelfs het geloof weer (gedesillusioneerd) verlaten.

Recent vertelde een voorganger onze veldwerker dat Dereks onderwijs hen geholpen heeft om problemen en verdeeldheid in hun gemeente op te lossen. Hij vertelde ook dat momenteel een grote oogst wordt binnengehaald voor God, doordat Dereks boeken worden uitgedeeld aan nieuwe gelovigen. Er zijn al 500 nieuwe gelovigen gedoopt en binnenkort weer 300!

Ons doel is om vanuit Nederlans 5000 pakketten Bijbelonderwijs aan te kunnen bieden aan onze Chinese broers en zussen. Helpt u mee?

Door Uw gift helpt u Chinese christenen om de rijkdommen van Gods Woord te ontdekken en toepassen in hun leven, zodat hun geloof groeit en ook de geestelijke invloed die zij weer hebben in hun omgeving.

In Zijn dienst,

Ross Paterson-DPM China                          Ivar van der Sterre-DPM Nederland

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email