Archief voor november, 2016

20 november: Slechts twee bronnen

We zagen gisteren: Het is dus haat of liefde. Even verderop in hetzelfde hoofdstuk van de Johannesbrief, richt Johannes onze aandacht op wat we liefhebben. Hij zegt in 1 Johannes 2:15-16:

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht -, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. (NBV)

Hier zien we twee voorwerpen van liefde die elkaar uitsluiten. Als we de Vader liefhebben, dan zullen we deze wereld niet liefhebben. Als we deze wereld liefhebben (en met ‘de wereld’ bedoelt het Nieuwe Testament alle mensen en activiteiten die niet onderworpen zijn aan de heerschappij van Jezus Christus), dan kunnen we niet zeggen dat we de Vader liefhebben. Het één sluit het ander uit, en dat geldt voor alle tegenpolen die we tot nu toe hebben bekeken. Dat is karakteristiek voor de morele categorieën die God hanteert. In 1 Johannes 3:8-9 staat:

…wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Merk op dat er volgens Gods Woord slechts twee verschillende bronnen van invloed, gezag en leiding in ons leven kunnen bestaan: de duivel of God. Ruimte voor een derde optie is er niet, hoewel veel mensen in onze tijd dat wel geloven (bijvoorbeeld de uitspraak: ‘je moet de kracht vinden in jezelf…’). De idee van slechts één bron van gezag die ons beïnvloedt, druist radicaal in tegen de autonome mens van vandaag, die denkt dat de goddelijke inspiratie te vinden is in zijn eigen gedachten. Nee, laten we kiezen om slechts één bron van invloed en gezag en leiding toe te laten in ons leven, door ons denken te vullen met Gods gedachten.
Vader, ik erken dat Uw gedachten altijd de waarheid zijn, die mijn denken moeten beïnvloeden. Bescherm mijn gedachten tegen het denken van deze wereld, dat uiteindelijk onder invloed staat van Uw tegenstander, de duivel. Heer, Laat mij Uw gedachten denken, en doe mij spreken vanuit Uw hart! Amen.
Als je een mooie prediking van Derek Prince wilt zien over de Heilige Geest – als Auteur van Gods Woord – die je wilt gidsen en leiden in Gods waarheid, kijk dan op ons Youtube-kanaal naar ‘De Heilige Geest als gids’. (Klik hier om de prediking te bekijken.)

Uit het boek: Wandelen met God

(ook als luisterboek verkrijgbaar)

 

Lees verder

Investeer in India


Jouw kleine gift kan enorme impact hebben! 
Lees verder en ontdek hoe…

believers-with-nepali-books

Beste vriend/vriendin,

Als je met je eigen ogen kon zien wat Elsie Daniel, één van onze zendingsdirecteuren, gezien heeft tijdens haar recente reis naar Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu en Goa, dan zou je in een oogwenk weten dat wat zij zegt waar is… Jij en ik hebben door ons gebed en onze inzet voor Derek Prince Ministries een zegenende invloed op de levens van vele duizenden christelijke leiders verspreid over heel India!

Je zou getuige zijn van hoop die opbloeit in de ogen van vele jonge en ook oudere christenen. En je zou gezegend worden terwijl je gadesloeg hoe vele, vele mensen gratis boeken van Derek Prince ontvangen, die vervolgens verslinden om er geestelijk zelf door te groeien en ze daarna opnieuw doorgeven aan anderen.


Ik wil jou ervan doordringen hoezeer we jouw betrokkenheid bij de wereldwijde DPM familie waarderen. We zijn onbeschrijfelijk dankbaar voor je trouw door de jaren heen, in giften voor het subcontinent India!

Met jouw ruggesteun door de jaren heen zijn we in staat geweest om Derek Prince’ onderwijs in de handen te brengen van vele duizenden voorgangers, evangelisten en andere werkers in Nepal, India, Sri Lanka, Pakistan, en elders in deze regio.

Door onze bediening van discipelschap, door middel van Dereks uitgebreide bibliotheek van boeken en predikingen, helpen we een nieuwe toekomst te bieden aan het Lichaam van Christus op het subcontinent India.

anand-karki-tla-elder-carrying-book-carton-to-jim-pakha-v2

Oudste Anand Karki draagt Dereks boeken naar een afgelegen dorp in Nepal

Die nieuwe toekomst is nu aan het plaatsvinden.

Het is onze droom en ons verlangen dit werk ook vol te houden zolang als nodig is; Dereks boeken, audio’s en video’s blijven produceren, vermenigvuldigen en verspreiden  voor vele kerkleiders die vaak maar nauwelijks toegang hebben tot onderricht.

Stel je voor… Duizenden Indiase, Sri Lankese en Nepalese voorgangers helpen de gemeente in hun regio’s opbouwen door Dereks onderwijs over b.v. geestelijke strijd, gebed, verbreking van vloeken en andere belangrijke onderwerpen. Maar… alleen als ze deze discipelschapsmaterialen beschikbaar hebben, doordat jij en ik ze die aanbieden…

Jij en ik kunnen het mogelijk maken. Als je vandaag opnieuw je steun verleent aan deze zaak, kunnen we blijven doorgaan met de opbouw van Christus’ gemeente in dit immense land met meer dan een miljard inwoners.

elsie-ministering-in-mumbaiJouw gift van b.v. 20, 30, 60 of 100 euro – of welk bedrag ook – maakt altijd een verschil. Daarmee kunnen we duizenden voorgangers en werkers op effectieve wijze verbinden aan de kracht van Gods Woord, met behulp van Dereks Bijbelonderwijs in niet minder dan 13 verschillende talen uit deze regio. Vele voorgangers en Bijbelschoolstudenten in India, Sri Lanka, Nepal en Pakistan zijn je dankbaar!

De mensen die verbonden zijn aan de vele projecten op het Indiase subcontinent zijn afhankelijk van en hopen op jouw hulp. Samen kunnen we voorzien in het broodnodige geestelijke voedsel voor vele miljoenen gelovigen in deze regio van de wereld.

Ik hoop snel van je te horen.

Gods zegen,

In Jezus’ liefde verbonden,

Warren Smith
Directeur DPM Azië, Zuid-Pacific

Klik hier om vandaag nog je hulp te geven.

Je beslissing om vandaag nog te geven, maakt een verschil!

Dankjewel, als je vandaag ‘ja!’ zegt tegen onze missie, zodat wij kunnen doorgaan met de druk van Dereks onderwijs in de vele talen van deze regio, waarbij sommige titels zoals bijvoorbeeld ‘Zegen of vloek, aan u de keus’, ‘De Pijlers van het Christelijk Geloof’ of ‘De kracht van proclamatie’ werkelijk van levensbelang zijn voor onze geestelijke broers en zussen! 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email