Archief voor april, 2017

Cursus ‘De namen van God’

Wil je God beter leren kennen? Bestudeer dan wie Hij Zelf zegt dat Hij is!

Klik hier om je aan te melden

Toen we God in gebed vroegen welk onderwerp we moesten kiezen voor de volgende nieuwe cursus, stond ‘de namen van God’ niet op ons lijstje. Toch sprak Hij over deze cursus. Toen we Hem vroegen waarom, antwoordde Hij: ‘Omdat Ik wil dat mensen Mij leren kennen.’ Het gaat God niet om kennis, maar om kénnen. Daarom hebben we onze menselijke plannen omgegooid en zijn we aan de slag gegaan met deze nieuwe cursus over de namen van God.

Gods namen
In de Bijbel openbaart God Zichzelf door Zijn namen die ons heel veel leren over Zijn karakter. Hij maakt Zichzelf onder andere bekend als ‘El Elohim’, ‘JHWH Jireh’, ‘JHWH Raphah’, ‘JHWH Roï’, ‘JHWH Nissi’, ‘JHWH Tsidkenu’, ‘JHWH Shammah’ en ‘JHWH Shalom’. Maar wat betekenen deze namen en welke diepte schuilt er in? Deze en andere verbondsnamen worden uitgelegd en bestudeerd in deze nieuwe cursus.

Deze cursus gaat niet over jou, maar over God. Hij staat centraal om wie Hij is. En wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd op een heel diep niveau en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen.

Hoe werkt de cursus?

De lessen
Elke week komt er online een les beschikbaar, die je maakt op een moment dat het jou goed uitkomt. De les begint met een korte introductie-video over het thema van die les. Vervolgens maak je de les waarin vragen worden afgewisseld met lezen, kijken, luisteren, en proclamaties uit Gods Woord. Een les kost je ongeveer een uur tot anderhalf uur. Er wordt gewerkt met geautomatiseerde correctie – dus er is geen tutor die je werk nakijkt. De lessen worden verlevendigd met o.a. korte videofragmenten, proclamaties uit Gods Woord en liederen, die de stof dichterbij brengen.

Vragen
Natuurlijk kun je al je vragen aan DPM stellen, via het forum, per e-mail of telefoon.

Wat kost het?
We willen graag dat de cursus betaalbaar is voor iedereen, en kiezen daarom voor deelname op giftenbasis, met uitzondering van de administratiekosten en de kosten voor materialen.

De totale kosten voor de cursus zijn als volgt opgebouwd:

Administratiekosten: €5,-

Cursus: De cursus kost ons ongeveer €35,- per persoon, maar je kunt zelf kiezen welk bedrag je geeft omdat de deelname op giftenbasis is, want we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

Materialen (voor zover je die nog niet hebt):

Op basis van het (luister)boek ‘De namen van God

  • Boek: De namen van God: €12,00
  • 5 Proclamatiekaarten: €4,50
    (Naam boven alle naam, Ik Ben, Mijn God voorziet, U bent mijn geneesheer en De Heer is mijn Herder.)

Wie (één van) de materialen nog niet heeft kan deze bestellen bij de opgave voor de cursus, wij betalen voor cursisten de verzendkosten.

Het boek heb je nodig – want de vragen zijn op basis van het boek. De proclamatiekaarten zijn ook online in de cursus opgenomen. We raden echter aan om ze mee te bestellen, zodat je de Bijbelteksten door de week heen bij de hand kunt hebben.

Voor €5,-  kun je dus meedoen als je het boek al hebt.

Klik hier om je aan te melden

 

 

Lees verder

18 april: Het volmaakte offer

Het ‘behaagde’ de Heer om Jezus ziek te maken, of ‘Hem tot ziekte te maken door Hem te vermorzelen’. Jezus werd vermorzeld door lichamelijke ziekte. Zijn lichaam werd verbrijzeld, uiteengescheurd en zwaar verminkt – welk woord je ook maar wilt gebruiken. Aan het kruis werd Hij tot volkomen ziekte.

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien (Jesaja 53:10, NBG).
Het ‘schuldoffer’ is asham in het Hebreeuws. Dit betekent schuld, zonde of zondoffer. In de taal van het Oude Testament was schuld dus hetzelfde als schuldoffer. Maar waarom? Onder de Levitische wet, als het offerdier als schuldoffer werd gebracht, moest de man wiens zonde verzoend moest worden, zijn handen op de kop van het dier leggen en zo zijn zonden overdragen op het dier. Op die manier werd het dier tot zonde gemaakt, met de zonde van de zondaar. Daarna werd met dit dier afgerekend. In plaats van de zondaar, werd het dier gedood.
Dit is uiteraard allemaal een vooruitwijzing naar de dood van Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief zei dat het niet mogelijk was dat het bloed van stieren of geiten werkelijk de zonde kon wegnemen (zie Hebr. 10:4). Het offersysteem was een beeld dat leidde tot de omwisseling die later aan het kruis zou worden vervuld. En in Jesaja 53:10 zegt de Bijbel dat God de ziel van Jezus tot zonde maakte. Paulus bevestigde dit toen hij dit vers citeerde:

Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).

Dank U Jezus, voor uw volmaakte werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, zodat ik rechtvaardig gemaakt kon worden met zijn rechtvaardigheid. Amen.
Bron: Complete salvation and how to receive it (CD/DVD/Boek)

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email