DPM Conferentie

Als DPM organiseren we op 28 maart een conferentie. Een dag vol toerusting, dankzegging, lofprijs en aanbidding, gebed en ontmoeting. We hopen je te ontmoeten op 28 maart!