Correspondentieschool de Pijlers

DE PIJLERS STUDIEMETHODE

Klik hier om je aan te melden

Correspondentieschool ‘De Pijlers’ is gebaseerd op Dereks boek ‘De pijlers van het christelijk geloof’. Dit boek wordt al jarenlang en wereldwijd gebruikt door voorgangers en leiders om nieuwe gelovigen te helpen een goed fundament van geloof te leggen. Het studiemateriaal is ook uitermate geschikt voor volwassen christenen die hun kennis van basisbeginselen van hun geloof willen opfrissen. Cursisten kunnen dit boek tegen gereduceerde prijs aanschaffen.

Het kennen en kunnen toepassen van Gods Woord is een essentiële vereiste voor een vruchtbaar leven als christen. Deze cursus is een systematische studie van de grondbeginselen uit Hebreeën 6:1-2. een groot deel van iedere les bestaat uit het lezen, memoriseren en bestuderen van Bijbelteksten, en het leren toepassen daarvan.

De cursus maakt gebruik van beproefde studieprincipes uit het bedrijfsleven en helpt studenten om essentiële informatie te selecteren, te verwerken en te onthouden. De cursus gebruikt verschillende methoden en bevat o.a. invullessen, studie van grondwoorden, tekstmemorisatie en lees- en schrijfopdrachten.

Gods Woord een levend onderdeel maken van ons hart en ons denken, door middel van memorisatie en proclamatie, is een sleutel die veel grotere geloofshelden gebruikten. Iedere les geeft u sleutelverzen om uit uw hoofd te leren, waardoor uw parate bijbelkennis merkbaar zal groeien gedurende deze school! Door de teksten op een juiste manier toe te passen, zult u meer innerlijke zekerheid en vertrouwen in God gaan ervaren: en het vermogen om een krachtiger geloofsleven te leiden.

De cursus bevat een aantal speciale bijbelstudieopdrachten. Deze zijn ontwikkeld om uw bijbelstudievaardigheden aan te scherpen en u te helpen op een praktische manier Gods Woord te doorzoeken en toe te passen, zodat u zult groeien naar meer geestelijke volwassenheid.

EXAMENS EN BEGELEIDING

In totaal bevat de cursus 14 examens/opdrachten, die u in uw eigen tempo maakt. De examens en opdrachten zijn zo ontworpen dat u kunt reageren op de lesstof, en geven onze medewerkers de kans te beoordelen hoe goed u de lesstof heeft begrepen.

De Correspondentieschool ‘De Pijlers’ is opgebouwd uit drie modules. De gemiddelde cursusduur is één tot twee jaar en het is aan te bevelen de cursus in maximaal twee jaar tijd af te ronden. Langer komt echter ook voor (afhankelijk van je beschikbare tijd en studiesnelheid) en bij full-time beschikbaarheid is de cursus natuurlijk ook in enkele maanden af te ronden.

Iedere student wordt persoonlijk begeleid door een tutor, per mail, telefoon en via het vragenblad bij ieder examen. Een van de doelen van deze cursus is u te bemoedigen en helpen. Ieder examen geeft u de ruimte vragen te stellen over de lesstof. Uw vragen n.a.v. de lesstof worden voor zover mogelijk beantwoord en aan u teruggestuurd, samen met het gecorrigeerde huiswerk.

Deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond, ontvangen aan het eind van de cursus een certificaat van deelname. Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.

KOSTEN

Correspondentieschool De Pijlers kost €100,- aanvangskosten en daarna  € 19,- per maand, gedurende 15 maanden. U kunt ook in één keer betalen: € 350,-. (Dit levert een voordeel op van € 35,- )

Het lesboek De Pijlers van het christelijk geloof is noodzakelijk voor het volgen van de cursus. Wie het boek nog niet in bezit heeft, kan dit met 50% korting bestellen bij de aanmelding. In plaats van € 29,- betaalt u € 14,50 voor dit boek. Dit bedrag wordt samen met de eerste termijn van de cursus afgeschreven van uw rekening.

INFORMATIE & PROEFLES

Voordat je je gaat aanmelden vind je het misschien prettig om eens te zien wat de inhoud is van de cursus. Klik hier om dat te bekijken.
Misschien dat je het daarnaast ook wel leuk vindt om eens een proefexamen te maken. Klik op deze link om een examen te zien en eventueel te maken.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor de Correspondentieschool: De Pijlers

Voor meer informatie kunt u ons bereiken:

  • per telefoon (op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur)
  • per email naar info@derekprince.nl

REACTIES VAN STUDENTEN

Ik heb in deze cursus veel kennis opgedaan, maar heb mezelf ook zelf weer beter leren kennen door de ogen van God. Ik verbaasde me dat je toch zo snel teksten uit je hoofd kon leren, als je maar wilt. Ik vond het maken van de lessen prettig en stimulerend. Het is een prachtige manier om jezelf met het Woord van God stil te zetten en ik vond het een goede, verzorgde cursus.”  – (Sonja Kingma)

“Ik ben alleenstaande moeder en had vooraf best een huivering voor de financiele last die ik dan anderhalf jaar op me zou nemen, maar het is ook weer een stimulans om mijn studie serieus te gaan doen. En het is me alle geld waard. Het is net of ik luister naar een hele goede preek, het zijn echt tijden van mij en God samen. Ik ben zo onder de indruk van de studie, van de opbouw van de lessen… eigenlijk omdat ik er door onder de indruk kom van Gods Woord.
Ik denk ook dat dit de weg is waarop we als westerse christenen uit ons slappe christendom kunnen komen. Het lijkt ook of ik nu meer te geven heb. Ik hoor mezelf het woord van God gebruiken. En ik ben ook behoorlijk besmettelijk naar anderen toe. Dingen die ik ontdek, deel ik met iedereen. En ik denk bij mezelf: ,,Hoera, ik mag nog anderhalf jaar!” Je kunt weleens een goede tijd hebben met de Heer op een conferentie, maar dat houdt dan weer op, maar nu weet ik dat ik nog een tijd voor de boeg heb. Als ik de lessen maak, dan komt Hij en spreekt Hij, iedere keer weer. Dat mààk je niet, dat gebéurt!
God bepaalde me er al lange tijd bij dat ik me in zijn woord moest gaan verdiepen, maar je moet je weg daarin vinden. Ik geloof dat God me heel krachtig wil gaan gebruiken, en ik denk dat deze cursus een heel belangrijk instrument is om daar ook in te gaan staan. Wat me bijvoorbeeld diep raakte, was dat Jezus in de kracht van de Heilige Geest de woestijn uitkwam, omdat Hij het Woord gebruikte. We kunnen het woord van God zo veronachtzamen!” – (Titia)

“Ik ben niet zo’n ‘cursustype’, maar ik vind deze cursus een uitermate goed systeem om Gods Woord beter te leren kennen. Je wordt aangezet de bijbel te openen, om te lezen wat er staat en dat te analyseren: Wat staat er en hoe wordt het bedoeld? Door de herhalingslessen verdiept je kennis en ga je het nog beter begrijpen. De examens ‘dwingen’ je min of meer er regelmatig mee bezig te zijn, maar ik word er ook toe aangetrokken. Ik ben blij als mijn vrouw op zaterdag gaat winkelen, want dan heb ik de rust om te studeren; Ik kijk daar echt naar uit! Uiteindelijk houd je aan de cursus een goed naslagwerk over van ‘Hoe zat het ook al weer’. Ik kan het iedereen aanbevelen.” – (Gerrit)

“De cursus bevalt me heel goed, het geeft veel meer verdieping en onderbouwing van mijn geloof. Ik ben Christelijk opgevoed, en je denkt dat je dan alles wel weet, maar nu zakt het veel dieper, het komt in mijn hart terecht. Dingen die je al wist gaan meer leven.
Derek zegt dingen zo eenvoudig, maar toch zo diep. Ik trek een dag in de week uit voor mijn studie en probeer het tempo er in te houden. Ja, daar moet ik wel discipline voor opbrengen, maar dat vind ik niet erg, want mijn hart gaat er naar uit! De lessen over de doop en de Heilige Geest kijk ik heel erg naar uit. Ook het blok over wet en genade… dat was wel pittig, maar ook heel goed. Ik ontdekte dat ik soms nog zo wettisch ben, maar dat ik mag leven uit de vrijheid van de Heilige geest. Dat is zo belangrijk!
Ik leid een kring, en daar vertel ik aan de anderen wat ik geleerd heb. Dat merk ik wel van de cursus, dat je er direct wat mee kunt ook om anderen dingen te leren die je zelf hebt geleerd.” – (Karin)

“Ik vind dat elke gelovige deze studie zou moeten doen. Dit is de beste bijbelstudie die ik tot nu toe gedaan heb; diepgaand en volledig.” – (Marianne)

“Langzaam kom ik tot het besef dat het mogelijk is om een relatie met God te hebben en dat ik antwoord krijg van hem. Nu heb ik een honger naar Gods Woord. Dat vind ik ook terug in deze cursus. Wat ik ervan leer is dat het lezen en bestuderen van Gods Woord zo belangrijk is en dat er kracht vanuit gaat. Dat is het leven voor mij. Ik ben zo verwonderd dat God zo duidelijk spreekt in zijn woord. Prijs de Heer!” – (Annie)

“Ik heb me in 2004 ingeschreven. De eerste twee lessen waren studeren en inleveren van huiswerk, maar bij de derde les maakte ik iets heel anders mee. Het was niet meer leren, maar het gevoel dat het onderwijs dieper gaat dan je verstand, onderwijs dat regelrecht je hart ingaat. Ik begon aan een nieuwe weg met de Heer en het Woord begon te leven in mijn binnenste. Elke keer als ik begin aan de studie heb ik het gevoel alsof ik gewoon op school zit bij de Heer. Ik denk niet dat iemand hetzelfde blijft nadat hij deze cursus heeft gevolgd.” – (Sonja)

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email