1 december: Door belijden Gods voorziening ontvangen

Thema: Geloof moet beleden worden

Door belijden Gods voorziening ontvangen

1 december

De manier waarop we de juiste zegening toepassen, er als het ware in binnentreden, is door ‘belijden’. De Bijbel geeft ons vele duidelijke, positieve uitspraken waardoor we ieder aspect van Gods voorziening kunnen ontvangen. Door deze in geloof in ons hart te ontvangen en met onze mond te belijden, zullen we ze ook werkelijk ervaren.

 

Vaak valt satan christenen aan met gevoelens van veroordeling en minderwaardigheid. We kunnen zelfs gaan twijfelen of God wel van ons houdt. Deze satanische aan­vallen moeten we overwinnen door de Bijbelteksten te belijden die onze aanklager het zwijgen zullen opleggen. Bijvoorbeeld:

– Dus is er nu geen verdoemenis (veroordeling, NBG) voor hen die in Christus Jezus zijn,… (Rom. 8:1)

– God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.(Rom. 5: 8)

– En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.(1 Joh. 4:16)

Op grond van deze Bijbelteksten leg ik een per­soonlijke belijdenis af: ,,Ik ben in Christus Jezus; daarom sta ik niet onder veroordeling… God heeft Zijn liefde voor mij bewezen doordat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was… Ik ken en geloof de liefde die God voor mij heeft…” Terwijl ik alle negatieve gevoelens weersta en deze positieve, Bijbelse belijdenis blijf doen, worden de veroordeling en minderwaardigheid die ik ervaar ver­vangen door vrede en acceptatie.

 

Misschien ligt onze nood op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Bijbel zegt ons over Jezus:

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen (Matth. 8:17).

Door Zijn striemen bent u genezen (1Petr. 2:24).

Deze uitspraken leggen de basis voor onze belijdenis die op dit gebied van toepassing is. Iedere keer dat ziekte dreigt, antwoord ik met een positieve belijdenis, in plaats van me in mijn gedachten voortdurend te richten op de symptomen: ,,Jezus Zelf heeft mijn zwakheden op Zich genomen en mijn ziekte heeft Hij gedragen en door Zijn striemen ben ik genezen.” In het begin ben ik wellicht wat onzeker. Dit komt door het spanningsveld tussen de duidelijk aanwezige symptomen van mijn lichaam en de onveranderlijke waarheden van Gods Woord. Maar als ik Gods waarheid blijf belijden, dan wordt die waarheid een deel van mijzelf (net zoals met de tafel van vermenigvuldiging). Zelfs als ik midden in de nacht wakker wordt met de symptomen van ziekte in mijn lichaam, dan legt mijn geest toch de juiste belijdenis af: “Door Zijn striemen ben ik genezen.”

 

Als mijn nood op een ander gebied ligt, leg ik de belijdenis af voor dat gebied. Als ik bijvoorbeeld door een periode ga van geldgebrek, herinner ik mezelf aan 2 Korinthiërs 9:8 waar staat: En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Ik weiger met mijn angst of bezorgdheid bezig te zijn. Ik blijf God danken dat de standaard, die de Bijbel mij openbaart, overvloed is. Als ik aan die belijdenis vasthoud, zal God zo ingrijpen dat de waarheid van Zijn Woord werkelijkheid wordt in mijn financiële situatie.

 

En met de mond belijdt men tot behoudenis (Romeinen 10: 8-10) Het woord dat hier vertaald is met behoudenis, houdt ook bevrijding, genezing en Gods voorziening in. Op deze manier, gebied na gebied, nood na nood, situatie na situatie, belijd ik tot behoudenis, bevrijding, genezing of voorziening. Ieder probleem dat we ontmoeten, wordt een stimulans om de juiste belijdenis af te leggen, zodat Gods antwoord op het probleem de ruimte krijgt. Hoe vollediger en consequenter ons belijden is, hoe groter de vreugde is die we ervaren door onze redding.

Vader, dank U wel, dat ik niet hoef te zien op de omstandigheden, maar dat ik bij alle problemen die op mijn pad komen, Uw waarheid mag belijden. Wilt U mij helpen om de juiste Bijbelteksten te vinden en ze mij eigen te maken, zodat ik Uw waarheid in mijn hart mag meedragen.

 Als voorbeeld hebben we weer een proclamatie bijgevoegd:

In Christus heb ik zekerheid

 

Ik ben voor eeuwig vrij van veroordeling (1)

Ik ben verzekerd dat alle dingen meewerken ten goede (2)

Ik ben vrij van alle aanklachten tegen mij (3)

Ik kan niet worden gescheiden van de liefde van God (4)

Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God (5)

Ik ben verborgen met Christus in God (6)

Ik ben verzekerd dat God het goede werk zal afmaken in mij (7)

Ik ben een burger van de hemel (8)

Ik heb geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (9)

Ik kan barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood (10)

Ik ben uit God geboren en de boze kan mij niet raken (11)

 

Rom. 8:1,2

Rom. 8:28

Rom. 8:31-34

Rom. 8:35-39

2 Kor. 1:21,22

Kol. 3:3

Fil. 1:6

Fil. 3:20

2 Tim. 1:7

Hebr. 4:16

1 Joh. 5:18

 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

SERVIË
Bid dat de nieuwe Servische boeken ‘Man en Vader’, ‘Je roeping’ en ‘Waarom God jou belangrijk vindt’ met succes verspreid worden en een grote impact zullen hebben in Servië.
Bid om de benodigde financiën voor de uitgave van ‘Gods Kerk herontdekt’, ‘Zegen of vloek, aan u de keus’ (met studiegids) en andere boeken.
Bid om een goede gezondheid, wijsheid en bescherming voor de coördinatoren Miro Fic en Miro Cobrda, en voor de vertalers, redacteuren, grafisch ontwerpers enz. die helpen bij de verschillende projecten.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email