1 februari: Eer je vader en je moeder

Thema: Gods genezing ontvangen

Eer je vader en je moeder
field_red_flowers.jpg

1 februari

Misschien zeg je: ”Maar degene die me gekwetst heeft, leeft niet meer. Dus waarom zou

ik hem of haar nog moeten vergeven?” Of de persoon overleden is of niet doet niet ter zake. Het is in je eigen belang, dat je vergeeft, niet in dat van hem of haar.

 

Ik ken een christelijke jongeman die deze boodschap op een dag hoorde. Hij besefte dat hij jarenlang had rondgelopen met bitterheid, boosheid, wrok en rebellie naar zijn vader toe, die overleden was. Hij nam vervolgens zijn vrouw mee op een reis van honderden kilometers, naar het kerkhof waar zijn vader begraven lag. Terwijl hij zijn vrouw in de auto liet, ging hij alleen naar het graf van zijn vader. Daar knielde hij neer en uitte daar twee uur lang al zijn negatieve gevoelens. Hij stond niet op, voordat hij zeker wist dat hij zijn vader vergeven had. Toen hij het kerkhof verliet, was hij een ander mens. Zijn vrouw getuigt tot op de dag van vandaag, dat ze daar, op dat moment, een compleet nieuwe echtgenoot heeft gekregen. De vader was al jaren voordat dit plaatsvond overleden, maar de wrok tegen hem was nog springlevend.

 

Er is iets heel belangrijks aan de relatie tussen ouders en kinderen. Een van de tien geboden gaat over de houding van kinderen ten opzichte van hun ouders. Het is het volgende gebod, waaraan tevens een belofte is verbonden:

 

Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat. (Deuteronomium 5:16)

 

Je kunt hier ook uit opmaken: als je je ouders niet eert, zal het niet goed met je gaan. Misschien zeg je: “Maar mijn moeder was een prostituee, mijn vader was een alcoholist. Kan God dan van me verwachten, dat ik hen eer?” Ja! Niet als prostituee, niet als alcoholist, maar als je vader en moeder. Het is de eis die God aan jou stelt.

 

Toen ik pas bekeerd was en net gedoopt in de Heilige Geest, dacht ik dat ik veel meer wist dan mijn ouders. Maar God wees me op een dag op dit principe: als je wilt dat het je goed gaat, dan moet je leren je ouders te eren. Mijn ouders zijn nu allebei overleden, maar ik dank God, dat ik echt geleerd heb ze eer te bewijzen. Ik denk dat dat een van de redenen is dat het mij altijd goed is gegaan. Dit principe heb ik van beide kanten gezien. Ik heb mensen gezien die om allerlei redenen weigerden hun ouders te eren en het ging hen niet goed. Hun leven werd nooit volledig door God gezegend. Maar andersom heb ik ook vele mensen gezien die er een punt van maakten hun ouders te eren en zo God gehoorzaam te zijn. En hun leven werd gezegend.

Vader, ik kies er bewust voor om in Uw kracht de open poort die U mij geeft, binnen te stappen; ik kies bewust om mijn ouders te eren en zo de belofte van een lang en gezegend leven tegemoet te mogen zien. Ook als er zaken zijn die ik hen niet vergeven heb, kies ik ervoor deze nu aan U terug te geven en hen te vergeven.

 

Uit het boek: Gods antwoord voor afwijzing

 Is deze stap te moeilijk of wil je meer leren over wat de Bijbel zegt over vergeving, dan raden we je het boekje aan: ‘Ik vergeef je’.
DPM Wereldwijd…

AUSTRALIË

Bid voor directeur Alex Genovese en het bestuur, dat ze wijsheid van de Heer ontvangen voor het ontwikkelen van een geslaagde strategie om te groeien. In het bijzonder om meer bekendheid te geven aan Dereks Bijbelonderwijs bij gelovigen die nog niet over hem gehoord hebben, en ook om te netwerken met gelijkgezinde bedieningen.

Er worden plannen gemaakt voor het werk dat dit jaar gedaan zal worden onder de inheemse bevolking van Australië. Bid om wijsheid voor Graeme en Veronica Hunter die dit werk overzien; bid ook om meer werkers.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email