1 februari: Het is Gods wil dat we bidden

 

 
DPM_logo

 
Thema: Een koninkrijk van priesters
_________________________________________________________________________

Het is Gods wil dat we bidden

1 februari

Hij zal mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren. (Psalm 91:15)

 
Nu we afgelopen maand hebben stilgestaan bij radicale, totale toewijding aan God en Zijn wil, zullen we komende maand stilstaan bij één van de belangrijkste gebieden waarin we die toewijding praktisch maken: gebed.

 

Gebed hoort tot de belangrijkste voorrechten en meest invloedrijke bedieningen waar een kind van God over beschikt. Nergens lees je dat Jezus Zijn discipelen leerde prediken, maar Hij leerde ze wel hoe ze moesten bidden. God nodigt ons niet alleen uit om te bidden, Hij wacht zelfs op ons! 
______________________________________________________________________

Openbaring 1:6 (Jezus)…die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor Zijn God en Vader. (Willibrord vertaling)

 

Voor sommige mensen lijkt gebed misschien een saaie verplichting die nu eenmaal hoort bij godsdienst. Maar sprekend voor mijzelf, ik vind het heerlijk om te bidden – en wat meer is, mijn ervaring is dat ik vaak ook krijg waar ik voor bid. Dat is trouwens ook één van de zaken die ik je komende tijd wil leren, hoe je kunt bidden en verwachten dat je ook krijgt waar je voor bidt. 
Als we God benaderen in gebed, dan is het allereerste wat we moeten beseffen, dat het Zijn wil is dat we bidden. Velen van ons moeten waarschijnlijk onze negatieve, onaantrekkelijke beelden van God bijstellen. Ik weet dat ik dat moest. Deze beelden staan vaak tussen ons en God in en vormen een hindernis in ons gebedsleven.

 

Als opgroeiende schooljongen dacht ik aan God als een soort strenge schoolrector. Ik heb vele lange, behoorlijk saaie jaren op Britse kostscholen doorgebracht. Ik had het niet zo op schoolhoofden, maar dat is wel hoe ik me God voorstelde, zittend achter Zijn bureau, in Zijn studeerkamer aan het einde van een lange gang.  Als je naar het schoolhoofd toe moest, dan liep je op je tenen door de gang. De planken vloer kraakte als je erop stapte, zodat je komst ongewild werd aangekondigd. En dan, als je op de deur klopte, gebood een donkere, strenge stem je binnen te komen en kreeg je waarschijnlijk een uitbrander voor iets wat je had gedaan of juist niet had gedaan. 

Voordat ik effectief kon bidden tot God, moest eerst het verkeerde beeld dat ik van God had veranderd worden. Ik heb ontdekt dat vele mensen een vergelijkbaar beeld hebben van God, als iemand die afstandelijk is en niet gestoord wil worden, iemand die ons mogelijk een uitbrander zal geven voor onze fouten, dus kunnen we maar beter zo ver mogelijk bij Hem vandaan blijven. Voor sommigen klinkt dit misschien wat overdreven, maar toch zijn er hele generaties voor ons geweest die God op deze manier zagen, en op een subtiele manier is die invloed vaak toch nog terug te vinden in onze eigen kijk op God en onze benadering van Hem.  Toch is dat absoluut niet de waarheid over God. Wanneer  we bij Hem komen, geeft Hij ons geen uitbrander, maar Hij zegt ons dat we welkom zijn. Als er iets is wat Hij zou willen aanmerken, dan zou het alleen zijn dat Hij liefdevol zegt: ‘Waarom heb je zo lang gewacht?’ De bovenstaande tekst spreekt over jou en mij die door Jezus’ offer zijn gemaakt tot een ‘geslacht van priesters voor Zijn God en Vader’. We mogen net als de priesters in Gods heiligdom binnenkomen en Hem als Vader benaderen!

______________________________________________________________________
(Denk even na over het beeld dat je van God hebt voordat je het volgende gebed bidt:) Vader, dank U wel dat U geen afstandelijke God bent die niet gestoord wil worden, maar dat U blij bent als ik in gebed bij U kom. Ik wil elk verkeerd beeld dat ik van U heb en wat mij bij U weghoudt loslaten. Wilt U mij leren om vrijmoedig bij U te komen.
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

1 februari – NEPAL

Van 2-8 februari houdt een Nieuw Zeelands team twee conferenties, in Hetauda (zuidelijk van Kathmandu) en in Nawalparasi (west Nepal, dicht bij de geboorteplaats van Boeddha).
Bid om Gods bescherming en zalving voor de sprekers.
Bid dat veel levens aangeraakt en veranderd worden.
Bid dat de aanwezigen het gratis materiaal dat ze krijgen gaan gebruiken om veel anderen te onderwijzen. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email