1 januari: Jezus’ heldere opdracht

Beste lezer,

Het nieuwe jaar is begonnen!
Veel mensen hebben deze periode goede voornemens bedacht, en gaan daar vandaag mee van start.
Wij beginnen vandaag met overdenkingen uit een nieuw boek, dat heel goed past bij die goede voornemens, namelijk:
Wees volmaakt, maar hoe?

De overdenkingen in de komende periode behandelen Bijbelse bouwstenen die je uitdagen om de weg te bewandelen naar volmaaktheid. Want dat is wat Jezus van ons vraagt in Mattheüs 5:48: Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Wij wensen je een gelukkig nieuw jaar, en veel zegen bij het lezen van deze overdenkingen.

Team DPM

1 januari
Weekthema:
Wat betekent ‘volmaaktheid’?
Eén van de simpelste en meest heldere geboden die Jezus ooit gaf, kan worden uitgedrukt in twee woorden: ‘Wees volmaakt’. Dit gebod is simpel in het aantal woorden dat wordt gebruikt, maar het is zeker niet eenvoudig om het uit te voeren – twee simpele woorden: ‘Wees volmaakt’!  In aanvulling hierop: Jezus zei niet: ,,Probeer volmaakt te zijn.” Hij zei: Wees volmaakt.

 

Jezus heeft ons nooit opgedragen om te proberen Zijn geboden te gehoorzamen… Hij zei ook niet: Probeer je vijanden lief te hebben; nee, Hij zei: Heb je vijanden lief! Waarom zei Hij dat? Hij wist dat als we het zouden moeten hebben van onze eigen mogelijkheden om perfectie na te streven, dan konden we net zo goed direct opgeven uit frustratie en mislukking. Volmaakt zijn vanuit onze eigen mogelijkheden is namelijk niet mogelijk.

 

Weet je, de eisen die het Nieuwe Testament stelt, zijn allemaal gebaseerd op Gods genade – genade is voor ons beschikbaar gemaakt door Jezus Christus. Die stelling heb ik talloze keren gedaan, en ik doe haar opnieuw: Genade begint daar waar onze menselijke mogelijkheden ophouden. Als we iets uit eigen kracht kunnen bereiken, uit eigen wijsheid of onze eigen rechtvaardigheid, dan hebben we Gods genade niet nodig. Maar als we aan eind komen van onze eigen mogelijkheden, het einde van alles wat we zelf kunnen bereiken, dan komen we op het punt waar genade begint.

 

God zegt in 2 Kor. 12:9: Mijn genade is u genoeg. Geloof je dat Zijn genade voldoende is? Geloof je dat Zijn genade jou in staat stelt om alles te bereiken wat Hij je heeft opgedragen om te doen? In dit boekje zullen we leren dat alleen maar door genade is dat we Jezus’ eenvoudige opdracht kunnen vervullen. Het is alleen door genade dat we, zoals Jezus zegt, volmaakt kunnen zijn.
Vader, wilt U mij er in het leven van elke dag steeds aan herinneren dat daar waar mijn eigen mogelijkheden ophouden, Uw genade begint. Doordring mij diep van het feit dat ik afhankelijk ben van Uw genade, zodat ik steeds ruim op tijd stop met ‘proberen in eigen kracht. Dank U dat Uw genade voor mij altijd genoeg is! Amen.
Lees het prachtige, compacte boekje ‘Genade of niets’  als je zoekt naar gebalanceerd bijbelonderwijs over Gods overvloedige genade. Ook prachtig en waardevol als cadeau-idee.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email