1 juli: Buitensporig, overvloedig, verkwistend…


DPM_logo

De afgelopen tijd hebben we veel geleerd over geestelijke strijd. We leerden dat de strijd plaatsvindt in onze gedachten, en we zagen de diverse wapens van onze wapenrusting die God ons ter beschikking heeft gesteld. Ook kwam ook de enorme kracht van Jezus’ bloed ter sprake kwam. In de komende periode zoomen we in op Gods onmetelijke onbegrijpelijke liefde voor ons. Hierin zullen we overigens de enorme waarde en kracht van het bloed opnieuw tegenkomen.
Veel zegen!
– team DPM Nederland

Thema: Onbegrijpelijke liefde

Buitensporig, overvloedig, verkwistend…

1 juli   

De komende periode worden we vanuit Dereks boekje ‘Onbegrijpelijke liefde’ voorgesteld aan Gods overvloedige, buitengewone, niet te bevatten liefde.

Het kennen van die liefde zal ook jouw liefde voor God doen groeien en je binnenleiden in een nieuwe dimensie van begrip over wie Hij is. (De Engelse, oorspronkelijke titel van de studie is ‘Extravagant Love’ – waarvoor geen goede Nederlandse vertaling is. De woorden ‘buitensporig’ en ‘verkwistend’ komen het dichtst in de buurt, maar hebben in het Nederlands een negatieve lading. Daarom kiezen we in onze studie voor de term ‘onbegrijpelijk’.) Ben je verrast door het woord ‘extravagant’ of ‘verkwistend’? Ik gebruik het, omdat ik het heb over de liefde van God. Zijn liefde is niet met het verstand te vatten en ze is overvloedig… Ze is buitensporig en oneindig veel groter dan je je kunt voorstellen.

Gods eigen natuur, zijn wezen, is liefde. God is oneindig veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Zo ook zijn liefde. Onze eigen menselijke liefde is vaak zo beperkt en zo zelfgericht. Maar Gods liefde is ruim, grenzeloos, onbegrijpelijk! In Efeze 3:14-19 bidt Paulus een gebed voor Gods kinderen in Efeze:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Het centrale thema van dit gebed van Paulus is dat we Gods liefde leren kennen. Hij bidt, dat wij ons fundament zullen vinden in zijn liefde en dat we in staat zullen zijn te begrijpen hoe hoog, hoe breed, hoe diep en lang deze liefde is. Hij zegt tenslotte: en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat Maar dat is toch tegenstrijdig? Hoe kun je nu liefde leren kennen die de kennis te boven gaat? Ik denk dat er een antwoord is op deze paradox. Ik geloof dat we deze liefde niet leren kennen en begrijpen met ons verstand, maar alleen via openbaring door het Woord en door de Heilige Geest. Het is een openbaring die meer tot onze geest komt, dan tot ons verstand.

De komende tijd zullen we verschillende passages uit de Bijbel bekijken die ons helpen Gods onmetelijke liefde beter te begrijpen.

Heer, wilt U in de komende periode mijn hart en mijn geest openen voor een dieper begrip van Uw onmetelijke liefde, en mijn leven daarmee vullen tot overlopens toe. Maak dat vanuit die overstromende bron in mijn leven anderen gezegend worden. Amen.
 

DPM Wereldwijd…

1 juli – OOST EUROPA

Branislav Cekan, de regionale directeur van DPM voor Oost Europa, reist deze maand naar Roemenië, Bulgarije en Servië om de DPM-directeuren en de andere medewerkers te ontmoeten.

Bid om bescherming, wijsheid, inspiratie en bemoediging voor Brano en voor degenen die hij zal bezoeken, en om Gods bescherming en zegen voor zijn vrouw en de jongens tijdens zijn afwezigheid.

De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid

dat de Heer arbeiders uitzendt in de oogstvelden van Oost Europa die zich zullen aansluiten bij de visie van DPM: ‘Bereik de onbereikten, onderwijs hen die geen

onderwijs hebben ontvangen’.

Bid dat God het teamwerk tussen de directeuren en hun medewerkers in deze regio zal versterken, dat ze in eenheid wandelen en Gods zegen zullen ervaren (zie Psalm 133).

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email