1 juni: Eenheid met de Schepper

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Jezus werd door de dood afgesneden, opdat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn 

Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft om de zonden van mijn volk. 
(Jesaja 53:8, GNB)

Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem
(1 Korinthe 6:17)

 

Eenheid met de Schepper

1 juni

In 1 Thessalonicenzen 5:23 bidt Paulus: Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus (NBV). Paulus noemt hier de drie elementen waaruit een menselijke persoonlijkheid is opgebouwd, en hij noemt ze op in volgorde van het hoogste naar het laagste: ten eerste: geest. Ten tweede: ziel. Ten derde: lichaam. 

De geest is dat deel van de menselijke persoonlijkheid dat rechtstreeks in de mens werd geblazen toen God hem schiep. Daarom is de geest van een mens in staat om in eenheid met de Schepper te leven en met Hem te communiceren. In 1 Korinthe 6:17 zegt Paulus: Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem. Het zou niet correct zijn als we zeggen dat we één ‘ziel’ met Hem zijn. Alleen de geest van de mens is in staat om in directe eenheid met God te leven. In het oorspronkelijke model van de schepping, was de menselijke geest verbonden met God in de hoge, en verbonden met zijn eigen ziel op de aarde. God communiceerde rechtstreeks met de geest van de mens, en door de geest met de ziel van de mens. De geest en de ziel van de mens uiten zich vervolgens door zijn of haar lichaam.

De volgende definitie maakt veel duidelijk over de functies van geest, ziel en lichaam. De geest is God-bewust; de ziel is zelfbewust; het lichaam is wereld- of omgevingsbewust. Met onze geest zijn we ons bewust van God. Door onze ziel zijn we ons bewust van onszelf. En door ons lichaam zijn we ons bewust van de wereld om ons heen 

Als de geest van de mens wordt teruggebracht in eenheid met God, dan wordt hij omgevormd tot een lamp. De Heilige Geest komt dan binnen om die lamp te vullen, en licht te brengen in de innerlijke persoonlijkheid van de mens (zie Spreuken 20:27).

 
Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik verheug mij dat ik in directe eenheid met God en mijn Schepper leef en communiceer, doordat God zijn eigen levensgeest in mij geblazen heeft. Omdat Jezus door de dood werd afgesneden, kan ik voor eeuwig met God verbonden zijn. Amen.

Bron: Zegen of vloek, aan u de keus (boek) & What is man?, part 2 (CD)

 

Voor meer onderwijs over geest, ziel en lichaam, lees Waarom God jou belangrijk vindt.

_________________________________________________________
Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email