1 juni: Het slagveld: ons denken

DPM_logo

Thema: Onze wapens en het strijdperk 

________________________________________________________________________

Het slagveld: ons denken 

1 juni  

In de komende periode zullen we kijken naar twee aspecten van geestelijke strijd die met elkaar verband houden. Allereerst de wapens die we moeten gebruiken. Ten tweede, het slagveld waar de oorlog wordt uitgevochten. Beide aspecten komen aan de orde in 2 Korintiërs 10: 3-5. Allereerst zegt de NBG-vertaling:

 

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk…

 

Merk op dat Paulus zegt dat we weliswaar in het vlees leven en verwikkeld zijn in een oorlog, maar dat onze oorlog zich niet afspeelt op het natuurlijke vlak. Daarom moeten de wapenen die we gebruiken overeenkomen met de aard van de oorlog. Als het karakter van de oorlog vleselijk of lichamelijk was, dan hadden we ook natuurlijke wapens nodig, zoals tanks, bommen, of kogels. Maar omdat de oorlog geestelijk is en zich afspeelt op het geestelijke vlak, moeten onze wapens ook geestelijk zijn. Dus onze tekst vervolgt:

 

…maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus….

 

Hier zien we dat onze wapens ‘krachtig zijn voor God’, dus geschikt zijn voor de oorlog, en dat we te maken hebben met ‘bolwerken’. De oorlog speelt zich af in de geestelijke wereld; daarom zijn ook onze wapens geestelijk, en geschikt voor deze soort van oorlog. In de komende dagen zullen we studie maken van onze wapens, die we onderverdelen in twee groepen: 1. onze defensieve wapenrusting, en 2. onze aanvalswapens.

 

Het is heel belangrijk om goed te bedenken waar de oorlog zich afspeelt. Als Paulus in deze tekst spreekt over het strijdperk of slagveld, dan gebruikt hij daar verschillende woorden voor. Woorden uit verschillende vertalingen opsommend, levert ons de volgende lijst op: verbeelding, redeneringen, verzinsels, argumentaties, bedenksels, kennis en gedachten. Zie je dat elk van deze woorden met hetzelfde specifieke gebied te maken heeft? Precies, het domein van de gedachten? We moeten beslist goed begrijpen dat de strijd zich afspeelt in de gedachten! Satan voert een verbeten strijd om het denken, de gedachtenwereld van het menselijk ras te beheersen. Hij bouwt bolwerken en bruggenhoofden in hun gedachten, en het is onze verantwoordelijkheid, als vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk, om onze geestelijke wapens te gebruiken en deze bolwerken neer te halen. Zo maken we het denken van mannen en vrouwen vrij, en brengen de valse redeneringen en gedachten vervolgens ‘als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus’. Wat een ongelofelijke opdracht!

________________________________________________________________________
Heer, ik wil U vragen om allereerst mijn eigen denken vrij te maken van iedere verleugening, elk verzinsel en iedere schans die wordt opgeworpen tegen de kennis van U en Uw eeuwige, standvastige Woord. Help mij om ook anderen te verbinden aan Uw Woord van Waarheid, en te groeien in het gebruik van de geestelijke wapens die Uw Woord ons leert.
 

________________________________________________________________________

Als je erg benieuwd bent naar de aard van onze wapens, dan staat hierover een mooi artikel op onze website: bijbelstudies/geestelijke strijd/de aard van onze wapens. In dit artikel vind je alvast een korte weergave van de overdenkingen van komende dagen – goede voorbereiding om optimaal profijt te hebben van de leerstof van de komende week!

DPM Wereldwijd…

1 juni – OOST EUROPA

Branislav, de zendingsdirecteur in dit gebied, is van plan om in juni de DPM-directeuren in Polen, Roemenië, Bulgarije en Servië op te zoeken.

Bid om een engelenwacht voor hem als hij op reis is.

Bid om gunst en leiding van God als hij de visie van DPM deelt met deze leiders, waar ze nieuwe mogelijkheden evalueren en de nodige aanpassingen invoeren om het werk meer effectief te doen zijn.

Bid dat Brano profetische woorden van bemoediging van de Heer heeft voor elke directeur die hij ontmoet.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email