1 oktober: De juiste prioriteiten

DPM_logo

Thema: De juiste prioriteiten

Kijk naar de dingen die we niet zien…

leaf-macro.jpg

1 oktober

Als je het beste wilt van God, wees dan meer bezig met het eeuwige dan met het tijdelijke. Er is een schriftgedeelte waarin Paulus het eeuwige en het tijdelijke naast elkaar zet en vergelijkt:

 

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, werkt in ons uit een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2 Korinthe 4:17-18)

 

Er zijn twee categorieën: de eeuwige dingen en de tijdelijke. De tijdelijke dingen zijn de dingen die we kunnen zien, de dingen van deze wereld, die we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Maar de eeuwige dingen kunnen we niet zien. Ze behoren tot de onzichtbare, eeuwige wereld. Hiermee beschrijft Paulus een heel belangrijk principe: Onze lichte verdrukking van dit moment levert ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid op, doordat we niet kijken naar de zichtbare dingen, maar naar de onzichtbare.

 

De meesten van ons zullen ooit door de een of andere verdrukking gaan; dat feit moeten we onder ogen zien. Vroeger of later in het leven, zullen we te maken krijgen met zorgen, moeilijkheden of lijden. Daaruit zal iets voortkomen van eeuwige waarde, maar uitsluitend als we één belangrijke regel in acht nemen: dat we voortdurend blijven zien op de onzichtbare wereld. Als we onze ogen afwenden van het eeuwige en beginnen te zien op de zichtbare dingen van deze wereld, dan leidt onze verdrukking niet langer tot eeuwige heerlijkheid, terwijl God ons die zo graag wil geven.

 

Het is heel belangrijk te leren op de juiste manier te reageren, als we in zorgen of lijden terechtkomen. We moeten ons niet laten afleiden door problemen of zorgen die we tegenkomen, maar onze ogen vastberaden gericht houden op het onzienlijke, het eeuwige. Paulus gebruikt opzettelijk een paradox, wanneer hij zegt: ,,Kijk naar de dingen die we niet zien.” Hoe kun je nu kijken naar dingen die onzichtbaar zijn? Het antwoord is, dat we niet in contact komen met het eeuwige via onze natuurlijke zintuigen, maar door geloof. Het tijdelijke ervaren we door onze zintuigen; het eeuwige ervaren we door geloof.

Vader, dank U wel voor de heerlijke belofte van het eeuwige. Daar wil ik mijn ogen op gericht houden door geloof. Als ik in zorgen of lijden terecht ben gekomen, zal ik me daar niet op richten, maar mijn ogen blijven richten op Jezus, die mij leidt in het eeuwige leven. Dat mag ik nu al ervaren door U te kennen (Joh. 17:3). Dank U dat mijn verdrukking dan een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid in mij mag uitwerken.

 

Uit het boekje: Als je het beste wilt van God

 

 

Als je door ontmoediging, teleurstelling of moeite heengaat, is het boekje ‘Aan de rand van bitter water’ een heerlijke studie die je uitdaagt het kruis van Jezus’ voorziening te werpen in het bittere water van jouw ervaring… Ook prachtig voor bemoediging van anderen!

 

DPM Wereldwijd…

DPM INTERNATIONAAL

In oktober komen de directeuren en andere medewerkers van de wereldwijde nationale kantoren van DPM bij elkaar in de V.S. om verslag uit te brengen van het zendingswerk en de noden, en voor gebed en gemeenschap. Bid om de bescherming van de Heer voor iedereen die op reis gaat. Bid om overeenstemming en eenheid in visie op Gods plannen voor DPM. Bid dat alle aanwezigen verfrist en bemoedigd weer naar huis gaan. Bid om de bescherming van de Heer voor al de stafleden en de gezinnen die thuis zijn, terwijl deze leiders samenkomen voor deze belangrijke tijd.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email