1 september: God koos van tevoren

Weekthema:
Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem geadopteerd te worden.
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde. (Efeze 1:3,4)
Efeze 1 is een heerlijk hoofdstuk, dat werkt als een medicijn op de momenten dat we worstelen met onze identiteit. God kende ons van tevoren en op basis van Zijn voorkennis koos Hij ons uit. Je bent niet waar je nu bent omdat jij daarvoor koos; je bent waar je bent en je bent wíe je bent, omdat God daarvoor koos. Die waarheid maakt een wereld van verschil in je houding naar jezelf en naar je omstandigheden. Beiden werden namelijk door God geïnitieerd. Jij hebt je leven niet in gang gezet, maar God.
God kende ons niet alleen van tevoren, maar Hij heeft ons ook uitverkoren. Sommige mensen zijn bang voor het woord ‘uitverkiezing’ en wat dit zou kunnen betekenen. De echte betekenis ervan is echter dat God tevoren de koers van ons leven heeft uitgezet. Paulus schrijft in Romeinen 8:29:
 
Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd.
God heeft alles van tevoren bedacht.
In Efeze 1:11 schrijft Paulus:
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe tevoren bestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil.
Als je deze zekerheid goed op je in laat werken, bied dit enorme veiligheid. Denk er eens over na: je bent door God uitgekozen; de koers van jouw leven is door God uitgezet, en Hij werkt alle dingen uit op de manier die Hij wil, zelfs als je dingen tegenkomt die je liever anders zou willen. Hij doet ze meewerken ten goede voor jou, naar de raad van Zijn wil. Kun je dat aanvaarden?
Dank U Vader dat ik Uw kind ben. Ik proclameer dat de koers van mijn leven is uitgezet door U, die alles werkt naar de raad van Uw wil. Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem te worden aangenomen. Amen.
De proclamatie In Christus heb ik zekerheid vestigt vanuit de Bijbel jouw identiteit in God, Die jou aanvaardt, waarde geeft en ultieme veiligheid biedt. Bekijk deze proclamatie op onze site en spreek hem vandaag hardop uit in geloof.

Klik hier om de kaart te bekijken.

Bron: The vine and the branches (CD)

Deze overdenking komt uit het boek: ‘Gods Levende Woord’.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email