10 december: Door vuur beproefd

Thema: Geloof moet beproefd worden

Door vuur beproefd

10 december
Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1:5 beschrijft hij christenen als degenen …die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee verzen hoe ons geloof beproefd zal worden:

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur wordt gelouterd en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in 1 Petrus 4:12,13: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, …

In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als ‘iets vreemds’, als iets wat niet hoort bij ons leven als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof, net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier, in de lessen van Petrus, vinden we net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde.

Drie toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament – Paulus, Jacobus en Petrus – benadrukken dus allemaal dat we het als volgelingen van Jezus niet moeten beschouwen als iets vreemds, wanneer we door moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan – of gemeenschap met – het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd, en dat wordt juist weer een bron van intense vreugde…

Vader, dank U wel voor Uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank U voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien, om juist door verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt… Help mij Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt, te kennen. Amen.

Vader, ik verlang ernaar volmaakt te zijn, geheel oprecht en in niets tekort te schieten. Daarom wil ik de beproeving van mijn geloof met vreugde aanvaarden en Uw weg gaan waardoor ik mag veranderen, van geloof tot hoop en van hoop tot liefde. Dank U wel dat U aan mijn karakter werkt om mij te brengen in de vreugde van Uw liefde!

Uit het boek: Leven door geloof

In het mooie, dunne boekje Het doel van beproeving schetst Derek Prince hoe God e beproevingen waar we doorheen gaan, gebruikt om ons karakter te vormen en ons vertrouwen op Hem te versterken.
DPM Wereldwijd…

TSJECHIË
Bid om een geslaagde verspreiding van het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’.
Bid om een goede respons op de uitgave van nieuwe dvd’s met Dereks onderwijs.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email