10 februari: Trek je ‘nieuwe ik’ aan

 

 
DPM_logo

Thema: Basisvoorwaarde 1: Eerbiedige onderwerping
_______________________________________________________________________

Trek je ‘nieuwe ik’ aan

10 februari

Jezus leerde ons een modelgebed, wat wij vaak noemen ‘het Onze Vader’. In dit voorbeeldgebed is het principe van gisteren, over Gods wil, ook duidelijk zichtbaar. Hij leerde ons bidden: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Matteüs 6:10) 

 

Als we tot God komen, dan moet onze grondhouding zijn: ‘Uw wil geschiede.’ In deze woorden ligt deze betekenis besloten: ‘Als uw wil en mijn wil niet overeenstemmen, dan herroep ik mijn wil, zodat uw wil zal geschieden.’ Als onze wil en de wil van de Vader met elkaar in botsing komen, dan is het de wil van de Vader die vrije doorgang moet krijgen.

 

Door deze voorwaarde wordt afgerekend met een bepaald aspect van wat Paulus noemt de ‘oude mens’. In zijn brief aan de Efeziërs legt hij het zo uit:

 

Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

 

Onze oude mens, of ons oude ik, is wie wij waren voordat God ons veranderde. Onze nieuwe mens is wie God van ons wil maken. Om denieuwe mens tot uitdrukking te laten komen, moeten we eerst ons oude ikafleggen. Dat is iets wat wij zelf moeten doen, het is niet iets wat God voor ons doet. Als we zeggen: ‘Niet mijn wil…’ dan leggen we daarmee ons oude ik af. En als we vervolgens zeggen: ‘Uw wil geschiedde’, dan trekken we onze nieuwe ik aan. Dat is hoe we veranderd worden, vernieuwd in ons denken.

 

In Lukas 9:23 zei Jezus: Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen… In de uitleg van deze tekst is de frase ‘dagelijks zijn kruis opnemen’ heel belangrijk. Want wat is dat, ‘je kruis’? De prediker Charles Simpson gaf de volgende verklaring, simpel en doeltreffend: ‘Je kruis is de plaats waar jouw wil (die van je’ oude ik’) en die van God elkaar kruisen!’*

 

Als God alle gebeden van ons oude ik zou verhoren, bij alle mensen, dan zou het universum veranderen in een totale chaos. Een simpel voorbeeld illustreert dit. De kinderen van de zondagschool houden een picknick en bidden: ‘Heer, laat het droog blijven.’ Maar ondertussen verdroogt de oogst van een arme boer, dus hij bidt: ‘Heer, laat het alstublieft gaan regenen.’ Hoe kan God deze beide gebeden verhoren? De waarheid is natuurlijk dat Hij beide gebeden niet hoeft te verhoren, tenzij het een gebed is dat voortkomt uit de nieuwe ik, die zijn eigen wil heeft afgelegd.

_______________________________________________________________________

Vader, ik leg mijn oude ik af door afstand te doen van mijn wil, en trek mijn nieuwe ik aan door Uw wil te zoeken. Wilt U mij door Uw Heilige Geest vandaag laten zien waar ik nog denk volgens mijn oude ik, en waar ik mijn nieuwe ik mag aantrekken door Uw wil te zoeken. Wilt U mij Uw wil openbaren, zodat ik kan bidden naar Uw wil. Amen.

Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
 
 
 
*afkomstig uit het boekje ‘Overgave’

DPM Wereldwijd…

10 februari – AZERBADJIAN
Voor het eerst begint er onderwijs materiaal geproduceerd te worden in het Azerbadjaans.  Bid voor de DPM contacten in Bakoe en voor degenen die de toezicht zullen houden op deze nieuwe vertaling en het drukken daarvan.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email