10 januari – De liefdestest

De Pijlers – dag 11
Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

(Mattheüs 7:24)

De liefdestest

Laten we nu de woorden uit Johannes in 1 Johannes 2:4-5 eens naast dit antwoord van Christus zetten: Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de ​liefde​ van God volmaakt geworden. Hierdoor weten we dat we in Hem zijn.

Uit deze twee verzen zien we dat we het belang van de plaats die Gods Woord inneemt in het leven van de gelovige christen onmogelijk kunnen overschatten of te sterk benadrukken.

Deze waarheden wil ik graag op een heel directe en persoonlijk toepasbare manier herhalen:

  1. Het vasthouden aan (= lezen en toepassen) van Gods Woord is het eerste en onderscheidende kenmerk van jou als christen dat jou anders maakt dan de wereld. Het is tevens de toets van jouw liefde voor God. Op grond daarvan zal God je ook Zijn liefde en genade betonen.
  2. Het is tevens de manier waarop Christus zichzelf aan jou zal openbaren. En op deze manier zullen God de Vader en God de Zoon in je leven komen en voortdurend in jou blijven wonen.

Laat me het nog op een andere manier zeggen: Jouw houding naar Gods Woord laat je houding zien naar God zelf. Je kunt God niet méér liefhebben dan Zijn Woord. Je gehoorzaamt God niet meer dan de mate waarin je Zijn Woord gehoorzaamt. Je eert God niet méér dan je Zijn Woord eert. Je geeft God niet meer plaats in je hart en je leven dan dat je plaats geeft aan Zijn Woord.

Wil je weten hoeveel God voor jou betekent? Dat kun je gemakkelijk te weten komen. Stel jezelf de vraag: Hoeveel betekent Gods Woord voor mij? Het is voor sommigen misschien wat confronterend, maar Je antwoord op de tweede vraag is direct ook je antwoord op de eerste vraag!

God betekent precies evenveel voor jou als hoeveel Zijn Woord voor je betekent. Evenveel, niet meer.

 Hemelse Vader en Heer Jezus die Zelf het Woord is, ik wil U zeggen dat Uw Woord alles voor mij betekent en ik ben U dankbaar voor de geestelijke rijkdom die U mij uit Uw Woord gegeven heeft. Als ik op sommige momenten Uw Woord veronachtzaam, vergeef mij en help mij groeien in het begrip van Uw rijkdom. Amen. 

DPM Wereldwijd
SALOMON EILANDEN
Twee vrouwen van de kerk van Tele Bartlett, DPMdirecteur, hebben een conferentie van 2.000 vrouwen bijgewoond in een afgelegen deel van het land. Iedere leidster heeft een exemplaar van het boek Life-Changing Spiritual Power gekregen. Bid dat ze rijk gezegend worden door dit materiaal en het in hun eigen gemeenten zullen gebruiken om veel vrouwen te onderwijzen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email