10 mei: Gods genade in financiën

 

 
DPM_logo

 

Weektekst:

Jezus onderging onze armoede, opdat wij kunnen delen in zijn overvloed.
 
Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

        (2 Korinthe 8:9)

Gods genade in financiën

10 mei

Er zijn drie basisprincipes die gelden voor de werking van Gods genade. Ten eerste: genade kan nooit verdiend worden; iets wat wel verdiend kan worden, is dus nooit genade:

 

Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer(Romeinen 11:6).

 

Dit principe sluit de meeste religieuze mensen uit van Gods genade, omdat ze ten diepste menen dat ze de genade moeten en kunnen verdienen.

 

Ten tweede is er slechts één kanaal waardoor de genade tot ons komt: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden (Johannes 1:17). Iedere vorm van genade die tot ons komt, komt altijd alleen maar door Jezus Christus.

 

Ten derde is er slechts één manier waarop we Gods genade kunnen ontvangen en dat is door geloof. Deze waarheid wordt prachtig verwoord in Efeze 2:8,9: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf,  het is de gave van God; niet uit de werken.

 

Weinig gelovigen realiseren zich dat dit principe ook opgaat voor onze financiële en materiële voorziening, net als in de andere gebieden van ons leven. De Bijbel waarschuwt ons tegen onverantwoordelijk gedrag (Spr. 10:4), luiheid (Spr. 24:30-34) en oneerlijkheid (Ef. 4:28). Zolang we ons schuldig maken aan een van deze zonden, hebben we geen recht om te verwachten dat Gods genade werkzaam zal zijn in het financiële gebied van ons leven. Daarom zijn we als christen verplicht om eerlijk te zijn, hard te werken en verantwoordelijk met onze bezittingen om te gaan – niet om daarmee Gods genade te verdienen, maar om hiermee uiting te geven aan ons geloof en vertrouwen op Gods Woord.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus aan het kruis mijn armoede op zich nam, en Gods genade vrijzette in mijn financiële en materiële behoeften. Zonden als roekeloosheid, luiheid en oneerlijkheid doe ik weg uit mijn leven, om eer te brengen aan uw naam en mijn geloof in U praktisch gestalte te geven. Jezus onderging mijn armoede, opdat ik zou delen in zijn overvloed. Amen.
Bron: God’s abundance, part 3 (New Wine Magazine)
Gods levende Woord

Klik hier voor meer info en bestellen
Uit het boek: Gods levende woord    

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email