10 mei: Mijn ogen gericht op Jezus

Thema: Jezus, ons voorbeeld

Hebreeën 12:1-2: Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
Gisteren zagen we door deze tekst dat God ons een doel heeft gegeven dat we met volharding mogen nastreven. Vandaag gaan we in op twee andere waarheden uit deze Bijbeltekst.
We moeten onze ogen richten op Jezus. Jezus is ons voorbeeld en onze inspiratie. Op het moment dat we onze ogen van Hem afwenden, verliezen we de mogelijkheid om als winnaar over de eindstreep te komen.
Jezus is de leidsman en de Voleinder van ons geloof. In de Engelse Bijbelvertaling staat hier ‘the author and perfector of our faith’. Het woord ‘author’ betekent zoveel als ‘initiatiefnemer’ of ‘starter’. Hij is degene die alles begint, alles in beweging zet. Hij is de drijvende kracht van ons geloof. Die waarheid wordt overigens door velen wel erkend. Maar soms verliezen we uit het oog dat Jezus ook de Voleinder is. Hij is niet alleen de wedloop met ons begonnen, maar Hij maakt hem ook af. In de Bijbel heb ik gezien en in mijn eigen leven heb ik ervaren dat Jezus nooit iets begint wat Hij niet afmaakt. Laat deze waarheid ons elke dag aanmoedigen; Jezus bracht ons aan de start en Hij zal ons ook in staat stellen de finish te bereiken. Als vandaag of de komende periode dingen moeilijk zijn, bedenkt dan dat Hij jou geloof geeft voor datgene waar je doorheen moet of wat je moet presteren. En Hij is degene die Hij is, de initiatiefnemer die het benodigde geloof in jou plant, en Hij ziet er ook op toe dat je het doel haalt. Hij is jouw leider (‘initiatiefnemer’) en voleinder.
Heer Jezus, ik richt mijn ogen op U. U bent degene die aan het begin stond van mijn geloof en U bent ook de Voleinder ervan. Help mij door Uw Heilige Geest om mijn ogen steeds op U gericht te houden, en niet te zien op mijn omstandigheden of mijn eigen kunnen. Dank U voor het geloof dat U mij geeft! Amen.
Uit: Gods wil, mijn levensdoel
DPM Wereldwijd
SYRIË
  • Bid dat er een einde komt aan de oorlog in Syrië, en dat de ontheemde Syrische bevolking genezen wordt van al hun trauma’s, emotionele wonden en de ziekten die eruit voortkomen.
  • Studenten hebben ernstige leerproblemen. Bid dat Dereks boeken hen zullen inspireren, en genezing zullen brengen voor hun verstand en emoties zodat ze de lessen weer goed kunnen volgen.
  • Bid dat de Kerk voor velen ‘de genezende hand van God’ zal worden, en dat Dereks onderwijs gebruikt kan worden om bevrijding te brengen waar gewone medicijnen geen hulp kunnen bieden.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email