10 september: Ga jij voor het beste van God?

DPM_logo

Thema: Honderdvoudige vrucht

Ga jij voor het beste van God?

10 september

Gisteren spraken we over de beslissing om goede aarde te zijn, door Gods Woord te horen en begrijpen. Maar hoewel alle mensen die goede aarde vertegenwoordigen, vrucht voortbrengen, is er een aanzienlijk verschil in de mate van opbrengst: sommigen dragen honderdvoudig vrucht, sommigen zestigvoudig, en sommigen maar een dertigvoud van datgene wat gezaaid is. Met andere woorden, voor elke zaadkorrel die gezaaid wordt, brengen sommigen honderd zaadkorrels voort, anderen zestig en weer anderen dertig.

 

Ik wil kijken naar de honderdvoudige opbrengst. In een andere versie van dezelfde gelijkenis, die in Lukas staat, maakt Jezus de volgende opmerking over de goede aarde:

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen en het in een oprecht en goed hart bewaren, en in volharding vruchten voortbrengen (Lukas 8:15).

De omschrijving in Lukas 8:15 bevat twee heel belangrijke factoren. Allereerst is er het hart dat omschreven wordt als oprecht en goed. Een alternatieve vertaling is ‘eerlijk’. Dus de eerste vereiste is eerlijkheid, wat tevens openheid en oprechtheid inhoudt. Eerlijkheid betekent dat je je niet beter voordoet dan je bent, niet leeft met dubbele motivaties, of met twee maten meet. Dat is een eerste vereiste.

 

De reactie van deze mensen bestaat vervolgens uit drie onderdelen: ze horen het Woord; ze houden het vast; en – door volharding – dragen ze vrucht. Deze drie fasen zijn heel belangrijk. Sterker nog, ze zijn absoluut noodzakelijk als je wilt gaan voor het beste van God. Met name volharding is een sleutel.

 

Het principe dat in deze gelijkenis naar voren komt, stelt ons allemaal voor een persoonlijke beslissing. In hoeverre ben ik van plan om vrucht te dragen? Ben ik tevreden met dertigmaal? Of ben ik van plan om zestigmaal vrucht te dragen? Of richt ik me op het beste van God en wil ik honderdvoudig vrucht dragen? Aan deze noodzakelijke beslissing ontkom je niet. Stel jezelf deze vraag: Wil ik het beste van God? Ga ik me richten op het honderdvoudige, of ben ik tevreden met het zestig- of dertigvoudige?

 

Ik legde gisteren uit, dat er twee kanten zijn aan onze relatie met God. Eén kant is wat God aan ons beschikbaar stelt; de andere kant is hoe wij daarop reageren.

De juiste reactie van een oprecht hart zal veel vrucht voortbrengen. En wees ervan verzekerd dat dit Gods verlangen is: te zien dat je veel vrucht zal dragen.

 

Vader, ik wil niet tevreden zijn met dertig- of zestigvoudige vrucht. Ik wil me uitstrekken naar honderdvoudig vrucht dragen. Ik wil leven in eerlijkheid, zonder dubbele motivaties en ik wil volharden in het doen van Uw wil. Dank U wel, dat ik het beste van U mag verwachten, als ik mezelf aan U toewijd

De bijgaande prediking van Derek, ‘Karaktervorming‘, begint direct met een uitdaging: Durf jij God te vragen af te rekenen met de (voor jou zelf) verborgen zonden in je leven? Een indringende maar levensveranderende boodschap.

DPM Wereldwijd…

10 september – FRANSSPREKEND AFRIKA

Een zending DPM-materiaal is op weg naar Oeganda. Deze zending omvat bijna 1.000 Franse boeken voor verspreiding in de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi.

Bid om een veilige aankomst en verspreiding van deze hulpbronnen.

Bid dat Dereks onderwijs hart en verstand van de lezers zal veranderen door het Woord van God.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email