11 augustus: Twee aspecten

Thema: De complete erfenis
Vandaag wil ik je meenemen naar twee verschillende vertalingen van 1 Johannes 4:16:
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
(HSV)
En wij hebben de liefde gekend, die God jegens ons heeft en hierop vertrouwd. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.
(NIV)
Kijk eens naar de openingszin: “Wij hebben gekend en geloofd”. Nog weer een andere vertaling zegt: “Wij hebben (de liefde die God voor ons heeft) onderkend en erop vertrouwd”. Er zijn dus twee aspecten:
1. het (onder-)kènnen van Gods liefde voor ons en
2. het gelóven van (oftewel het vertrouwen op)  Gods liefde voor ons.
Massa’s christenen horen in de kerk week-in-week-uit Bijbelverzen over Gods liefde. Het houdt hen bezig, ze weten ervan, ze ‘kennen’ het, maar … gelóven ze het ook?! En ook voor jou en mij geldt dit: we weten best dat God ons liefheeft… maar geloven we het ook?! Die Bijbelverzen worden pas werkelijkheid op het moment dat we ook geloven in, en vertrouwen op Gods liefde. Laten we er toch diep van doordrongen zijn, dat God de allerhoogste prijs die je je maar kunt voorstellen, heeft betaald om ons te verlossen. En toen Hij ons verlost had, heeft Hij ook nog eens de hele erfenis tot ons bezit gemaakt. We moesten maar eens beginnen ons daar ook naar te gaan gedragen, vind je niet? Laten we het geloven en erop vertrouwen! Laten we ophouden kleinzielig en jaloers met elkaar en met onszelf om te gaan. Laten we worden zoals God … onbegrijpelijk liefdevol!

Ja Heer, ik weet dat U mij liefheeft, maar ik spreek uit dat ik het ook geloof en erop vertrouw! Ik besef steeds dieper hoe hoog de prijs was die U voor mij betaalde, en hoe intens groot Uw liefde voor mij is. Een liefde om mijn hele leven op te baseren. Amen.

 

Uit: Onbegrijpelijke liefde
In de prachtige prediking ‘Liefde is de opdracht’ gaat Derek diep in op Gods liefde als de essentie van ons geloof, maar daagt hij ons ook uit die liefde naar anderen toe uit te werken.
Deze prediking is op DVD te bestellen, maar tevens gratis te bekijken op ons Youtube-kanaal

 

DPM Wereldwijd
SLOVENIË

 

  • Bid om gunst voor Tadej en Luka bij nieuwe kerken voor het verspreiden van Dereks boeken.
  • Bid om meer arbeiders in de oogst; bid dat Dereks Fundamentenonderwijs (een set van 10 boekjes) de gelovigen zal bekrachtigen om uit te reiken naar de verlorenen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email