11 februari: Waarom we God danken en prijzen

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

Waarom we God danken en prijzen

11 februari

We beginnen vandaag met de tekst waar we gisteren mee eindigden:

 

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met dankzegging, laten wij voor hem vrolijk juichen met psalmen (Psalm 95:2, NASB).

 

Hier zien we duidelijk de twee stadia van toegang: dankzegging en lofprijs. En daarbij gaat dankzegging volgens deze Psalm voorop. Er is geen andere weg naar de aanwezigheid van God. De volgende drie verzen van de psalm geven ons de reden waarom we God dankbaar mogen zijn en waarom we Hem moeten prijzen. De Bijbel is een bijzonder logisch boek. Het vraagt ons niet alleen om God te danken en te prijzen, maar vertelt ons ook waarom.

 

Want de Heer is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden (vers 3).

 

Weet je nog dat lofprijs ons in contact brengt met Gods grootheid? In dit vers zien we twee keer het woord ‘groot’: Hij is de grote God en de grote Koning. We erkennen Zijn grootheid door luide, jubelende en enthousiaste lofprijs. Vervolgens zien we Hem als de machtige Schepper:

 

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (vers 4,5)

 

Dus we richten ons eerst op Zijn goedheid en komen om Hem te danken, en prijzen Hem vervolgens voor de ontzagwekkende grootheid van Zijn schepping. Maar dit is slechts de weg van toegang. In vers 6 komen we toe aan aanbidding. Dankzegging en lofprijs zijn onze manier om God te naderen in aanbidding. En zodra we in aanbidding komen, zien we dat dit een houding is.

 

Kom, laten we aanbidden en neer bukken, laten wij knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft (vers 6).

 

We zijn de grens gepasseerd van het ‘ons uitdrukken’ en hebben inmiddels lichamelijk en geestelijk ‘een houding’ aangenomen. We beginnen met dankzegging en lofprijs, maar dat is in zichzelf niet het einddoel. Als christenen ophouden na het danken en prijzen, hebben ze het eigenlijke doel gemist – ware aanbidding; dit is geen uitdrukking van onze mond of ons lichaam, maar een totale innerlijke houding. Morgen lezen we verder over aanbidding. Laten we vandaag de tijd nemen om in onze eigen woorden, of met de woorden uit de Bijbel, God te prijzen om Zijn ontzagwekkende grootheid.

Vader, ik wil met vreugde voor U zingen, ja ik wil juichen voor U, de rots van mijn heil. Ik ga Uw aangezicht tegemoet met dankbaarheid, ik juich voor U vol vreugde met liederen. Want U bent een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden.In Uw hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van U. Van U  is ook de zee, want U heeft haar gemaakt, Uw handen hebben het droge gevormd. Amen. (naar Psalm 95:1-5)

De naam van de Heer is een sterke toren, (1)

een veilige schuilplaats voor wie bij Hem schuilt…(2)
U bent El Elohim, de God der goden (3)
en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)
U bent El Shaddai, de Almachtige (5)
en U bent El Olam, de Eeuwige (6)
U bent Jahweh, de God die is (7)
Jahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse machten (8)
Jahweh Shammah, de altijd aanwezige (9)
Jahweh Tsidkenu, de Heer mijn gerechtigheid (10)
Jahweh Rapha, de Heer die mij geneest (11)
Jahweh Jireh, de Heer die voorziet (12)
Jahweh Nissi, de Heer mijn banier (13)
Jahweh Roï, de Heer mijn herder (14)
Jahweh Shalom, de Heer die vrede is (15)
U bent Adonai, mijn Heer! (16)
Jezus, U heeft de naam boven alle naam ontvangen,
opdat in Uw naam zich alle knie zal buigen
en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! (17)

(1)Spreuken 18:10
(2)Psalm 91:1
(3)Deut. 10:17
(4)Psalm 91:1
(5)Genesis 17:1
(6)Jesaja 40:28
(7)Exodus 3:14 (NBG)
(8)1 Samuël 1:3
(9)Ezechiël 48:35
(10)Jeremia 23:6
(11)Exodus 15:26
(12)Genesis 22:14
(13)Exodus 17:15
(14)Psalm 23:1
(15)Richteren 6:24 (NBG)
(16)Maleachi 1:6
(17)Filippenzen 2: 9-11
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

 

BIRMA

Bid dat er veel meer gelegenheden komen voor directeur Jacob om Dereks onderwijs te gebruiken voor het trainen van voorgangers en leiders in heel Birma.

Bid dat Jacob goed kan omgaan met zijn vele verantwoordelijkheden, waaronder het inspreken en opnemen van Dereks onderwijs in het Birmees.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email