11 juli: Laat Jezus je deur opendoen!

Thema: Overvloed in plaats van armoede

Laat Jezus je deur opendoen!
sunset-horizon.jpg

11 juli

We bestuderen het offer van Jezus aan het kruis – een volmaakt, volkomen genoegzaam offer dat voorziet in elke behoefte van ieder mens dat ooit heeft geleefd en ooit zal leven. We hebben de waarheid zich zien ontvouwen, dat het offer in essentie een omwisseling was, die al het kwade in ons leven verruilde voor het goede van Jezus. We kunnen deze ruil echter niet verdienen. Efeze 2:8 zegt immers:
Door genade zijt gij behouden, door het geloof…
Genade omvat alles wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Omdat herhaling de kracht is van onderwijs en we ons willen laten onderwijzen over Gods onmetelijke genade, zullen we de vijf behandelde aspecten van de omwisseling nogmaals doorlopen, voordat we verdergaan met de zesde omwisseling. Het is goed om deze omwisselingen min of meer uit je hoofd te kennen, omdat ze je kunnen helpen op momenten dat je met één van de negatieve situaties wordt geconfronteerd. Je weet wat Corrie ten Boom zei: ,,Als de duivel met verzoeking of verleiding voor je deur staat, laat dan Jezus de deur opendoen!” Oftewel, als je in een bepaalde situatie verleid wordt om negatief te belijden of te handelen, spreek dan uit wat Jezus door Zijn offer aan het kruis voor jou heeft gedaan! Hier zijn de vijf omwisselingen die we tot nu toe behandelden:

 

 

1. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden.

2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.

3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid.

4. Jezus stierf mijn dood, zodat ik Zijn leven kan ontvangen.

5. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat ik Zijn zegen kan ontvangen.

 

Nu zullen we een volgend aspect van de goddelijke omwisseling onder de loep nemen.

 

U kent immers de genade van onze Here Jezus (Christus), dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zoudt worden.

(2 Kor. 8:9)

 

Deze omwisseling kunnen we als volgt verwoorden: Jezus doorstond onze armoede, zodat wij in Zijn overvloed kunnen delen. Ben je met me eens dat armoede slecht is? Er zijn christenen die vrijwillig voor armoede hebben gekozen en ik respecteer hun overtuiging, maar in de meeste gevallen leven mensen niet vanuit een keuze in armoede, maar noodgedwongen. Ik heb veel over de wereld gereisd en heb armoede gezien in vele landen; en voor mij is armoede waar mensen niet voor hebben gekozen, niets anders dan een vloek. Het tegenovergestelde van armoede is rijkdom – maar persoonlijk zeg ik liever ‘overvloed’. Ik geloof niet dat het een maatstaf voor, of kenmerk van geestelijkheid is wanneer een christen rondrijdt in een BMW of een Mercedes, of als hij woont in een huis met een zwembad. Ik geloof echter wel dat God ons overvloed aanbiedt; dat wil zeggen: genoeg voor onze eigen behoeften, en meer nog  – om aan anderen te geven. Dat is naar mijn mening de maatstaf van Gods overvloedige voorziening.

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat al mijn materiële noden bij U bekend zijn en dat ik mag weten dat U voor mij zorgt. Dank U dat U in mijn leven voorziet in overvloed; dat ik genoeg heb voor mijn eigen leven, en als ik nog méér heb, dan is dat met het doel om te kunnen geven!

In het boek ‘De belofte van voorziening‘, gaat Derek uitgebreid in op Gods maatstaf van overvloed, en wat dat voor ons inhoudt… Een excerpt uit dit boekje is de Onderwijsbrief Special ‘Overvloed – een ander perspectief’ en heel geschikt om kort en helder kennis te maken met Gods visie op overvloed, maar ook mooi om anderen mee te bemoedigen, b.v. als er financiële nood is.
 

 

Uit: Betaald met bloed

 

Gebed voor DPM Wereldwijd… 
SLOVENIË
* Bid dat er een nieuwe coördinator gevonden wordt voor het werk van DPM hier. Vanwege gezondheidsproblemen kon de vertaler die de projecten overzag hier niet mee doorgaan.
* Slovenië is overheersend katholiek, en protestantse kerken vormen een minderheid. Bid om een uitstorting van de Heilige Geest op al de kerken; bid ook dat Dereks onderwijs over de Heilige Geest zal helpen een geestelijke verandering tot stand te brengen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email