11 juni: De helm van het heil

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…
________________________________________________________________________

De helm van het heil

11 juni  

Tot nu toe hebben we gekeken naar de gordel van de waarheid, het harnas van gerechtigheid, de schoenen van paraatheid voor het evangelie van vrede, en het schild van geloof… Het vijfde stuk van onze uitrusting is de helm van het heil. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met geestelijke strijd, zal ik over dit onderdeel enkele waardevolle inzichten delen. Als ik terugkijk op deze persoonlijke gevechten, herinner ik mij direct de woorden van Paulus in Romeinen 8:37:

 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

 

Wat betekent dat: meer dan overwinnaars? Dit betekent dat we niet alleen de strijd winnen, maar dat we er uit tevoorschijn zullen komen met méér dan we hadden toen de strijd begon. Ik heb dit in mijn leven heel vaak aan den lijve ondervonden. Toen we keken naar het pantser, zagen we dat daarmee het hart beschermd wordt door de twee-eenheid van liefde en geloof. Als we naar de helm kijken, zien we dat deze het hoofd beschermt, en het hoofd staat natuurlijk voor… onze gedachten. We praten dus eigenlijk over een helm die ons gedachteleven, ons denken, beschermt.

 

Al eerder leerden we dat de geestelijke strijd zich afspeelt in het gedachteleven van de mens. Omdat de gedachten dus het strijdperk vormen, is het logisch dat we bijzondere aandacht moeten besteden aan de bescherming van ons gedachteleven.

 

In de Tweede Wereldoorlog, toen ik in het ziekenhuis werkte als medisch assistent, zag ik dit principe van heel dichtbij. Als iemand aan zijn hoofd gewond is geraakt, dan is hij uitgeschakeld, dan kan hij ook de rest van zijn wapenrusting niet langer effectief gebruiken. Hij kan misschien een moedig en bekwaam soldaat zijn geweest, en bovendien verder een prima uitrusting hebben die nog helemaal in tact is, maar met een wond aan zijn hoofd wordt het voor hem heel lastig – zo niet onmogelijk – om zijn capaciteiten en uitrusting nog effectief te gebruiken in de strijd.

 

In geestelijke zin gaat dit ook op voor miljoenen christenen in het algemeen, en duizenden christelijke werkers in het bijzonder: als ons denken onder aanval staat, als we gewond zijn aan ons hoofd door negatieve gedachten van welke aard dan ook, dan lukt het ons niet om de rest van onze wapenrusting effectief te gebruiken. Ons denken moet gezond zijn, ons denken moet vernieuwd zijn…

________________________________________________________________________

 Vader, wat is het toch belangrijk dat mijn gedachteleven vol is van Uw waarheid en geen ruimte biedt aan negativiteit en de leugens die deze wereld of allerlei situaties proberen op mij te leggen. Dank U Heer, dat U mijn denken voortdurend blijft vernieuwen met Uw heerlijke, levende Woord!

 

________________________________________________________________________
Spreek vandaag eens de proclamatie uit over de werking van Gods Woord, om jezelf diep in te prenten hoe krachtig, rijk en veelzijdig de functie is van Gods Woord in jouw leven. Deze is deel van een serie van drie kaarten over Gods Woord. De andere twee heten:

Ik gehoorzaam Gods Woord en De kracht van Gods Woord.
Klik hier. 
DPM Wereldwijd…

11 juni – INDONESIË

Dereks boek ‘Gods Kerk herontdekt’ heeft uitwerking gehad op een kerk van meer dan 20.000 leden, die geloven in het algemene priesterschap van alle gelovigen, in een plaatselijk leiderschap van oudsten in de kerk, en de vijfvoudige bediening (apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders). Er zijn nu oudsten aangesteld op de 10 locaties van de kerk, een breuk met de traditie.

Bid dat de kerk in Indonesië op dezelfde manier veranderd wordt, en dat Dereks boeken een vitale rol blijven spelen in alle aspecten van het kerkelijke leven.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email