11 maart: Hij troont op de lofzang van Zijn volk

 

 
DPM_logo

 
Thema: Heiligheid door de Bijbel heen
________________________________________________________________________

Hij troont op de lofzang van Zijn volk

11 maart

In de komende drie dagen zullen we kijken naar een aantal aanvullende Bijbelgedeelten uit het Oude Testament, die spreken over Gods heiligheid. Het eerste vinden we in Exodus 15:11.   

Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?    

God is verheerlijkt in zijn heiligheid. Als we Zijn heiligheid zien, dan wordt Hij ontzagwekkend, en dit inspireert ons om Hem te prijzen en verheerlijken. En als we Hem prijzen, dan doet Hij wonderen. Wat een prachtige openbaring. Wanneer je Gods heiligheid op waarde schat, dan prijs je Hem zoals Hij geprezen moet worden. En wanneer je Hem prijst zoals Hij geprezen moet worden, dan gaan we wonderen zien. Dat is Gods volgorde.

In de psalmen vinden we nog een prachtige openbaring van Gods heiligheid, en onze juiste reactie daarop. De psalmist zei: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4). Ik sprak ooit eens over dit vers met een Zweedse vriend die zanger is. Hij zei tegen mij: ‘Een koning is een koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Onze Heer is dus Koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Maar wanneer we Hem prijzen, dan bieden we Hem Zijn troon aan om op plaats te nemen. En dan is Hij bij ons als koning, met Zijn Koninklijke aanwezigheid, zijn kracht, zijn regering.’ God troont, Hij zit op de lofprijs van Zijn volk. Maar we moeten beseffen dat lofprijs het gevolg is van de erkenning van Zijn heiligheid. Daarom staat er: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.

________________________________________________________________________
Vader, ik wil U zien in Uw heiligheid en U prijzen zoals U geprezen moet worden. Wilt U door Uw Heilige Geest mijn lofzang naar U optillen boven mijn menselijke lofprijs uit en U prijzen zoals passend is bij Uw heiligheid? Met mijn lofprijs bouw ik Uw troon.

 

Uit: Heiligheid is geen optie  
Klik hier voor meer info en bestellen 

 

________________________________________________________________________
Neem vandaag even de tijd om, geleid door de Heilige Geest, vol ontzag te worden voor Gods heiligheid en Hem te prijzen in de woorden die de Heilige Geest je ingeeft, of met bijvoorbeeld één de volgende Psalmen, woorden van God zelf, geschreven om Hem te prijzen: 
Psalm 150, Psalm 100, Psalm 103, Psalm 96
DPM Wereldwijd…

11 maart – INDONESIË 

Op 9 april zullen er verkiezingen worden gehouden voor 
nieuwe parlementsleden. De presidentsverkiezing vindt 
plaats op 9 juli. 
Bid voor de huidige gespannen politieke situatie waarin 
12 verschillende politieke partijen in de strijd zijn om 
veel zetels. 
Bid dat de nieuwe wetgevende macht Godvrezende 
mensen zal bevatten, die werken voor het welzijn van 
de natie en niet voor zichzelf: in het verleden zijn veel 
van de leiders corrupt gebleken. Bid om een vreedzame 
overgangstijd na de verkiezingen.  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email