11 oktober: Laat jij je leiden?


DPM_logo

Thema: De Geest van Christus

Laat jij je leiden?   

leaf-macro.jpg

11 oktober

Onszelf verloochenen staat lijnrecht tegenover ons natuurlijke, menselijke denken. Vandaag bekijken we een andere tekst die hiermee te maken heeft, Romeinen 8:9:

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

 

Dit ene vers is op een vreemde manier onderbroken. Het bestaat uit twee zinnen, gescheiden door een punt. Als ik verantwoordelijk zou zijn geweest voor de indeling, dan had ik van deze twee zinnen twee aparte verzen gemaakt. Zoals het er nu staat, spreekt de eerste helft van het vers over de ‘Geest Gods’, en de tweede helft over de ‘Geest van Christus’. Ik wil zeker niet suggereren dat er een verschil bestaat tussen deze twee, maar ik geloof wel dat er een verschil is in de manier waarop ze Gods karakter weergeven.

Door de hele Bijbel heen wordt de ‘Geest Gods’ geïdentificeerd met de ‘Heilige Geest’. Dit is de officiële naam van de derde Persoon van de Godheid – God de Geest – Hij is degene die gelijkstaat aan de Vader en de Zoon, en die spreekt als God in de eerste persoon. In Handelingen 13:2 bijvoorbeeld, sprak de Heilige Geest tot de leiders van de gemeente in Antiochië. Hier staat: Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld..” Hier spreekt God zelf – God de Geest – waarbij Hij het zelfstandig voornaamwoord ‘Ik’ gebruikt en als God spreekt in de eerste persoon. De belangrijkste nadruk ligt op kracht en autoriteit.

 

Aan de andere kant geloof ik dat de ‘Geest van Christus’ in het bijzonder de goddelijke natuur laat zien zoals die zich manifesteerde in het leven van de persoon Jezus Christus. Deze ‘Geest van Christus’ kan niet worden gescheiden van het karakter en de persoon van Jezus. Deze Geest, zegt Paulus tegen de Romeinen, kenmerkt het ware kind van God: Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus ook niet toe.

Ik geloof dat er veel mensen zijn die gedoopt zijn in de Heilige Geest, in tongen spreken en wonderen doen, maar die in hun persoon en karakter weinig of niets van de Geest van Christus laten zien. Het kenmerk dat we eigendom zijn van God, is niet het spreken in tongen, noch de wonderen die we doen, noch de geweldige preken die we houden. Het is de vraag: laten we ons leiden door de Geest van Christus?

 

Als mij gevraagd werd hoe de Geest van Christus is, dan zou ik zeggen dat het een zachtmoedige Geest is, nederig en vriendelijk. Hij zou zeker niet arrogant of aanmatigend zijn, noch zichzelf doen gelden, noch zichzelf behagen. En dat is, naar mijn mening en op basis van Paulus’ tekst in Romeinen, het kenmerk van een echt kind van God: hij of zij laat zich leiden door de Geest van Christus.

 

Dank U wel , Vader, dat U Uw Heilige Geest gegeven heeft om mij te leiden – Uw Geest die mij kracht geeft. Ik wil echter ook leven vanuit de Geest van Christus, in nederigheid en vriendelijkheid, ik wil van Jezus zijn!
Vandaag is een goed moment voor de proclamatie ‘De Heilige Geest leidt mij!’. Wist je trouwens dat momenteel ruim 120 studenten deelnemen aan de internet-cursus ‘Leven met de Heilige Geest’? Het is nu te laat om deel te nemen, maar volgend jaar wordt deze herhaald.

 

Uit de boekjes: Overgave

DPM Wereldwijd…

11 oktober – ZWITSERLAND

Bid dat de juiste werkers zich gaan voegen bij de staf en het bestuur van het Zwitserse team, om het werk in dit land en deze regio te dienen en te helpen uitbreiden.

Bid dat de aanwezigheid van DPM hier door de Heer gebruikt zal worden om een opwekking te brengen en een ware honger naar Gods Woord.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email