11 september: God wil dat je vrucht draagt

DPM_logo

Thema: Gods volledige voorziening

God wil dat je vrucht draagt

11 september

Er zijn twee belangrijke Bijbelse feiten of waarheden, die te maken hebben met vrucht dragen. Ik geloof dat als je deze twee feiten begrijpt, ze je het geloof zullen geven dat nodig is om ten volle productief te zijn. Vandaag beginnen we met het eerste feit.

 

De eerste waarheid is: God wil dat ieder mens vrucht draagt. Over dat aspect van Gods wil bestaat geen twijfel, en het zal ook nooit veranderen. Dit is al Gods wil vanaf het moment dat Hij de mens schiep. Het was zelfs het doel waarvoor God de mens schiep. Dit kunnen we lezen in het verhaal van de schepping van de mens, in Genesis 1:27-28:

 

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

                                                                                 

In dit gedeelte staan vijf dingen die God van de mens vraagt:

1. Wees vruchtbaar

2. Word talrijk                                 

3. Vervul de aarde

4. Onderwerp

5. Heers

 

Dit zijn de doelen waarvoor de mens is geschapen. Gods doelen veranderen nooit. Hun vervulling kan vertraagd worden door het falen van de mens, maar uiteindelijk gaat God altijd door en zal Hij zijn doel bereiken.

 

In de nieuwe schepping, in Jezus Christus en door Jezus Christus, worden de oorspronkelijke doelen van God hersteld. Daar zullen we morgen uitgebreider op ingaan.

Vader, dank U wel dat U uiteindelijk Uw doelen bereikt. Wat een prachtige gedachte is het dat het Uw wil voor mijn leven is om vrucht te dragen, en dat ik met U mee mag wandelen in Uw wil. U heeft mij geschapen om vrucht te dragen. Wilt U in mij tot Uw doel komen.

In de studie ‘Overvloed, een ander perspectief’ gaat Derek Prince in op het principe dat vruchtbaarheid voor God natuurlijk is, ook op materieel en financieel gebied – maar altijd met het doel om uit te delen en Gods Koninkrijk te bouwen. Deze studie is gratis te lezen op onze website.
DPM Wereldwijd…

11 september – ZUID SOEDAN

Onlangs is ‘Fundamentele waarheden voor het Christelijke leven’ in zowel Engels als Arabisch (15 exemplaren van elk) gestuurd naar Juba in Zuid Soedan, waar een voorganger les zal geven uit dit materiaal op de universiteit. Bid dat het Woord van God een grote impact zal hebben op de studenten en dat dezen katalysators worden voor een verandering in hun land.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email