12 augustus: De Heilige Geest betrokken bij elk aspect van het reddingsplan

DPM_logo

Thema: God is meervoudig en enkelvoudig

De Heilige Geest betrokken bij elk aspect van het reddingsplan

12 augustus 

Gisteren zagen we hoe Gods Heilige Geest betrokken was bij elke fase van Gods reddingsplan voor de mensheid, en we bekeken toen de eerste vier fasen daarvan. Vandaag gaan we verder en bekijken hoe Gods Geest ook betrokken is bij twee andere aspecten van Gods heilsplan.

5. De opstanding van Jezus

God de Vader wekte Jezus op door de kracht van de Heilige Geest. Zie Romeinen 1:4 en Romeinen 8:11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

6. Pinksteren

Verhoogd aan de rechterhand van God de Vader, ontving Jezus van Hem de gave van de Heilige Geest en stortte deze uit over de wachtende discipelen. Zie Handelingen 2:33: Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit  uitgestort wat u nu ziet en hoort.

In elke fase van het verlossingsplan speelde de Heilige Geest Zijn eigen belangrijke, specifieke rol. Hij wordt terecht zowel de Geest van genade als de Geest van de heerlijkheid genoemd – genade leidt tot heerlijkheid. Zie o.m. Hebreeën.10:29 en 1Petrus 4:14.

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

***

Gods genade, die in ons leven wordt uitgestort door de ‘Geest van genade’, leidt tot heerlijkheid. Het is belangrijk dit goed te beseffen en vast te houden, juist wanneer wij door verdrukking gaan of als ons smaad wordt aangedaan. Deel van Gods verlossingsplan, is dat wij deel hebben aan Jezus’ heerlijkheid door de Geest van genade die in ons leven is uitgestort. Alles om ons heen kan wankelen en druk uitoefenen, maar de Geest van genade werkt in ons leven Gods heerlijkheid uit. Houd je daar aan vast.

Heer, dank U wel voor het geheimenis van Uw heerlijke Heilige Geest van genade, die ook in mijn leven heerlijkheid uitwerkt, soms dwars door verdrukking en moeite heen. Opnieuw bid ik ook vandaag voor uw kinderen wereldwijd, die zo verlangen naar het zichtbaar worden van Uw Geest van genade, die de verlossing van Jezus uitwerkt in de levens van miljoenen. Amen.
 


Op basis van: Wie is de Heilige Geest? Wist je dat dit boekje vanaf 27 september één van de basisdocumenten vormt voor de nieuwe internetcursus ‘Leven met de Heilige Geest’? Zie derekprince.nl voor meer info. 

 

 

In Dereks studie ‘Prophetic guide to the endtimes’ (in het NL vertaald onder de titel:  ‘De eindtijd – wat gaat er gebeuren?’) behandelt hij uitgebreid Gods karaktervorming in ons leven, die ons voorbereidt op een eindtijd waarin de Bijbelse profetieën stap voor stap zichtbaar worden en Gods reddingsplan zijn hoogtepunt bereikt. Klik hier voor informatie.

 

DPM Wereldwijd…
BIRMA

Bid om Gods bescherming, wijsheid en een goede gezondheid voor directeur Jacob, zijn vrouw Sandar, en de 36 kinderen waar ze in hun huis voor zorgen. Jacob werkt momenteel aan een audioproject waarbij hij veel boodschappen van Derek opneemt in het Birmees, om ze te verspreiden op cd/mp3. Bid om kracht en de zalving van de Heer op hem voor deze taak.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email