12 december: De juiste reactie

 

 
DPM_logo

 

Weektekst:

Ik zal mijn dankbaarheid tonen

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en godsvrucht.
(Hebreeën 12:28)

De juiste reactie
12 december

Om de opdracht tot dankbaarheid goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de achtergrond ervan te bestuderen. Het is namelijk een ernstige waarschuwing van de briefschrijver, die een parallel maakt met het Oude Testament, toen God tot zijn volk Israël sprak door Mozes heen:

Let er dan op dat u Hem die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde de woorden van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afwenden van Hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk betuigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit “nog eenmaal” wijst op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven(Hebreeën 12:25-27).

Dankbaarheid is de enige juiste reactie op de voorrechten en voordelen die we in God ontvangen. We zijn niet afhankelijk van een wankel koninkrijk. We hebben een eeuwig koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk, het koninkrijk van God zelf, het koninkrijk dat gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest inhoudt (Romeinen 14:17). Temidden van alles wat om ons heen schudt en wankelt – alle onrust, onzekerheid, verbijstering, verwarring, haat, verdeeldheid, oorlog en angst – hebben wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. We hebben vrede, zekerheid en een doel. Wat is de juiste reactie? Maar één ding: dankbaarheid. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag (Hebreeën 12:28). Laten we onze dank aan God uiten – laten we de genade vasthouden!

Dank U Heer voor alles wat U voor mij heeft gedaan. Ik proclameer dat ik altijd dankbaar zal zijn, omdat ik een onwankelbaar koninkrijk heb ontvangen. Ik zal die dankbaarheid tonen. Amen.

Bron: Twelve steps to a good year, part 3 (CD)

 
Wist je dat er ook drie proclamatiekaarten zijn over de thema’s dankzegging, lofprijs en aanbidding? De kaart over dankbaarheid zou je bij je kunnen steken en een paar keer per dag uitspreken, als je misschien worstelt met dankbaarheid en jezelf wilt herinneren aan dankbaarheid als zuurstof voor iedere dag! 

Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email