12 februari: Geen theologie maar vertrouwen

 

 
DPM_logo

 
 
Thema: Basisvoorwaarde 2: Heb geloof

_________________________________________________________________________

Geen theologie maar vertrouwen

12 februari

Vandaag beginnen we aan de tweede voorwaarde voor verhoord gebed: geloof.

 

In het boek Hebreeën wordt ons geleerd dat er één onveranderlijke basisvoorwaarde is voor ieder die tot God nadert: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond(Hebreeën 11:6 NBV).

 

Geloof is een essentiële voorwaarde om tot God te naderen en door Hem te worden geaccepteerd. Iedereen die tot Hem komt, moet geloven. Dit geloven bestaat uit twee dingen: dat God bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken. De meeste mensen hebben er geen probleem mee om te geloven dat God bestaat. Als dat alles was, dan zouden we voldoen aan de voorwaarde van geloof. Maar dat is niet alles. We moeten ook geloven dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken.

 

Geloof jij dit? Misschien zeg je: ‘Nou, ik probeer het wel, maar misschien zoek ik Hem niet zo goed. Ik weet niet zoveel over leerstellingen of theologie.’ Dan heb ik goed nieuws voor je. Dit soort geloof gaat niet in de eerste plaats over leerstellingen of theologie. Het gaat om relatie. Het gaat om het vertrouwen in God als een persoon. Vertrouwen hebben in Zijn karakter, Zijn betrouwbaarheid. Stel je hoop niet op theologie als je God wilt naderen in geloof.

 

Dit is onder meer waarom deze maand begon met hoe belangrijk het juiste beeld van God is – niet als een strenge schoolmeester, maar als een Vader. Dat is namelijk precies wat je geloof bouwt. We geloven in Gods goedheid. We geloven in Zijn betrouwbaarheid. Dit helpt je ook begrijpen waarom de Bijbel aangeeft dat ongeloof zonde is. Ongeloof werpt een smet op Gods karakter; het schildert een beeld van God dat niet waar is, en bovendien erg onaantrekkelijk voor wie Hem nog niet kent.

 

De voorwaarde van geloof is universeel voor iedere manier van omgang met God, maar ze geldt in het bijzonder voor gebed. Kijk bijvoorbeeld opnieuw naar Matteüs 21:22: En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Geloof is het sleutelwoord. Ook in 1 Johannes 5:14 lezen we: Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil (NBV)Als we vertrouwen hebben in God zelf, als persoon, als we vertrouwen op Zijn goedheid, op Zijn karakter, dan mogen we geloven dat Hij ons verhoort.

_________________________________________________________________________

Vader, als reactie op de waarheid uit Uw Woord spreek ik de volgende proclamatie uit:

Vader U bent goed, U bent betrouwbaar. Ik zal mij vol vertrouwen tot U wenden omdat ik zeker weet dat U naar mij luistert als ik U iets vraag dat in overeenstemming is met Uw wil.

Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

12 februari – TURKIJE
Bid voor de wijsheid van de Heer bij de distributie van 20.000 pas gedrukte boeken (10 titels) aan alle Turkse kerken.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email