12 januari: Besluit Gods wil te doen

 

 
DPM_logo

 
Thema: Jezus’ voorbeeld volgen (1)

_________________________________________________________________________

Besluit Gods wil te doen
12 januari

We houden Jezus voortdurend voor ogen als ons voorbeeld en onze inspiratie. De loop van zijn aardse leven was volledig ondergeschikt aan de wil van God en deze toewijding vormde Hem in zijn bediening en kwam tot een hoogtepunt in zijn offer aan het kruis. Hoe kunnen we Jezus’ voorbeeld gestalte geven in ons eigen leven? Hiervoor zijn drie belangrijke stappen nodig:

 

Stap 1. Besluit Gods wil te doen

Johannes 7:17 zegt:

Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.

Als iemand ervoor kiest Gods wil te doen, dan zal hij of zij ontdekken of Jezus uit zichzelf spreekt.

Veel gelovige mensen onderschatten de functie van de wil in hun geestelijk leven. Velen laten zich voornamelijk leiden door indrukken, gevoelens en impulsen. Toch wordt de richting van ons leven uiteindelijk bepaald door de uitoefening van onze wil. De wil is de beslissende factor. We kunnen geen rechtvaardig leven leiden, als we geen rechtvaardig leven willen leiden.

 

Jezus stelt ons voor deze uitdaging: Heb jij de wil om Gods wil te doen? Als we deze uitdaging niet aannemen, gaat rechtvaardig en zuiver leven er nooit van komen. Een rechtvaardig leven komt namelijk niet tot stand door inspiratie, bijzondere prediking of doordat iemand voor ons bidt. Nee, er moet in ons leven een moment komen dat we een persoonlijke beslissing nemen. Het woord beslissing is het sleutelwoord. We moeten persoonlijk besluiten: “Ik ga Gods wil doen”. Jezus zegt vervolgens: “Als iemand Gods wil gaat doen, zal hij ontdekken, dat mijn leer van God komt.”

 

Het is belangrijk te begrijpen dat we niet eerst gaan ‘ontdekken’ en dan pas ‘willen’. Nee, het werkt andersom. Veel mensen gooien de volgorde om. Dit soort mensen zegt: “Heer, laat U me eerst alles zien, dan zal ik doen wat U zegt”. Maar zo werkt het niet. Als je wilt weten om te weten, gewoon uit intellectuele nieuwsgierigheid, dan ben je bij God aan het verkeerde adres. God zal zijn wil dan niet aan je openbaren. De bereidheid om je eerst toe te wijden is een absolute voorwaarde. Maar als je er echt naar verlangt om Gods wil te doen, dan zullen inzicht, begrip en openbaring in jouw leven hun intrede doen.

Anders gezegd: toewijding leidt tot begrijpen, niet begrijpen tot toewijding. Je begint niet met een verstandelijk begrijpen van Gods wil om je er vervolgens aan toe te wijden. Nee, je wijdt je eerst toe, en vervolgens begint God zijn wil aan jouw toegewijde verstand te ontvouwen. Voor iedereen komt er een punt in het leven waarin hij of zij een krachtig besluit moet nemen: “Ik besluit om Gods wil te doen”. In dit verband bestaat er geen “als” of “misschien”…dat is geen toewijding.

_________________________________________________________________________

Hemelse Vader, help mij dat geheim te ontdekken: eerst toewijden aan Uw wil, en dan ontvouwt U uw plannen voor mij. Leer mij mijn wil te beheersen en zo vanuit Uw sturing en waarheid mijn leven te leiden. Vader, ik ben uw eigendom.

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
 
Neem eens een kijkje in de studies die op onze website te vinden zijn, onder het menu ‘Media‘ vind je verschillende artikelen gerubriceerd naar thema’s, waaronder Gods karaktervorming.

DPM Wereldwijd…

12 januari – SERVIË

Bid om een sterke teamgeest tussen de leiders Miro Fic en Miro Cobrda, die doorgaan met het coördineren van de DPM-projecten. Bid om wijsheid om een goede tijdsindeling te kunnen hanteren bij hun vele verantwoordelijkheden.
Bid om Gods leiding en wijsheid en om gunst, waar ze contacten zoeken met elke denominatie in Servië om Dereks onderwijs te delen.
Er is dringend behoefte aan een begaafde website-ontwerper. Bid dat de Heer de juiste persoon stuurt die een website op kan zetten, die tegen de zomer al in functie is. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email