12 juni: Zonder ‘helm’ raak je ineffectief

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…
________________________________________________________________________

Zonder ‘helm’ raak je ineffectief

12 juni  

In mijn leven heb ik het voorrecht gehad in allerlei landen en plaatsen samen te werken met heel wat bijzondere dienstknechten van God, zowel mannen als vrouwen. In het bijzonder denk ik aan zendelingen in afgelegen of gesloten gebieden, die vaak onder extreme geestelijke druk staan. Sommige zendelingen waarmee ik heb samengewerkt, waren toegewijde, gekwalificeerde mannen en vrouwen van God, met groot potentieel en een glasheldere roeping op hun leven. Niet zelden gebeurde het echter dat ze op een gegeven moment gewond raakten aan het hoofd. Daarmee bedoel ik dat ze ten prooi lieten vielen aan gedachten van negativiteit of bitterheid. Niet zelden was één van de oorzaken zelfs het gedrag van – of de samenwerking met – een andere christelijke werker, of teleurstelling in mede-arbeiders uit dezelfde Kerk of organisatie… Uiteindelijk stond de betreffende werker zichzelf toe die andere christelijke werker(s) te gaan wantrouwen en zo werd een bres geslagen in de geestelijke eenheid.

 

Dit probleem in hun denken hinderde de werker vervolgens om de effectieve zendeling of werker te blijven die ze hadden kunnen zijn. Met een gewond hoofd – met een denken vol bittere of negatieve gedachten konden ze geen effectief gebruik maken van de rest van hun wapenrusting.

 

De gordel van de waarheid werd aangetast; door de leugen van bitterheid ging de werker ook zelf marchanderen met de waarheid, waar het zijn omgang met de andere werkers betrof. Het pantser van gerechtigheid door geloof en liefde begon effectiviteit te verliezen doordat de onderlinge liefde onder druk stond; in plaats van het schild van geloof op te heffen tegen de vijand, kwam er een schild van wantrouwen te staan tussen de werkers in. En het schoeisel van de bereidvaardigheid begon te slijten, omdat het ‘gaan in eigen kracht’ eindeloos vermoeiend was…

 

In andere studie, in het boekje ‘Ik vergeef je!’, heb ik al eens uitgelegd vanuit Mattheüs 18:19, dat de vernietigende kracht van bitterheid, onvergevingsgezindheid, is dat de geestelijke eenheid tussen kinderren van God doorbroken wordt. En alleen waar Gods kinderen in geestelijke eenheid met elkaar leven, kan Gods wonderwerkende kracht vrij stromen, en krijgt Gods genade de ruimte om te vergeven, genezen en bevrijden…

Daarom is het van cruciaal belang dat we ons denken beschermen tegen allerlei leugens van de vijand die zo gemakkelijk subtiel en gemakkelijk Gods waarheid roven, een wig drijven tussen christelijke werkers (of tussen jou en je medechristenen) waardoor de hele effectiviteit van onze wapenrusting als christen afneemt.

________________________________________________________________________
Hemelse Vader, zie of bij mij een heilloze weg is van bitterheid naar een broeder of zuster, en leid (terug) op Uw eeuwige weg, zodat Uw kracht in mij en door mij vrij kan stromen naar anderen toe, zodat we Uw kracht aan het werk zien! Amen! 

 

________________________________________________________________________

In het boekje ‘Ik vergeef je! – de drie krachtigste woorden op aarde…‘ roept Derek Prince je op om die belangrijke, genezende daad van vergeving in de praktijk te brengen. De volgende proclamatie (klik hier) gaat hier ook over en helpt je in dit proces. Lees ook op onze site het artikel: Onvergevingsgezindheid, blokkade voor Gods zegen…

DPM Wereldwijd…

12 juni – MALEISIË

In januari hebben de Islamitische autoriteiten 320 Bahasa en Iban Bijbels geconfisceerd en het gebruik verboden van 35 Bahasa (Arabische) woorden en uitdrukkingen die Christenen niet mogen gebruiken, met inbegrip van de woorden voor God, profeet, Evangelie en ‘als God het wil’. Daardoor is de druk van ‘Life-Changing Spiritual Power’ in het Birmees en het Nepalees uitgesteld.

Bid dat God de harten van de Christelijke leiders in het Maleisische Parlement zal aanraken, zodat ze opkomen voor hun geloof en de Premier doen weten dat Christenen rechten hebben, zoals die nauwkeurig omschreven staan in de Maleisische Constitutie.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email