12 mei: Aandacht en nederigheid

Thema: Vier vereisten

Aandacht en nederigheid

12 mei

In de komende dagen zullen we kijken naar vier specifieke vereisten om de gevoeligheid van ons hart te ontwikkelen. De eerste twee vereisten gaan hand in hand en ik zou ze willen omschrijven als ‘aandachtigheid’ en ‘nederigheid’. Deze beide eigenschappen worden veelvuldig genoemd in het boek Spreuken. Bedenk daarbij dat Spreuken is geschreven door Salomo, de man die God had gevraagd om een ‘opmerkzaam’ hart. We kijken naar drie teksten uit Spreuken, waarin deze twee vereisten samen worden gebruikt.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken
(Spreuken 4:20 NBG)

De opdrachten hier zijn ‘acht slaan op’ en ‘neig uw oor’. Om je oor te neigen moet je letterlijk je hoofd voorover buigen – een gebaar is van eerbiedige, respectvolle nederigheid. Met God ga je niet in discussie. Je zegt God niet wat Hij moet doen. Nee, je wacht om van God te horen. Je oor neigen betekent je hoofd buigen, wat essentieel is om Gods stem te horen.

 

Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid

(Spreuken 5:1, NBG)

 

Opnieuw: dezelfde vereisten: ‘sla acht op…’ en ‘neig je oor…’.

 

Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis

(Spreuken 22:17, NBG)
Dit vers kunnen we ook omkeren; als we onze oren niet neigen, dan zullen we ook niet horen. …richt uw hart op mijn kennis. Zonder de juiste hartsgesteldheid, namelijk die van ootmoed respect en verlangen om God te horen, zullen we Gods stem niet verstaan. Het komt dus altijd aan op ons hart; het moet zich richten op Zijn stem, en onze aandacht moet in nederigheid op Hem zijn afgestemd.
Vader, vandaag neem ik een beslissing mijzelf te gaan trainen in aandacht en nederigheid. Zoek of er bij mij sporen van arrogantie of eigenwijsheid zijn, zodat ik mij hiervan kan bekeren en ootmoedig U zoek in de stilte, om met een luisterend hart Uw stem te horen. Amen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
 
Het inspirerende verhaal van Dereks ontdekking over Spreuken 5:1-3 vind je in het boekje ‘Driemaal Daags‘, waarin hij vertelt hoe de Heer hem genas, simpelweg door de kracht van het consequent proclameren van de waarheid van Gods Woord. Dit boekje heeft wereldwijd al duizenden gezegend en geholpen. Het is een aanrader als bemoediging voor zieken.
Gebed voor DPM Wereldwijd… OEKRAÏNE

  • De vertaling van Dereks boek Leer bidden is bijna klaar. Het plan is het deze zomer samen met andere boeken te drukken. Bid dat het drukproces vlot verloopt.
  • Bid voor de bediening en de staf van DPM in Oekraïne in deze voor het land moeilijke tijd.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email