12 november – Een gebroken geest

Woord uit het Woord – dag 51
Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. (Psalm 51:16-17)
Wat wil de psalmist David ons hier vertellen? In de allereerste plaats dat God niet geïnteresseerd is in uiterlijkheden. Het is niet zo dat God beslist geen (brand)offers wil, maar ze zijn voor Hem niet het belangrijkst. En als we in ons leven alleen een uiterlijke vorm van godsdienst praktiseren – dan heeft God daar geen behagen in. Hij kijkt verder dan de buitenkant; Hij kijkt naar ons hart, naar onze motivatie, naar onze houding.
Er staat dat het offer voor God een gebroken geest is, en: ‘een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten’. Zulke woorden klinken ons vandaag de dag vreemd in de oren. Wat betekent het dat God een gebroken geest verlangt? Wil Hij ons kapot maken, verbreken, vernederen?
Ik weet zeker dat het zo niet zit. Wat is een gebroken geest? Ik geloof dat het een geest is die de grenzen van zijn eigen kracht heeft bereikt. Alle gevoel van onafhankelijkheid, alle eigenzinnigheid en zelfrechtvaardiging is tenietgedaan. We zijn aangekomen op een  plaats waar we alleen nog maar op God kunnen hopen; we zijn aan het einde van onze eigen mogelijkheden gekomen.
We kunnen geen eisen stellen aan God, maar we komen simpelweg tot Hem op basis van Zijn barmhartigheid en Zijn trouw. We vertrouwen niet (meer) op onze eigen verdiensten, maar klemmen ons vast aan God alleen.
Hemelse Vader, zo wil ik zijn; dat ik al mijn eigen inzicht, mijn eigen ideeën, plannen, mogelijkheden en tijd helemaal in Uw handen leg en U mij elke dag leidt door Uw Heilige Geest. Al mijn moeiten, maar ook al mijn mogelijkheden, geef ik aan U lieve Vader! Amen.

 

DPM Wereldwijd
OEKRAÏNE

• Veel mensen in dit gebied zoeken een manier om met God in contact te komen. Anderen zijn teleurgesteld in het leven en zoeken een sterk fundament voor hun geloof. Bid dat kerken, voorgangers en andere leiders in toenemende mate Dereks materiaal gaan gebruiken, zowel voor hun bediening als voor hun eigen toerusting en bemoediging.
• Bid om vrede voor Oekraïne, en voor de komende presidentsverkiezing begin 2019, die de koers van Oekraïne, Oost Europa en Rusland zal beïnvloeden.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email