12 oktober: Opeisen of loslaten

DPM_logo

Thema: De Geest van Christus

Opeisen of loslaten    

leaf-macro.jpg

12 oktober

Vandaag gaan we nog even door op de tekst uit Romeinen 8:9: Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe (NBG).

 

Er bestaat veel onderwijs over het ‘aanspraak maken op ons erfdeel’ en het ‘krijgen wat je toekomt’. Zelf heb ik hier ook vaak over gesproken en teksten gebruikt zoals het tweede vers van de derde Johannesbrief: Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat (NBG). Ik gelóóf deze dingen en dank de Heer voor voorspoed. Maar in Gods ogen ben je niet voorspoedig als je op je rechten staat. De Geest van Jezus eiste zijn rechten niet op. Ik geloof dat voorspoed, gezondheid, innerlijke vrede en het welgaan van de ziel het recht is van ieder die in Christus een nieuwe schepping is, maar te vaak worden deze zegeningen onterecht door de oude mens toegeëigend voor zijn eigen zelfzuchtige doelen.

Soms, als ik mensen hoor zeggen: ,,Broeder, claim het, eis het!” dan protesteert er iets diep in mij. Als ik zulke woorden hoor, dan zie ik onmiddellijk het beeld van dat ‘arrogante ego’, het ‘ik’ dat zijn recht komt eisen. Wie van jullie zou graag willen samenleven met iemand die altijd maar claimt en opeist? Hoewel mijn eisen op zich helemaal legaal kunnen zijn, omdat ze voor mij bevochten zijn op Golgotha, geloof ik niet dat ik mijn erfdeel in Christus op een wettische manier hoef op te eisen.

 

Je kracht ligt niet in je bezit of in je prestaties. Je kracht is het vermogen de gevoeligheden van zwakken te verdragen.

 

De Geest van Christus was een Geest die zich vrijwillig overgaf. Ik ben ervan overtuigd dat Hij het hoogste voorbeeld is van overgave. Het was juist dit aspect van Zijn houding, dat zo duidelijk het verschil liet zien tussen Hem en satan. Filippenzen 2:6 zegt over Jezus: Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,maar deed er afstand van.

 

De parafrase-vertaling Het Levende Woord zegt hier: ,,Hoewel hij God was, heeft hij niet op Zijn rechten als God gestaan.” Zie je hier ook die duidelijke tegenstelling? Jezus bezat het recht op volstrekte gelijkwaardigheid aan God. Dit recht behoorde Hem toe door zijn Goddelijke natuur en door een Goddelijke inzetting. Maar Hij claimde het niet. Hij greep er niet naar. Lucifer, die satan werd, had niet het recht op gelijkwaardigheid aan God, maar hij greep ernaar. En viel. Het beslissende verschil ligt in ‘grijpen’ of ‘loslaten’ – het beslissende verschil is overgave. Ik vraag mij af hoeveel van onze claims, onze geldingsdrang en onze eisen voortkomen uit de Geest van Christus, en hoeveel ervan eigenlijk uit die andere bron komen.

Vader, dank U wel voor alles wat U mij geeft. Ik wil me echter niet richten op mijn rechten, maar in een leven van overgave juist leren om los te laten. Mijn kracht ligt niet in mijn bezit of mijn prestaties, maar in hoeverre ik de zwakheden van anderen (ver)draag. Vader, ik vind dus ook mijn vreugde niet in mijn bezit of mijn voorspoed, maar in het doen van Uw wil!

Het karakter van ‘de Geest van Christus’ vind je inspirerend door Derek zelf verwoord in de videoprediking ‘De houding van een dienstknecht‘. Deze kun je gratis bekijken op ons DPM Youtube kanaal.

 

Uit de boekjes: Overgave

DPM Wereldwijd…

12 oktober – ISRAËL

Bid voor de gelovigen en de kerken in het land dat ze weten hoe ze moeten bidden voor de regering en de militaire leiders; bid voor de leiders dat ze geleid worden door de hand van God, zelfs zonder het te weten.

Bid om bescherming voor Dereks boeken in het Russisch, Hebreeuws en Arabisch, die in toenemende mate verspreid worden in Israël aan kerken, groepen en individuen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email