13 april: Materiële aanbidding: offers

Thema: Onze houding in aanbidding

Materiële aanbidding: offers

13 april

Vandaag kijken we naar nog een andere – niet lichamelijke – manier waarop we God in de fysieke wereld kunnen aanbidden, namelijk door onze materiële offers. God wil dat we ons geld zien als iets heiligs, iets wat we aan Hem kunnen geven als aanbidding. Zonder dit aspect is onze aanbidding incompleet.

 

In Exodus gaf God regels hoe iedere mannelijke Israëliet drie maal per jaar naar de tempel in Jeruzalem moest gaan om God te aanbidden en voor Zijn aangezicht feest te vieren.

 

Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren. Het feest van de ongezuurde broden moet u houden. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. (23:14,15)

 

Dit maakte deel uit van Gods voorschriften voor aanbidding en vieringen in de tempel. De mensen moesten er op Gods tijd en aanwijzing heengaan, en geen Israëliet mocht met lege handen voor Hem verschijnen. Er moest een offer gebracht worden als deel van de viering en de aanbidding. In Psalm 96:8,9 zegt de psalmdichter: Geef de Heer de eer van zijn naam, breng offers en kom in zijn voorhoven. Aanbid de Heer in zijn heerlijk heiligdom. Met andere woorden: ,,Kom niet bij Mij zonder een offer.” In dit vers zien we drie belangrijke feiten over ieder offer aan God (of dat nou financieel is of iets anders).

 

Ten eerste: het geeft God de eer. De psalmist zegt: Geef de Heer de eer van zijn naam, breng offers…

Ten tweede: Hoe geven we eer aan God? Door offers te brengen. Het vers vervolgt: Breng offers en kom in zijn voorhoven. Het brengen van een offer verschaft ons toegang tot Gods voorhoven. We hebben geen recht op toegang tot God, als we niet komen met een offer. Weet je nog wat er stond in Exodus 23:15? Men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Als je voor God wilt verschijnen, in Zijn voorhoven wilt komen, dan moet je een offer brengen.

Ten derde staat er: Aanbid de Heer in Zijn heerlijk heiligdom. Een andere vertaling spreekt hier over ‘de schoonheid van Zijn heiligheid’ – we moeten God aanbidden in dezelfde context.

 

Het brengen van een offer is dus een deel van onze aanbidding. Dat heeft God zo bepaald; onze aanbidding is pas compleet als we een offer aan Hem brengen. Besef je dat als we bijvoorbeeld geld geven aan de Heer, we Hem een belangrijk deel van ons leven geven? De meeste mensen zijn het erover eens dat we het grootste deel van ons leven investeren in het werk dat ons een inkomen verschaft. Maar als we aan God het door Hem verordende deel van ons inkomen geven, offeren we daarmee dus in feite onszelf, ons leven, aan God. We geven Hem onze tijd, onze kracht en onze talenten. Er is niets heiligers wat we aan God kunnen offeren dan onszelf. God zegt: ,,Als je in mijn voorhoven wilt komen, als je voor Mij wilt verschijnen, als je mij eer wilt geven, als je mij wilt aanbidden in mijn heerlijke heiligdom, dan moet je een offer brengen. Het brengen van offers, aanbidding en heiligheid zijn allemaal zeer nauw met elkaar verweven in het plan dat God voor jouw leven heeft.

Heer, ik wil U aanbidden met alles wat ik heb. Leer mij de verwevenheid van Uw heiligheid, aanbidding en de daarbij horende offers, dieper begrijpen en praktisch maken in mijn leven. Amen.

 
Voor compact, helder, Bijbels onderwijs over hoe je moet omgaan met geld en geven, kun je het boekje ‘Gods plan voor je geld’lezen. Het laat onder meer zien dat het geven van tienden niet stamt uit de wet van Mozes, maar vanaf de schepping een verordening is.
DPM Wereldwijd…
 

SLOWAKIJE

* Afgelopen november is ‘Life-Changing Spiritual Power’ uitgegeven. Bid dat dit onderwijs veel gelovigen in Slowakije zal zegenen en hen zal helpen te groeien in hun relatie met Christus.
* Bid dat de zigeuner-voorgangers en hun medewerkers de gratis ontvangen exemplaren van dit boek gebruiken om hun gemeenten te onderwijzen en discipelen.

 

* In januari is de vertaling begonnen van ‘Waarom God jou belangrijk vindt‘ en ‘Je roeping’. Bid om Gods hulp, bescherming en zalving voor allen die bij dit proces betrokken zijn.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email