13 december – Laten de verlosten zo spreken

Woord uit het Woord – dag 82
Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstander.
(Psalm 107:1-2)
Dit is één van de voorwaarden voor verlossing die we zo vaak over het hoofd lijken te zien, zelfs nadat we Gods gunst, zegen en genade hebben ontvangen. Nadat Hij grote dingen voor ons heeft gedaan, nadat Hij ons verlost heeft uit de hand van de tegenstander. En natuurlijk is die tegenstander satan, de vijand van de mens, de vijand van onze ziel en ons lichaam.
Als God ons heeft voorzien van verlossing door de Here Jezus Christus, laten we dan bedenken wat er van ons wordt verwacht: ‘Laten zo spreken wie de Here verlost heeft…’. We moeten duidelijk het feit van onze verlossing bekend maken. We moeten er vooral niet over zwijgen! We moeten bekend maken met onze mond: wij zijn verlost, verlost uit de hand van satan, verlost door het bloed van Jezus Christus.
Het Nieuwe Testament zegt: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. En in Romeinen herinnert Paulus ons eraan dat het niet genoeg is om met het hart te geloven. Hij zegt: Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Het is goed om met het hart te geloven, maar bedenk ook dat dat niet voldoende is; je moet ook belijden – je moet hardop met je mond zeggen wat je gelooft in je hart.
Op die manier breng je de woorden van je mond in overeenstemming met het Woord van God, en als jouw woorden en Gods woorden overeenstemmen, dan beleef je werkelijk de volheid van de verlossing. Laten daarom zo spreken wie de Here verlost heeft.

Heer, dank U wel dat U mij iedere dag traint om werkelijk volledig mijn vertrouwen op U te stellen en ook anderen in mijn omgeving hiertoe aan te moedigen. Zo gaan we gezamenlijk steeds meer getuigenissen zien van Uw grootheid en kracht, en zal de wereld zien dat Jezus leeft! Amen.

 

DPM Wereldwijd

MADAGASCAR

Dries gaat voorbereidingen treffen voor het inspreken van twee boeken in het Malagasy, voor uitzending op een aantal radiostations. Hij zal ook De Pijlers gaan drukken in 10 kleinere boekjes met dezelfde inhoud. Bid voor hem nu hij met deze belangrijke projecten bezig gaat.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email