13 december: Wat dankzegging vrijzet

 

 
DPM_logo

Weektekst:

Ik zal mijn dankbaarheid tonen

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en godsvrucht.
(Hebreeën 12:28)

Wat dankzegging vrijzet

13 december

We zagen gisteren: dankbaarheid is de gepaste reactie op wat God heeft gedaan – en nog doet – voor ons. Het is iets dat we Hem schuldig zijn, iets dat we Hem moeten betalen. De uiting van onze dankbaarheid doet echter ook iets in onze eigen geest wat niets anders kan doen.

Ik druk het als volgt uit: Dankbaarheid zet onze geest vrij voor aanvaardbare aanbidding en dienstbetoon. Daarom zei de schrijver van de Hebreeënbrief: Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag (12:28). Zonder dankbaarheid is onze dienst aan God niet aanvaardbaar. Het is die houding van dankbaarheid die ons dienstbetoon aanvaardbaar maakt en onze geest vrijzet om te aanbidden. Een ondankbaar persoon is gebonden aan zichzelf. Hij is zelfgericht en kan geen ware vrijheid kennen. Maar dankbaarheid zet onze geest vrij.

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Blus de Geest niet uit (1 Thessalonicenzen 5:18,19).

Dat is een heldere opdracht: als we niet dankzeggen, zijn we ongehoorzaam. We staan dan ook buiten de wil van God. Het niet tonen van dankbaarheid dooft de Geest uit. De enige vrijzetting van de Geest – om God aanvaardbaar te dienen – is door dankzegging.

Let ook op de waarschuwing aan het einde van Hebreeën 12: want onze God is een verterend vuur. We moeten deze heilige, ontzagwekkende God naderen met de juiste houding, met nederige, dankbare harten. Blij over zijn Koninkrijk, maar ook bewust van zijn werkelijke, absolute, totale Koningschap!

Dank U Heer, voor alles wat U voor me heeft gedaan. Ik proclameer dat ik een heilige, ontzagwekkende God nader met een nederig en dankbaar hart. Daardoor zal mijn geest worden vrijgezet voor aanbidding en dienstbetoon. Ik zal mijn dankbaarheid tonen. Amen.

Bron: Twelve steps to a good year, part 3 (CD)

 
Dereks predikingen over Dankbaarheid en Aanbidding kun je gratis bekijken op ons Youtube-kanaal. Mocht je die predikingen eens willen bekijken met je kring of huisgroep, bestel ze dan op dvd in onze webshop

Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email