13 februari: God is licht, liefde en rechtvaardig

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

God is licht, liefde en rechtvaardig
13 februari
Zonder een openbaring van Gods heiligheid, kunnen we niet werkelijk aanbidden. Heiligheid is de essentie van wat God is. Alles aan God is heilig. Om heiligheid dus te kunnen begrijpen, moeten we weten wie God is en hoe Hij is. Daarom bekijken we de komende dagen een aantal eigenschappen van God die de Bijbel expliciet aan God toeschrijft.

God is Licht
En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is (1 Johannes 1:5).

God is licht. Hij schept niet alleen licht, of straalt licht uit; Hij is zelf licht.

God is liefde
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem (1 Johannes 4:8,16).

God is zowel licht als liefde. Er bestaat een zekere spanning tussen licht en liefde. Licht kan beangstigend zijn; liefde heeft aantrekkingskracht. Ik denk dat er in onze relatie met God vaak zo’n zelfde spanning bestaat. We willen heel dicht bij Hem komen, maar kunnen ons tegelijkertijd ongemakkelijk voelen in Gods alles doorschijnende licht.

God is rechtvaardig en Hij oordeelt
Ook dit is een deel van zijn wezen. In Deuteronomium 32:3,4 benadrukt Mozes dit aspect van God:

Want ik zal de naam van de Heer uitroepen. Geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Veel mensen beschuldigen God van onrechtvaardigheid, kijkend naar hun eigen situatie of naar omstandigheden – privé of in de wereld om ons heen. Maar de Bijbel leert dat in God geen onrechtvaardigheid te vinden is. Hij is volmaakt rechtvaardig; een God van waarheid. Ook Abraham kende deze eigenschap van God toen hij voorbede deed voor Sodom:

Laat het ver van U zijn, zoiets te doen, te doden de rechtvaardige samen met de goddeloze! Dat de rechtvaardige gelijk zal zijn aan de goddeloze, laat het ver van U zijn! Zou de Rechter van heel de aarde geen recht doen? (Genesis 18:25)

Dat is wie God is, Hij is de rechter van de hele aarde en Hij is altijd rechtvaardig. Er is geen onrecht, geen zonde in Hem. We worden vaak verleid te denken dat God onrechtvaardig zou zijn, maar de Bijbel is er heel duidelijk over dat dit idee een groot misverstand is.

God is licht, Hij is liefde, en Hij is volmaakt rechtvaardig. Deze drie eigenschappen van God moeten en dit ‘weten Wie Hij is’ moet diep in ons hart verankerd zijn.

Vader, dank u wel dat Uw licht en Uw liefde schijnen in mijn leven, zodat ik een rechtvaardig, zuiver leven kan leiden in relatie met U, die mij altijd verwarmt met Uw liefde, maar ook Uw licht op mijn leven schijnt, zodat ik wandel in Uw waarheid. Amen.

Voor dieper onderwijs over Gods heiligheid en het effect daarvan op ons leven, kun je lezen in het uitdagende boek ‘Heiligheid is geen optie’ . Een prachtige prediking over dit thema: ‘Heiligheid’ vind je – gratis te bekijken – op ons DPM Nederland-Youtube kanaal.

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

OEKRAÏNE
De eerste Oekraïense versie van Betaald met bloed is gepubliceerd. Bid dat dit boek de levens van mensen zal veranderen.
Bid om meer gelegenheden om gevangenen, vluchtelingen en andere hulpbehoevende en dakloze mensen te helpen, ondersteunen en bemoedigen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email