13 januari: Geloof door het horen

 

 
DPM_logo

 
 
Thema: Basisvoorwaarde 2: Heb geloof
_______________________________________________________________________

Geloof door het horen

13 februari

Gisteren leerden we dat we God mogen naderen met geloof, met vertrouwen. Soms lijkt ons geloof echter tekort te schieten. Hoe kunnen we dit soort geloof dan verkrijgen? Ik dank God dat het Nieuwe Testament ons niet alleen maar vertelt dat we geloof moeten hebben, het vertelt ons ook hoe we dat geloof kunnen krijgen. In Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus (NBG). Dit is een sleutelvers voor een leven van gebed. Het is zelfs het vers dat mij uit het ziekenhuis kreeg, na een lang jaar van ziekte, waarin ik met een ernstige huidaandoening aan een ziekenhuisbed gekluisterd lag. Ik dank zoveel aan de les over geloof die besloten ligt in dit vers.

 

Toen ik mijzelf overgaf aan de wil van de Heer, wist ik dat Zijn wil voor mij was dat mijn gezondheid hersteld werd. Ik lag daar en realiseerde me dat als ik maar geloof had, God me zou genezen. Maar iedere keer dat ik tot dat besef kwam, was mijn volgende gedachte: … maar ik heb geen geloof. Toen leidde de Heilige Geest me op een dag naar Romeinen 10:17: Geloof is uit het horen. Dus als je geen geloof hébt, dan kan het toch komen! Hoe krijg je geloof? Door het horen… en het horen door het Woord van Christus.

 

Geloof krijg je dus door te luisteren naar God. Gebed is niet alleen pratentegen God, gebed is tweerichtingsverkeer, communicatie met God – dus ook naar Hem luisteren. Het gaat om het voeren van een intieme, persoonlijke dialoog met Hem, geen monoloog. En wat God te zeggen heeft, is eigenlijk veel belangrijker dan wat wij te zeggen hebben.

 

Vervolgens leidde God me naar Spreuken 4:20-22, een tekst die ik ‘Gods medicijnfles’ ben gaan noemen*: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Een andere vertaling zegt: ‘Buig uw oor naar mijn uitspraken’. Daarin herkennen we de nederige houding die nodig is om werkelijk Gods woorden altijd hoger te achten dan onze eigen gedachten en onze eigen meningen, hoezeer die misschien ook gebaseerd zijn op de zichtbare realiteit. Geloof, gebaseerd op wat God in Zijn Woord heeft gezegd, brengt ons in contact met de onzichtbare werkelijkheid van alles wat Jezus voor ons beschikbaar heeft gemaakt door het kruis. 

 

In het ongezonde klimaat van de Soedan bracht Gods Woord me blijvende gezondheid.

Jezus zegt ons dat onze Vader al weet wat we nodig hebben (zie Matteüs 6:8). Als we bij Hem komen en Hem vertellen wat we nodig hebben, dan vertellen we Hem niets nieuws. Gebed is komen tot die houding en relatie met God, waarin je weet dat je zult ontvangen wat je nodig hebt als je Hem erom vraagt. Dat soort geloof komt door het horen van wat God te zeggen heeft.

_______________________________________________________________________
Vader, maakt U mij er steeds van bewust dat U al weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Dank U wel, voor het feit dat ik al het geloof kan krijgen dat nodig is, door Uw Woord te horen. Maak mij gevoelig voor de stem van Uw Heilige Geest, die door het Woord tot mij spreekt. Amen! 
Leer_bidden

 
 
Uit het boek: 
Leer bidden
 
 
 
 
* Je kunt dit verhaal vollediger lezen in het boekje 
Drie maal daags.
 

DPM Wereldwijd…

13 februari – FRANKRIJK

Bid voor kracht en wijsheid voor Catherine in haar werk als boekhoudster en mentor voor de studenten van de BBC.
Bid voor Frankrijk, dat zich in een politiek fragiele staat bevindt. Er zou in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een verschuiving naar een extreemrechtse politiek kunnen plaatsvinden. Ondertussen vindt er een systematische afbraak van gezinswaarden plaats door de huidige regering.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email