13 maart: Regeren met Christus in de hemelse gewesten

Thema: Onze geest: de weg naar het allerheiligste

Regeren met Christus in de hemelse gewesten

13 maart

 We zijn op weg geweest door de tabernakel, het drievoudige gebouw dat de drievoudige natuur van de mens weerspiegelt. We hebben de drie gebieden van de tabernakel vergeleken met de drie gebieden van de menselijke persoonlijkheid: de voorhof als beeld van het lichaam; het heilige als beeld van de ziel, en nu zijn we toe aan het allerheiligste, of ook wel het ‘heilige der heiligen’ – dat we kunnen vergelijken met de geest van de mens.

 

Om het heilige achter ons te laten passeren we een tweede voorhangsel. Alleen op de grote verzoendag, eens per jaar, mocht een priester achter dit tweede voorhangsel komen. Hij ging naar binnen met het bloed van het bronzen altaar – een wierookvat gevuld met brandende kolen en wierook van het gouden reukofferaltaar. Hij deed dit omdat de weg naar het allerheiligste alleen begaanbaar is met een eeuwigdurend offer (vandaar het bloed van het offerlam), en met de wierook van aanbidding en verering. Zonder aanbidding hebben we geen toegang tot het allerheiligste. Zolang we niet leren wat echte aanbidding is, blijven we beperkt tot het gebied van de ziel. De enige weg naar het allerheiligste, is door aanbidding die is geheiligd door het bloed.

 

Ik zie dit tweede voorhangsel als het beeld van de hemelvaart van Christus.

 

Maar God heeft ons… …met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus. (Efeze 2:4-6)

 

We zijn niet alleen met Hem opgestaan uit de dood, maar de Bijbel leert ons ook dat we met Hem zijn opgestaan, om samen met Hem plaats te nemen in de hemel. Het eerste voorhangsel vertegenwoordigt de opstanding uit de doden. Dit tweede voorhangsel vertegenwoordigt de hemelvaart die ons mee omhoog voert in de hemelse gewesten, en die ons samen met Christus op de troon plaatst.

 

Onze overdenking van vandaag stoppen we hier, om de rijkdom van wat we zojuist hebben gehoord even rustig op ons te laten inwerken:

 

  1. Alleen door Jezus’ bloed – het eeuwig durende offer – mogen we binnenkomen.
  2. We komen binnen met de wierook van onze aanbidding.
  3. We zijn met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven, om samen met Hem op de troon te zitten en te regeren vanuit de hemelse gewesten.

 

Wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook aan de hand is of waar we ook maar mee worden geconfronteerd, we hebben door het bloed en ons offer van aanbidding vrije toegang tot het Allerheiligste, om met Jezus te regeren vanuit de hemelse gewesten.

 Vader, wat is het heerlijke nieuws van het Evangelie toch geweldig. Dank U, Jezus, voor Uw eeuwigdurende offer – Uw bloed dat krachtig is en schoonwast. Ik aanbid U met heel mijn ziel, al mijn kracht, en ik weet dat ik samen met U mag regeren vanuit de hemelse gewesten. Amen.
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

De atoomkracht van Jezus’ bloed kan niet worden overschat. Spreek vandaag eens de proclamatie ‘Alleen het bloed van Jezus…’ uit.

DPM Wereldwijd…
 

IRAK/KOERDISTAN

In februari is een DPM-team naar Erbil gereisd. Bid dat alle mensen met wie ze het Evangelie gedeeld hebben, een openbaring van God krijgen over wie Jezus is.

Bid voor de nieuwe kerk die in Koya gestart is en dat er materiaal van DPM gebruikt zal worden om velen te bemoedigen.

Bid dat de juiste vertalers en uitgevers gevonden worden om Dereks materiaal in Koerdistan te produceren.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email