13 oktober – Gelouterd in de oven

Woord uit het Woord – dag 21
De woorden des HEEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. (Psalm 12:7 NBG)
De woorden van de Heer – dat zijn de woorden die in de Bijbel naar ons toekomen – zijn zuiver. Ze zijn volmaakt, perfect zonder gebreken. Daardoor zijn ze absoluut volkomen betrouwbaar.
Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe dat kan, omdat ze immers tot ons komen via menselijke tussenpersonen, via mensen die vaak zwak en feilbaar waren en die fouten maakten. Hoe kan het dan zo zijn dat de boodschap die tot ons komt via zulke mensen absoluut onfeilbaar en gezaghebbend is?
De psalmist gebruikt een mooi beeld. Hij zegt dat de woorden zijn als zilver dat in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd is. Dat zilver is de boodschap van God. De smeltoven in de aarde vertegenwoordigt het menselijke werktuig, de menselijke boodschapper. In die oven brandt een vuur, het vuur van de Heilige Geest, volmaakt zuiver, intens diep en louterend.
En als de boodschap door het vuur heen gaat, ook al is het een smeltoven in de aarde, dan zuivert het vuur de boodschap en maakt haar absoluut puur en volmaakt betrouwbaar. Daarom kun je zonder aarzeling je vertrouwen stellen op de absolute nauwkeurigheid en autoriteit van Gods Woord, de Bijbel.
De woorden van de Heer zijn zuivere woorden. Ze zijn zevenvoudig gelouterd (door de Heilige Geest) in een smeltoven in de aarde, en ze komen net zo zuiver tevoorschijn als gelouterd zilver.
Hemelse Heer, dank U wel voor Uw heerlijke, zuiverende, reinigende en onderrichtende Woord! Ik prijs U voor Uw Woord als een anker in mijn leven, dat mij in de woelige golven altijd vast en stabiel houdt, verankerd in Jezus de Rots!

 

DPM Wereldwijd
CHINA
Een Chinese broeder schreef: Er zijn de laatste maanden veel dingen gebeurd in mijn leven. Mijn gezin veranderde, mijn werk veranderde, en ik ben verhuisd naar een andere stad. Maar wat niet veranderde is het lezen van uw artikelen en van de Bijbel. Dank u broeders en zusters! U bent het die mij troost en hulp hebt gegeven toen ik het moeilijk had. U bent het die mij bemoedigde door de woorden van de Bijbel.  Bid dat veel andere mensen in China geholpen worden door middel van de Chinese website, de cell phone app en het WeChat platform, waarop
Dereks onderwijs in het Chinees verkrijgbaar is.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email